Strona główna Aktualności Dnia Płaca minimalna na terytorium Królestwa Niderlandów 2019

Płaca minimalna na terytorium Królestwa Niderlandów 2019

754
4.38/5 (13)

Rok 2019 to liczne zmiany uregulowań w prawie holenderskim, o których informowaliśmy już Państwa w poprzednich artykułach na naszym portalu (patrz: Delegowanie pracowników do Holandii – nowe obowiązki po stronie przedsiębiorców). Dzisiaj przypominamy jeszcze raz postanowienia holenderskiej ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE w kontekście stawek wynagrodzenia dla kierowców, stopnia ich zaszeregowania zgodnie z układem zbiorowym Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen ich dotyczącym oraz składnikami wynagrodzenia zaliczanymi do holenderskiej płacy minimalnej.

Zliberalizowaniu uległy postanowienia art. 7 ustawy dotyczące obowiązku posiadania przedstawiciela na terytorium Holandii. Nowe uregulowanie stanowi, że firma delegująca pracownika do pracy w Holandii musiała będzie wskazać spośród tych pracowników osobę do kontaktu, która będzie odpowiedzialna za komunikację z holenderską Inspekcją Spraw Socjalnych i Zatrudnienia (SZW). W miejscu pracy na terytorium Holandii przez cały czas muszą być dostępne na każde wezwanie i żądanie Inspekcji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia w wersji papierowej bądź elektronicznej paski płac, zestawienie godzin pracy, umowy o pracę, potwierdzenia wypłat wynagrodzeń. Posiadanie pasków płac w wersji elektronicznej będzie dawało taką możliwość, że ich przedstawienie będzie możliwe na urządzeniu mobilnym kierowcy.

Przedsiębiorca, który deleguje pracownika do pracy na terytorium Holandii jest zobowiązany zgłosić delegowanie do holenderskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych przed rozpoczęciem wykonywania pracy w Holandii przez tego pracownika. Zgłoszenie delegowania musi zawierać:

  • dane przedsiębiorstwa (adres siedziby, NIP);
  • dane osobowe pracownika delegowanego (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania);
  • dane osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kontakt z Inspekcją jako jednostką podległą Ministerstwu (może to być pracownik delegowany);
  • dane osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia;
  • charakter wykonywanej przez pracownika pracy na terenie Holandii oraz prawdopodobny czas trwania delegowania;
  • adres miejsca pracy w Holandii;

 

Kopia przedstawionych powyżej wymaganych dokumentów musi być przekazana odbiorcy usługi w Holandii. Odbiorca usługi ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Inspekcji. Organem odpowiedzialnym za kontrolę dokonania obowiązku zgłoszeniowego jest Inspekcja Spraw Socjalnych i Zatrudnienia. Obowiązek przekazania kopii jest całkowicie nowym obowiązkiem, który do tej pory nie znajdował uregulowania w ustawie. Niedopełnienie obowiązków informacyjnych oraz zgłoszeniowych będzie skutkowało nałożeniem przez Inspekcję SZW grzywny administracyjnej do kwoty 20.500 Euro (dwadzieścia tysięcy pięćset euro). Jeżeli przedsiębiorca nie będzie dopełniał obowiązku wypłaty holenderskiego minimalnego wynagrodzenia lub wypłacał je będzie w kwocie niższej, pracownik będzie mógł dochodzić od pracodawcy wypłaty pozostałej części wynagrodzenia zarówno przed sądami polskimi, jak i holenderskimi. Jest to o tyle ważna kwestia, że powstępowanie przed holenderskim wymiarem sprawiedliwości narazi przedsiębiorcę na jeszcze większe koszty związane z poniesieniem kosztów postępowania sądowego.

 

Piotr Jan Tarasek

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

Kancelaria Prawna Viggen
ul. Częstochowska 6
32-085 Modlnica k. Krakowa

(12) 637-24-57
509 982 577
biuro1@viggen.pl

Czytaj także:

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here