Strona główna Wydawca w mediach

Wydawca w mediach

Wydawca portalu – Kancelaria Prawna Viggen sp.j. jest głównym ekspertem w zakresie prawa transportowego dla wielu mediów krajowych i lokalnych. Do tej pory zaprezentowaliśmy się w różnych mediach, aż 130 razy! Poniżej przedstawiamy wybrane materiały prasowe, nagrania radiowe oraz wystąpienia telewizyjne z udziałem zespołu wydawcy.

 

PRASA:

Rzeczpospolita:

 

RADIO:

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. była przez 2 lata głównym ekspertem prawnym dla Programu I Polskiego Radia, dla którego wykonywaliśmy większość opracowań i analiz prawnych na zlecenie „RADIO TRUCK”.

Audycje radiowe dla Programu 1 Polskiego Radia:

[grandmp3 id=4618 autoplay=false]

Pierwsza z audycji radiowych zrealizowanych przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. dla radia. Mariusz Miąsko w audycji między innymi odnosi się do kwestii wypłaty odszkodowań przez Skarb Państwa za strajk celników na granicach będących źródłem strat przewoźników. Prezes Kancelarii informuje za co dokładnie może przewoźnik może ubiegać się odszkodowania. Audycja zawiera zbiór nadal obowiązujących informacji.

[grandmp3 id=4620 autoplay=false]

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. wyjaśnia że w świetle przepisów ma prawo odmówić podpisania protokołu z kontroli na drodze. Jest to nadal aktualna i bardzo ważna dla każdego kierowcy audycja.

[grandmp3 id=4525 autoplay=false]

Mariusz Miąsko wyjaśnia jakie przepisy zwalniają kierowców i firmy transportowe z kar za przekroczenia norm czasu na drodze. Prezes Kancelarii Prawnej Viggen szczegółowo opisuje zasadę działania art. 12 rozporządzenia 561/2006 WE. Jest to przepis, który zwalnia przewoźników i kierowców z prawie wszystkich przekroczeń okresów prowadzenia przerw i odpoczynków. Audycja jest nadal w pełni aktualna.

[grandmp3 id=4516 autoplay=false]

Audycja w której udział bierze doktor Mieczysław Krzywoszański oraz Mariusz Miąsko. Audycja jest poświęcona różnicy pomiędzy „orzeczeniem lekarskim” a „zaświadczeniem lekarskim”. Audycja jest nadal w pełni aktualna i bardzo ważna dla każdej firmy transportowej oraz każdego kierowcy.

[grandmp3 id=4621 autoplay=false]

W audycji poświęconej zasadom stosowania tachografu cyfrowego biorą udział: Mariusz Miąsko, Mirosław Babiarz (Kancelaria Prawna Viggen sp.j.), Alvin Gajadhur, (rzecznik prasowy GITD), Zbigniew Witamborski (Trak Auto PL). Audycja jest w pełni aktualna w zakresie zasad procedury logowania karty kierowcy w tachografach cyfrowych. Natomiast należy pamiętać, że od 1 stycznia 2012 roku karę za nieprawidłowe logowanie karty w tachografie ponosi także kierowca (w wysokości 100 zł za każdy dzień w którym dokonano błędnego zalogowania karty).

[grandmp3 id=4622 autoplay=false]

Audycja archiwalna, w której Mariusz Miąsko wyjaśnia zasady szkolenia kierowców autobusów. Zawsze warto posłuchać.

[grandmp3 id=4619 autoplay=false]

Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. omawia zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Wyjaśnia kiedy i dla kogo nie należy wykonywać ewidencji czasu pracy kierowców.

[grandmp3 id=4526 autoplay=false]

Po audycji z Mariuszem Miąsko, w której podważył legalność działań urzędników wydziałów komunikacji odmawiających przyjmowania od kierowców orzeczeń lekarskich wykonanych w dniu ukończenia kursów dokształcających, tezę Mariusza Miąsko potwierdza doktor Marek Chojnowski oraz przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

[grandmp3 id=4524 autoplay=false]

Podsumowania cyklu porad prawnych dla przewoźników i kierowców udzielanych przez Mariusza Miąsko – Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. na antenie Programu I Polskiego Radia: „Radia Truck”. Audycja odnosi się także do poprawy tłumaczenia art. 9 AETR z inicjatywy kancelarii.

[grandmp3 id=4523 autoplay=false]

Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. wyjaśnia, w jaki sposób dokumentować odpoczynki tygodniowe odręcznie na rewersie wykresówki. W tym zakresie audycja jest aktualna podobnie, jak w obszarze zasad wypełnienia zaświadczeń w pozycji „urlop wypoczynkowy”. W pozostałym zakresie audycja częściowo jest nieaktualna.

[grandmp3 id=4522 autoplay=false]

Audycja poświęcona jest ponownie zasadom zastosowania art 12/561/2006 WE, który zwalnia kierowców i firmy z kar za przekroczenia okresów prowadzenia przerw i odpoczynków. W audycji biorą udział: Mariusz Miąsko (Kancelaria Prawna Viggen sp.j.), Sebastian Chwalibogowski (Główny Inspektorat Transportu Drogowego – Departament Prawny), Tadeusz Wilk (ZMPD). W trakcie audycji podważono tezę ITD, jakoby na art. 12 kierowca mógł się powołać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Jest to niezwykle cenna audycja dla każdego kierowcy i przedsiębiorcy. Audycja jest w pełni aktualna.

[grandmp3 id=4640 autoplay=false]

Audycja całkowicie archiwalna. Część pierwsza i część druga audycji radiowej radiowej z Mariuszem Miąsko poświęcona jest zbiorczo omówieniu szeregu nieprawidłowości występujących w transporcie drogowym. Informacje zawarte w tej audycji są już nieaktualne.

[grandmp3 id=4641 autoplay=false]

Audycja podsumowująca rok. Mariusz Miąsko przesyła podziękowania dla Wiktorii, Piotrusia, Małgosi. Podziękowania dla przewoźników i kierowców. Podsumowanie czynności wykonanych przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j.  pro publico bono. Mariusz Miąsko kolejno omawia wykaz wszystkich pozytywnie zakończonych zadań zrealizowanych przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j.

O wydawcy mówiono także w:

    • Radio Rzeszów

 

TELEWIZJA:

    • Polsat Biznes