Strona główna Wzory dokumentów prawnych

Wzory dokumentów prawnych

1. Informacja dla kierowcy wykonującego przewozy regularne na trasach do 50 km

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

3. Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności

4. Oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorce osobiście wykonującego transport

5. Oświadczenie wysyłającego o stanie przesyłki

6. Protokół niezgodności w dostawie 

7. Protokół ustalenia stanu przesyłki

8. Skarga na rzecznika Finansowego na przedłużanie likwidacji szkody

9. Umowa przelewu wierzytelności

10. Umowa zlecenie

11. Wezwanie do poprawienia uzupełnienia reklamacji

12. Załączniki do umowy zlecenie

13. Deklaracja wekslowa

14. Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego

15. Polecenie wyjazdu służbowego

16. Zaświadczenie ws. nieprowadzenia pojazdu

17. Karta szkolenia wstępnego

18. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

19. Powierzenie innej pracy

20. Przeniesienie do innej pracy z powodu choroby zawodowej – wzór

21. Szkolenie BHP okresowe

22. Upoważnienie do przeprowadzenia prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich

23. Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie_(WE)_nr_561_2006_lub_AETR)

24. Oświadczenie o zatrudnieniu 561

25. Oświadczenie o zatrudnieniu

26. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia

27. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia art. 52

28. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia art. 53

29. Rozwiązanie umowy za porozumieniem

30. Wniosek o połączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

31. Wniosek o urlop ojcowski

32. Wniosek o urlop rodzicielski

33. Wniosek, aby podzielić się urlopem z pracownikiem – ojcem wychowującym

34. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

35. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu szkody w powierzonym mieniu

36. Protokół kontroli stanu trzeźwości

37. Protokół z przekazania mienia

38. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

39. Umowa o pracę_wzór

40. Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

41. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

42. Wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny

43. Wniosek o ulgę w spłacie kary pieniężnej

44. Wzór oświadczenia o tymczasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

45. Procedura R561-1

46. Rachunek_umowa dzieło

47. Rachunek_umowa zlecenie

48. Ustawa o czasie pracy kierowców

49. Oświadczenie o wynagrodzeniu obowiązujące w PU

50. Umowa APT- PU

51. Uzgodnienie art. 9 ust.1

52. Uzgodnienie art. 9 ust.3

53. Wiza

54. Pisma sądowe_informacje

55. Postępowanie EUR

56. Sprzeciw od wyroku zaocznego

57. Wniosek o kuratora

58. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

59. Wniosek o przedłużenie terminu

60. Wniosek o uzasadnienie

61. Wniosek o wszczęcie egzekucji

62. Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika

63. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

64. Zażalenie na koszty

65. Rejestr wypadków przy pracy