Daily Archives : 21 grudnia 2016

Śląsk: 467 mln zł na drogi wojewódzkie

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017–2030 oraz budżet województwa na 2017 r. Wydatki w dziale transport i łączność zaplanowano na kwotę 781 mln zł, w tym na drogi wojewódzkie: 467 mln zł. W przyjętym w poniedziałek…

Możliwość komentowania Śląsk: 467 mln zł na drogi wojewódzkie została wyłączona / 15 View / 21 grudnia 2016

Litwa: plany wprowadzenia elektronicznej rezerwacji kolejki

Od 1 stycznia 2017 roku Dyrekcja przejść granicznych wprowadza opłatę za wstępną rezerwację kolejki w celu przekroczenia granicy państwowej. Koszt jednorazowej rejestracji dla samochodów ciężarowych wynosi 4,80 еuro (plus opłata za przelew – 0,20 еurо). Opłaty można dokonać przez stronę…

Możliwość komentowania Litwa: plany wprowadzenia elektronicznej rezerwacji kolejki została wyłączona / 20 View / 21 grudnia 2016

Czym jest ‚odpoczynek w zespole’?

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   Niniejsza publikacja poświęcona jest kwestii odpoczynku w zespole na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE. Podtytuł: art. 8 ust. 5 rozporządzenia 561/2006 WE 5. Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 2,…

Możliwość komentowania Czym jest ‚odpoczynek w zespole’? została wyłączona / 12 View / 21 grudnia 2016

Krajowe a międzynarodowe źródła prawa pracy

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   W ramach opracowania wykazano kilkanaście obszarów, w odniesieniu do których można żywić przekonanie, że normodawcy – krajowy oraz międzynarodowy, nie wiązali z treścią stanowionych norm, skutków które stały się ich…

Możliwość komentowania Krajowe a międzynarodowe źródła prawa pracy została wyłączona / 10 View / 21 grudnia 2016

‚Inna praca’ w kontekście Ustawy o cz.p.k.

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   Niniejsza publikacja to profesjonalne opracowanie poświęcone wyjaśnieniu definicji „innej pracy” w kontekście uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców. Podtytuł: art. 4 lit. e) rozporządzenia 561/2006 WE „Inna praca” oznacza czynności…

Możliwość komentowania ‚Inna praca’ w kontekście Ustawy o cz.p.k. została wyłączona / 25 View / 21 grudnia 2016

Legalny podjazd pod załadunek w trakcie odpoczynku?

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   Komentarz do wytycznej nr 3 KE PRAWO SOCJALNE W TRANSPORCIE DROGOWYM Rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dyrektywa 2006/22/WE, rozporządzenie (EWG) nr 3821/85   Wytyczna nr 3 (GN 3) przyjęta została w październiku…

Możliwość komentowania Legalny podjazd pod załadunek w trakcie odpoczynku? została wyłączona / 55 View / 21 grudnia 2016

Bloki programowe a świadectwa kwalifikacji kierowców

W tej publikacji chcielibyśmy poruszyć niezwykle istotną, choć bardzo często bagatelizowaną zarówno przez Przedsiębiorców, jak i przez pracowników ośrodków szkoleniowych kwestię dotyczącą bloków programowych na świadectwach kwalifikacji Kierowców.   Ryc. 1. Bloki programowe na świadectwach kwalifikacji – bądźmy świadomi różnicy…

Możliwość komentowania Bloki programowe a świadectwa kwalifikacji kierowców została wyłączona / 9 View / 21 grudnia 2016

System kar na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.   Niniejsza publikacja to profesjonalne opracowanie poświęcone systemowi kar na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE. Podtytuł: Punkt 26 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE (26) Państwa Członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar stosowanych w…

Możliwość komentowania System kar na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE została wyłączona / 17 View / 21 grudnia 2016

Tablica boczna kierunkowa – warunek techniczny czy wyposażenie pojazdu?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się na pozór oczywista, jednak Inspektorat Transportu Drogowego używa tych pojęć zamiennie. Rozróżnienie „warunku technicznego” od „wyposażenia autobusu” pozostaje dla niego bez znaczenia. Powoduje to nałożenie kary wyższej kwotowo przewidzianej za naruszenie warunków technicznych autobusów,…

Możliwość komentowania Tablica boczna kierunkowa – warunek techniczny czy wyposażenie pojazdu? została wyłączona / 32 View / 21 grudnia 2016

Płaca minimalna na terytorium Królestwa Niderlandów od 1 lipca 2016 (ze zmianami od 1 stycznia 2017)

W dniu 1 lipca 2016 r. weszła w życie holenderska ustawa w sprawie przepisów dotyczących zatrudniania pracowników delegowanych, odnosząca się do wdrożenia dyrektywy 2014/67/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dyrektywy w sprawie…

Możliwość komentowania Płaca minimalna na terytorium Królestwa Niderlandów od 1 lipca 2016 (ze zmianami od 1 stycznia 2017) została wyłączona / 120 View / 21 grudnia 2016