Strona główna Delegowanie Pracowników za Granicę MSZ podzieliło stanowisko KPV ws. francuskiej płacy minimalnej

MSZ podzieliło stanowisko KPV ws. francuskiej płacy minimalnej

149
PODZIEL SIĘ

logo-KPV-150x150 MSZ podzieliło stanowisko KPV ws. francuskiej płacy minimalnejMinisterstwo Spraw Zagranicznych przesłało odpowiedź na skargę skierowaną za pośrednictwem MSZ przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. przeciwko Republice Francuskiej i Republice Niemiec. MSZ w odpowiedzi na skargę napisało między innymi: „W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 5 lipca 2016 r ws. stosowania przez Republikę Federalną Niemiec i Republikę Francuską krajowych przepisów o płacy minimalnej do przewoźników w międzynarodowym przewozie drogowym (…) Rząd RP podziela zastrzeżenia co do zgodności niektórych przepisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG)oraz francuskiej ustawy na rzecz wzrostu działalności i równości szans gospodarczych (ustawa Macrona) z prawem UE”.

Zespół prawny Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. (Piotr Potocki, Michał Dynerowicz, Mariusz Miąsko), przygotowali treść skargi ustaw: francuskiej i niemieckiej wskazując, iż z treści preambuł rozporządzeń 1072/2009 WE i 1073/2009 WE, wprost wynika, iż uregulowania dyr. 96/71 WE, (na podstawie której obowiązują przepisy francuskie i niemieckie), odnoszą się do możliwości stosowania płacy minimalnej w odniesieniu do pracowników delegowanych wyłącznie podczas realizacji kabotażu w danym kraju. Wynika to wprost z treści uregulowań przytoczonych aktów prawnych. Zagadnienie to wraz z treścią skargi zostało opublikowane na portalu JAZDAPRAWNA.PL i stronie Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

001-1 MSZ podzieliło stanowisko KPV ws. francuskiej płacy minimalnej

CHCESZ-WIEDZIEĆ-WIĘCEJ-ZADZWOŃ-NASZ-EKSPERT-CZEKA-POD-NR-TEL.-12-637-24-57-300x176 MSZ podzieliło stanowisko KPV ws. francuskiej płacy minimalnej

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).