Strona główna Aktualności Dnia Płaca minimalna oraz składniki wynagrodzenia 2020

Płaca minimalna oraz składniki wynagrodzenia 2020

1918
5/5 (11)

Płaca minimalna oraz składniki wynagrodzenia 2020. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., ustalono następujące kwoty uposażeń: 2600 zł brutto wynosić będzie minimalne wynagrodzenie za pracę, natomiast 17 zł brutto to minimalna stawka za godzinę zleconej pracy w przypadku umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenie na nowych zasadach można wyliczyć za pomocą aplikacji VTS www.vtsproject.pl  

Płaca minimalna oraz składniki wynagrodzenia 2020

Przypominamy, że w rozumieniu Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Od 1 stycznia 2020 powyższy katalog zostanie rozszerzony o dodatek za staż pracy. Zgodnie z Ustawą, składnik ten należy rozumieć jako dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Wynagrodzenie na nowych zasadach można wyliczyć za pomocą aplikacji VTS www.vtsproject.pl 

 

Powyższe zmiany nie powinny zaskakiwać – do podwyżek płacy minimalnej, choć może nie tak radykalnych – już przywykliśmy, natomiast o wyłączeniu dodatku stażowego była mowa od początku lipca br. Warto jednak pochylić się nad aktualnie obowiązującymi umowami i zweryfikować, które składniki mogą zostać poddane optymalizacji – z pożytkiem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Wynagrodzenie na nowych zasadach można wyliczyć za pomocą aplikacji VTS www.vtsproject.pl 

 

 

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here