Strona główna Aktualności Dnia Płaca minimalna oraz składniki wynagrodzenia 2020

Płaca minimalna oraz składniki wynagrodzenia 2020

349
5/5 (7)

Płaca minimalna oraz składniki wynagrodzenia 2020. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., ustalono następujące kwoty uposażeń: 2600 zł brutto wynosić będzie minimalne wynagrodzenie za pracę, natomiast 17 zł brutto to minimalna stawka za godzinę zleconej pracy w przypadku umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenie na nowych zasadach można wyliczyć za pomocą aplikacji VTS www.vtsproject.pl  

Płaca minimalna oraz składniki wynagrodzenia 2020

Przypominamy, że w rozumieniu Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Od 1 stycznia 2020 powyższy katalog zostanie rozszerzony o dodatek za staż pracy. Zgodnie z Ustawą, składnik ten należy rozumieć jako dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Wynagrodzenie na nowych zasadach można wyliczyć za pomocą aplikacji VTS www.vtsproject.pl 

 

Powyższe zmiany nie powinny zaskakiwać – do podwyżek płacy minimalnej, choć może nie tak radykalnych – już przywykliśmy, natomiast o wyłączeniu dodatku stażowego była mowa od początku lipca br. Warto jednak pochylić się nad aktualnie obowiązującymi umowami i zweryfikować, które składniki mogą zostać poddane optymalizacji – z pożytkiem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Wynagrodzenie na nowych zasadach można wyliczyć za pomocą aplikacji VTS www.vtsproject.pl 

 

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here