Strona główna Kontakt

Kontakt

Wydawcą portalu Jazdaprawna.pl jest ekspert prawa transportowego-

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

Kancelaria Prawna Viggen Sp. J.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6
32-085 Modlnica k. Krakowa
tel/fax (12) 637-24-57
www.kancelariaprawnaviggen.pl

 

REDAKCJA:

Barbara Gajda-Kocjan
Redaktor naczelny
redaktornaczelny@jazdaprawna.pl
bg@viggen.pl
               tel.: +48 531 766 520

 
Dariusz Maj

Koordynator ds. reklamy
dariusz.maj@jazdaprawna.pl
tel.: +48 725 451 051

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna Viggen Sp. J z siedzibą w Modlnicy  32-085, przy ulicy Częstochowskiej 6,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@viggen.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu