Strona główna Baza dokumentów prawnych Baza dokumentów prawnych

Baza dokumentów prawnych

132
UDOSTĘPNIJ

1. Informacja dla kierowcy wykonującego przewozy regularne na trasach do 50 km

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

3. Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności

4. Oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorce osobiście wykonującego transport

5. Oświadczenie wysyłającego o stanie przesyłki

6. Protokół niezgodności w dostawie 

7. Protokół ustalenia stanu przesyłki

8. Skarga na rzecznika Finansowego na przedłużanie likwidacji szkody

9. Umowa przelewu wierzytelności

10. Umowa zlecenie

11. Wezwanie do poprawienia uzupełnienia reklamacji

12. Załączniki do umowy zlecenie

13. Deklaracja wekslowa

14. Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego

15. Polecenie wyjazdu służbowego

16. Zaświadczenie ws. nieprowadzenia pojazdu

17. Karta szkolenia wstępnego

18. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

19. Powierzenie innej pracy

20. Przeniesienie do innej pracy z powodu choroby zawodowej – wzór

21. Szkolenie BHP okresowe

22. Upoważnienie do przeprowadzenia prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich

23. Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie_(WE)_nr_561_2006_lub_AETR)

24. Oświadczenie o zatrudnieniu 561

25. Oświadczenie o zatrudnieniu

26. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia

27. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia art. 52

28. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia art. 53

29. Rozwiązanie umowy za porozumieniem

30. Wniosek o połączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

31. Wniosek o urlop ojcowski

32. Wniosek o urlop rodzicielski

33. Wniosek, aby podzielić się urlopem z pracownikiem – ojcem wychowującym

34. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

35. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu szkody w powierzonym mieniu

36. Protokół kontroli stanu trzeźwości

37. Protokół z przekazania mienia

38. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

39. Umowa o pracę_wzór

40. Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

41. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

42. Wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny

43. Wniosek o ulgę w spłacie kary pieniężnej

44. Wzór oświadczenia o tymczasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

45. Procedura R561-1

46. Rachunek_umowa dzieło

47. Rachunek_umowa zlecenie

48. Ustawa o czasie pracy kierowców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here