Forwarder or truck driver in drivers cap

Jak zalogować prawidłowo kartę kierowcy?

by / Możliwość komentowania Jak zalogować prawidłowo kartę kierowcy? została wyłączona / 1311 View / 26 lutego 2009

Prawidłowe zalogowanie karty kierowcy w tachografie cyfrowym przysparza wiele problemów i niestety jest źródłem poważnych kar finansowych. Jak więc ich uniknąć? Jak prawidłowo zalogować kartę kierowcy tachografie cyfrowym? Kiedy kierowca musi zrealizować wpis manualny a kiedy może z niego zrezygnować? Jakie są konsekwencje finansowe nieprawidłowego zalogowania karty kierowcy w tachografie cyfrowym? Na te pytania odpowiemy w niniejszym opracowaniu.

Jeśli kierowca nieprawidłowo zaloguje kartę to zamiast udokumentować ?odpoczynek? (piktogram: łóżko) w pliku cyfrowym zapisany zostanie ?nieudokumentowany okres aktywności? (piktogram: pytajnik(?)). Jeżeli na karcie zapisany zostanie ?nieudokumentowany okres aktywności? to zakładając nawet, że trwa on np. ponad: 11 godzin to nie zostanie uznany przez organy kontrolne za ?odpoczynek?.

Aby tego uniknąć kierowca musi postępować zgodnie z poniższą procedurą:

a) kierowca wsuwa kartę do tachografu cyfrowego,

b)tachograf wita kierowcę słowem: ?welcome? i podaje datę oraz godzinę zgodną z czasem UTC

c) tachograf podaje nazwisko właściciela karty,

d) tachograf podaje datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty z (dowolnego) tachografu cyfrowego,

e) tachograf pyta: ?WPIS MANUALNY ?? i sugeruje odpowiedź: ?TAK? – kierowca powinien nacisnąć przycisk ?OK?

f) tachograf pyta: ?KONIEC ZMIANY?? i sugeruje odpowiedź: ?NIE? – kierowca powinien nacisnąć przycisk ?OK?

g) tachograf podaje dwie daty oraz dwie godziny: u góry podaje datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty kierowcy a na dole podaje (pulsującą) datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty którą można zmienić na datę aktualną ? kierowca powinien wciskając przycisk strzałki (do góry) ustawić aktualną datę i godzinę (obecną) i naciska przycisk ?OK?,

h) przyciskiem z numerem ?1? który znajduje się w lewym dolnym rogu tachografu kierowca wybiera przyciskając symbol: ?odpoczynek? – ?łóżko? i przyciska ponownie ?OK?.

Teraz karta kierowcy została zalogowana w sposób prawidłowy i okres pomiędzy ostatnim jej wyjęciem z tachografu a obecnym założeniem został udokumentowany jako ?odpoczynek?.

Dlaczego więc tachograf automatycznie nie oznacza tego czasu jako ?odpoczynek? i dlaczego kierowca musi wykonać wpis manualny?

Otóż trzeba pamiętać, że tachograf cyfrowy to tylko proste urządzenie informatyczne, które nie wie co kierowca robił od chwili kiedy wysiadł z pojazdu i zabrał własną kartę. Tachograf nie wie czy kierowca w tym czasie wykonywał przykładowo ?inną pracę? lub czy też jechał innym pojazdem wyposażonym w tachograf analogowy (na wykresówkach). Dlatego też tachograf nie może sam założyć że kierowca był na ?odpoczynku? i dlatego kierowca sam musi określić manualnie jaką czynność wykonywał pomiędzy wyjęciem karty a jej ponownym założeniem.

Kiedy kierowca może zrezygnować z dokonania wpisu manualnego?

Jeśli po wyjęciu karty kierowcy z tachografu kierowca wykonywał jazdę przez kilka dni na pojeździe z tachografem analogowym lub posiada na ten czas zaświadczenie o odpoczynku to po ponownym włożeniu karty do tachografu nie musi dokonywać wpisu manualnego (może wybrać w pozycji – „e”)) opcję ?WPIS MANUALNY? – ?NIE? – i nacisnąć ?OK?. Takie rozwiązanie można wybrać jeśli cały czas (co do minuty) będzie udokumentowany na wykresówkach (oraz ich rewersach ? ręcznym obrysem) lub będzie udokumentowany na zaświadczeniach urlopowych lub zaświadczeniu o odpoczynku.

Jakie są konsekwencje finansowe nieprawidłowego zalogowania karty kierowcy ?

Zgodnie z pkt.: 12.12. wykazu kar ?Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy? będzie skutkowało karą w wysokości 300 zł ? za każdy dzień.