Strona główna Aktualności Dnia USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL FIRMY PRZEWOZOWEJ WE FRANCJI. Jak go wybrać i jakie są...

USTAWOWY PRZEDSTAWICIEL FIRMY PRZEWOZOWEJ WE FRANCJI. Jak go wybrać i jakie są jego obowiązki

1018
5/5 (15)

Postanowienia znowelizowanego Loi Macron stanowią o obowiązku posiadania przez firmy spoza Francji świadczące usługi transportowe na terytorium tego kraju swojego przedstawiciela, który na stałe zamieszkuje we Francji. Każda firma transportowa delegująca pracowników na platformie SIPSI musi posiadać takiego przedstawiciela, który posiada tzw. numer SIRET, który uprawnia go do świadczenia usług przedstawiciela przedsiębiorstwa na terytorium Francji. Brak umowy zawartej z przedstawicielem uniemożliwi firmom chcącym delegować pracowników do Francji dokonanie zgłoszenia na platformie SIPSI ponieważ wpisanie danych przedstawiciela we Francji stanowi obowiązkową zakładkę na tej platformie. Osoba ustanowiona jako przedstawiciel nawet po rozwiązaniu z nią umowy zgodnie z postanowieniami loi Macron ma obowiązek i ponosi odpowiedzialność przez dalsze 18 miesięcy za udzielanie odpowiedzi organom francuskim w związku z prowadzonym przedstawicielstwem na rzecz podmiotu, z którym ten zawarł umowę.


Rola przedstawiciela przedsiębiorstwa we Francji jest niebagatelna, ponieważ do jego obowiązków należy udzielanie wszelkich informacji służbom i francuskim organom kontrolnym oraz przechowywanie dokumentacji przedsiębiorstwa wymaganej podczas kontroli. Zgodnie z francuskimi przepisami, przedstawiciel posiada limit zaledwie kilkudziesiąt godzin w trakcie których musi doręczyć organom kontrolnym dokumentację potwierdzającą świadczenie płacy minimalnej. W przeciwnym wypadku, francuski kontrahent przewoźnika musi zerwać współpracę z przewoźnikiem – w celu uniknięcia solidarnej odpowiedzialności do 500 tys euro (którą nota bene mógłby przenieść na przewoźnika w trybie regresu). Przedstawiciel musi posiadać więc dostęp do specjalnego systemu elektronicznego, umożliwiającego przechowywanie całej (nota bene bardzo obszernej) dokumentacji na francuskim serwerze w formie elektronicznej.

Wybór właściwego przedstawiciela (czyli takiego, który z wymaganiami francuskiego prawa autentycznie posiada całą dokumentacje na miejscu we Francji) jest zatem kluczowy.

Kancelaria Prawna Viggen sp. j. oferuje Państwu przedstawiciela, który faktycznie przebywa i zamieszkuje we Francji oraz posługuje się biegle językiem francuskim, po to aby dbać o Państwa interesy. Kancelaria Prawna Viggen zapewnia zaróno przedstawicielowi jak i przedsiębiorstwom transportowym u n i k a l n e narzędzie informatyczne „PZ”, służące do umieszczania oraz przechowywania i udostępniania organom kontrolnym w krytycznym terminie kilkudziesięciu godzin od zawezwania organu kontrolnego  – dokumentacji wynagrodzeniowej polskich przewoźników.

Przedstawiciel Kancelarii Prawnej Viggen. sp.j. jest faktycznym i r e a l n y m przedstawicielem Państwa interesów, który przy wsparciu merytorycznym zespołu prawników Kancelarii specjalizujących się w prawie francuskim będzie dbał o Państwa interesy nie tylko wtedy, kiedy wymaga tego doraźna pomoc w razie kontroli, a również w ten sposób, że poprzez prawników naszej Kancelarii informował będzie Państwa o kierunkach zmian proponowanych przez francuskiego ustawodawcę i pomagał optymalnie zarządzać pracownikami delegowanymi do wykonywania pracy na terytorium Francji.

Wybór właściwego przedstawiciela we Francji to nie tylko spełnienie obowiązku nałożonego przez francuskiego legislatora, ale również w przypadku wyboru przedstawiciela naszej Kancelarii pewność, że:

  • jest to osoba kompetentna przebywająca fizycznie we Francji,
  • posiadająca merytoryczne wsparcie prawników naszej Kancelarii, którzy specjalizują się w prawie francuskim,
  • posiada system informatyczny umożliwiający pracodawcy na łatwe i bardzo tanie umieszczenie dokumentacji we Francji w formie elektronicznej,
  • posiada aplikację „PZ” umożliwiającą doręczenie organom kontrolnym potwierdzenia wypłaty wymaganego wynagrodzenia w terminie kilkudziesięciu godzin od zawezwania,
  • przeciwdziała zerwaniu kontraktu z francuskim kontrahentem z powodu braku doręczenia dokumentacji we wskazanym terminie do organu kontrolnego.

 

 

Czytaj także:

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko