Strona główna Aktualności Dnia Stawki opłaty środowiskowej na rok 2021

Stawki opłaty środowiskowej na rok 2021

1808
0
5/5 (5)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. informuje, że do dnia 31 marca 2021r. należy uiścić opłatę opłatę środowiskową za rok 2020.

Powyższy obowiązek wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska i dotyczy opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Niniejszy akt prawny reguluje również kwestię składowania odpadów. Zasady wnoszenia opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód sformułowane zostały w ramach ustawy – Prawo wodne oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Opłat za korzystanie ze środowiska nie wnosi się, jeśli ich roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. (sytuacja dotyczy zazwyczaj jednoosobowych działalności lub małych firm). Natomiast, gdy roczna wysokość takiej opłaty nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się również wykazów o zakresie korzystania ze środowiska – zgodnie z art. 289 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.). Obowiązek sporządzania oraz przedkładania właściwemu marszałkowi województwa wykazów wynika natomiast z art. 286 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).

Kto wnosi opłatę środowiskową?

  • do uiszczenia opłaty środowiskowej zobowiązane są podmioty, których działalność powoduje:

– wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:

z kotłowni

z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenie itp.

ze spalania paliw w silnikach spalinowych

z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)

z chowu lub hodowli drobiu

– emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień

– składowanie odpadów.

W jaki sposób dokonać wyliczenia opłaty środowiskowej?

Najprościej skorzystać z bezpłatnego systemu Ekopłatnik, który udostępniają urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Przykładowo:

https://ekoplatnik.mazovia.pl/ – woj. mazowieckie

https://ekoplatnik.umwm.pl/ekopl/ – woj. małopolskie

https://ekoplatnik.umww.pl/ – woj. wielkopolskie

System Ekopłatnik pomaga w przygotowaniu wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Wspomaga również poprawne uzupełnienie formularzy oraz dokonuje wyliczenia opłat zgodnie z obowiązującymi stawkami.

W przypadku firm transportowych opłatę środowiskową w zakresie korzystania z pojazdów wylicza z reguły księgowy na podstawie faktur za zakup paliwa. Może to zrobić również przedsiębiorca, jednak wymaga to weryfikacji wszystkich faktur za paliwo kupione w roku poprzedzającym lub prowadzenia notatek na bieżąco.

Wysokość opłat za wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz składowanie odpadów ogłaszana jest corocznie w obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W roku 2021 obowiązujące stawki zostały określone w obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021. 

Aktualne stawki wynoszą:

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 412,01 zł/kg

Umieszczenie odpadów na składowisku – 301,84 zł/Mg

Porównanie stawek za rok 2019, 2020 oraz 2021:

Dodatkowe informacje w temacie opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć na stronie biznes.gov.pl.

Adriana Kominowska – ekspert działu „Silnik Prawny” Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPłaca minimalna w Austrii – aktualne stawki
Następny artykułRejestracja w węgierskim systemie BiReg tylko dla określonych zadań transportowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj