Strona główna Aktualności Dnia Zmiany w wydawaniu A1?

Zmiany w wydawaniu A1?

722
4.69/5 (13)

W wyroku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Rosjanina D. Balandina i Ukraińca I. Łukaszenki Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że dla wydania zaświadczeń A1 nie liczy się to, jak długo dana osoba przebywa w Polsce, ani to czy tu znajduje się ośrodek interesów życiowych tej osoby (sygn. akt C 477/17). Stanowisko takie jest odmiennym od tego, które w dotychczasowej praktyce wydawania zaświadczeń A1 prezentował ZUS. TSUE udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne holenderskiego sądu zajął się rozważeniem definicji legalnego zamieszkiwania cudzoziemca. Kwestia rozwiązania interpretacji tego pojęcia ma ogromne znaczenie dla obywateli państw trzecich wykonujących pracę na terenie Wspólnoty.

Obecnie największe zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy, w tym przede wszystkim spoza Unii Europejskiej wyraża branża transportowa. Sektor transportowy obecnie w związku z brakami kadrowymi i niemożnością pozyskania kierowców na rynku krajowym posiłkuje się pracownikami z Ukrainy i z Białorusi. Formalności związane z zatrudnianiem obywateli tych państw i uzyskaniem dla nich zgody na wykonywanie pracy są jednak dużym problemem dla polskich przedsiębiorców. Kłopot pojawia się w momencie konieczności uzyskania zaświadczenia A1, a więc dokumentu poświadczającego ubezpieczenie społeczne pracownika na terytorium Polski i opłacanie składek w naszym kraju. Wiąże się to z kolei z koniecznością wykazania, że spełnione są warunki legalnego zamieszkiwania w Polsce. W przypadku braku uzyskania zaświadczenia A1 organ ubezpieczeniowy kraju członkowskiego, w który obecnie przebywa pracownik, może zażądać opłacenia składek, jak i nałożyć na pracownika i pracodawcę wysokie kary. W tym miejscu zaznaczyć należy, że w roku 2018 ZUS wydał ponad 600 tysięcy zaświadczeń A1. Najaktualniejsza wytyczna ZUS w zakresie pracowników delegowanych spoza krajów członkowskich stanowi, że uznaje się, że obywatel państwa trzeciego legalnie zamieszkuje w Polsce, jeżeli łącznie spełni dwa warunki, tj. posiada odpowiedni dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Polski oraz legitymuje się certyfikatem rezydencji podatkowej wydawanym zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej wymaga od cudzoziemca tego, aby zamieszkiwał w Polsce dłużej niż 183 dni bądź posiadał tu ośrodek interesów życiowych.

W ocenie TSUE ani długość zamieszkiwania, ani fakt posiadania (bądź nie) zwykłego ośrodka swych interesów życiowych w państwie UE nie mogą być rozstrzygające w sprawie podlegania przepisom ubezpieczeniowym tego państwa. Według Trybunału wystarczającym jest fakt legalnego przebywania danej osoby w tym państwie. Oznacza to nic innego jak to, że według TSUE obcokrajowcy mogą otrzymać zaświadczenie A1 tylko na tej podstawie, że przebywają i legalnie pracują na terytorium państwa unijnego.

 

Piotr Jan Tarasek

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

Czytaj także:

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here