Strona główna Informacje prawne Biuro ds. Transportu Michędzynarodowego- Komunikat

Biuro ds. Transportu Michędzynarodowego- Komunikat

41
PODZIEL SIĘ

wze Biuro ds. Transportu Michędzynarodowego- KomunikatZgodnie z ZASADAMI PODZIAŁU I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2011 ROKU wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w BOTM do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu do BOTM). Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji. Lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe – wnioski. Lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: towarowe – wynik
Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym. Wnioski na miesiąc SIERPIEŃ dotyczą następujących zezwoleń:
– Armenia ogólne
– Azerbejdżan ogólne
– Azerbejdżan kraje trzecie
– Białoruś kraje trzecie
– Bośna i Hercegowina kraje trzecie
– Bośnia i Hercegowina ogóle
– Bułgaria kraje trzecie
– Chorwacja kraje trzecie
– Czarnogóra kraje trzecie
– Finlandia kraje trzecie
– Gruzja ogólne
– Kirgistan kraje trzecie
– Norwegia kraje trzecie
– Norwegia kraje trzecie*
– Rumunia kraje trzecie
– Szwecja kraje trzecie Euro 0
– Tadżykistan ogólne
– Tadżykistan kraje trzecie
– Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie
– Uzbekistan ogólne
– Węgry kraje trzecie Euro3+S
* wnioski złożone na miesiąc czerwiec i lipiec Komisja Społeczna będzie ponownie rozpatrywała na najbliższym posiedzeniu. W związku z powyższym przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski na miesiąc czerwiec i lipiec nie muszą składać ich ponownie.

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego http://solaris.botm.gov.pl/dokumenty/WniosekStow.pdf

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: http://solaris.botm.gov.pl/index.php?m=komi&i=komisja_towarowe

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń);