Strona główna 561/2006 WE i AETR Maksymalny okres trwania odpoczynku tygodniowego skróconego w kontekście długości kompensaty w kontekście...

Maksymalny okres trwania odpoczynku tygodniowego skróconego w kontekście długości kompensaty w kontekście uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy AETR

132
PODZIEL SIĘ

logo-KPV-150x150 Maksymalny okres trwania odpoczynku tygodniowego skróconego w kontekście długości kompensaty w kontekście uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy AETRZdjęcie_autor-150x150 Maksymalny okres trwania odpoczynku tygodniowego skróconego w kontekście długości kompensaty w kontekście uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy AETR

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Odnosząc się do definicji „skróconego tygodniowego okresu odpoczynku” wynikającej z rozporządzenia 561/2006/WE, oznacza on odpoczynek trwający krócej niż 45 godzin, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin. Z uregulowania tego wynikają istotne dla kierowcy oraz przewoźnika konsekwencje.

Otóż odpoczynek skrócony może ale nie musi trwać 24 godziny. Zgodnie z zacytowanym powyżej uregulowaniem może on trwać dowolny czas w przedziale pomiędzy 24 godziny a 45 godzin. Dlatego więc „skrócony” odpoczynek tygodniowy może trwać nawet. 44 godziny 59 minut i ustalenie to rodzi określone skutki. Należy wiedzieć, że w związku z powyższym kierowca faktycznie może przebywać w pojeździe dwie kolejne noce (jeśli będzie to wynikało z układu godzinowego np.: zaczyna odpoczynek o godz 18,00 w czwartek i kończy odpoczynek o godz 14,59 w sobotę). Nadal jednak będzie to odpoczynek „skrócony”. Powyższe ustalenie wpływa na zrozumienie zasad ustalania wartości „kompensaty”, należnej kierowcy za odbiór skróconego odpoczynku tygodniowego.

Wartość kompensaty będzie zmienna, ponieważ będzie stanowiła różnicę pomiędzy wartością faktycznie odebranego odpoczynku tygodniowego trwającego nie mniej niż 24 godziny a dowolnym odcinkiem czasu trwającym nie dłużej niż 45 godzin. Może ona zatem wynosić zarówno 21 godzin jak i zaledwie 1 minutę. Więcej na ten temat napisałem w ramach odrębnego opracowania.

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

 

CHCESZ-WIEDZIEĆ-WIĘCEJ-ZADZWOŃ-NASZ-EKSPERT-CZEKA-POD-NR-TEL.-12-637-24-57-1-300x176 Maksymalny okres trwania odpoczynku tygodniowego skróconego w kontekście długości kompensaty w kontekście uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy AETR

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here