Strona główna Aktualności Dnia Obostrzenia Covid-19 w Europie – aktualne wytyczne dla kierowców – 22.11.2021 r.

Obostrzenia Covid-19 w Europie – aktualne wytyczne dla kierowców – 22.11.2021 r.

237
5/5 (1)

Aktualizacja na dzień 22 listopada 2021 r.

UWAGA – Oprócz oświadczeń/formularzy wymaganych w poszczególnych krajach, kierowca powinien mieć przy sobie druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej – nie dotyczy Wlk. Brytanii.

Do pobrania w różnych językach na stronie Komisji Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)

(należy kliknąć w ikonę pdf. pod wybranym językiem – formularz znajduje się na ostatniej stronie pobranego dokumentu)

AUSTRIA

Aktualnie: trzytygodniowy lockdown od poniedziałku 22 listopada.

Tranzyt przez Austrię bez zatrzymywania się jest dozwolony pod warunkiem, że zapewnione są dokumenty wjazdowe do kolejnego kraju. Dozwolone są „niezbędne przerwy”, według Ministerstwa Zdrowia dotyczy to krótkich postojów na tankowanie lub przerw na toaletę – dłuższe przerwy są natomiast zabronione.

Ważność certyfikatów szczepień zostaje skrócona od 6 grudnia do dziewięciu miesięcy od momentu przyjęcia pełnego szczepienia (poprzednio 12 miesięcy). Następnie konieczne jest przyjęcie kolejnej dawki (zwykle trzeciej) dla utrzymania ważności certyfikatu. Uwaga! Jednorazowa szczepionka Johnson & Johnson będzie uznawana tylko do 3 stycznia 2022 r., po czym konieczna będzie szczepionka przypominająca.

Rząd austriacki poinformował, że od 1 listopada 2021 r. wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z innymi osobami, będą musieli okazać Green Pass (Certyfikat Covid-19). Przepis nie będzie dotyczył na kierowców ciężarówek, którzy przebywają sami w swoim pojeździe. Certyfikat może być natomiast wymagany przy pracach na załadunku/rozładunku. Za przestrzeganie środka odpowiedzialne będą obie strony – pracodawca i pracownik.

W związku z zaostrzeniem przepisów epidemicznych, Kierowcy zawodowi powinni posiadać także specjalny formularz rekomendowany przez WKO. Dokument dostępny do pobrania TUTAJ – bestaetigung-schluesselarbeitskraft

 

MASECZKI

– w Austrii od 25.01.2021 r. obowiązuje używanie maseczek filtrujących FFP2 w miejscach publicznych (m. in. sklepy, komunikacja miejska, stacje benzynowe) – maski przeznaczone są do użytku wielokrotnego, jednak nie należy ich prać;

– maski można zakupić w supermarketach, sprzedawane są w przystępnych cenach;

– zamiast maski FFP2 można korzystać z maski oddechowej z filtrem oraz masek chirurgicznych (OP-Maske, Typ I, II oraz IIR).

BELGIA

Pracownicy sektora transportowego lub dostawcy usług transportowych, w tym kierowcy podróżujący w ramach transportu międzynarodowego oraz tranzytu, są zwolnieni z przedstawiania formularzy lokalizacji (https://www.info-coronavirus.be/fr/faq)

Maseczki są obowiązkowe w środkach transportu publicznego (w tym na przystankach i stacjach), w sklepach i centrach handlowych, itp.

CZECHY

– obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95, masek wykonanych z nanowłókien lub dwóch nałożonych na siebie maseczek chirurgicznych w sklepach i środkach komunikacji miejskiej

– pracownicy transportu międzynarodowego zostali zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19, nadal jednak muszą mieć przy sobie:

wypełniony odpowiedni formularz  – certyfikat dla personelu transportu międzynarodowego (do pobrania poniżej)

– zabronione jest przewożenie w kabinie pojazdu osób trzecich, które nie są związane z wykonywaniem transportu. Wszystkie takie przypadki mają być szczegółowo weryfikowane przez osoby kontrolujące.

Certyfikat dla kierowców https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

nazwa dokumentu, który należy pobrać – Vzor potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (CZ / EN)

PUNKTY WYMAZOWE NA TERYTORIUM REP. CZESKIEJ:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

ESTONIA

przewoźnicy towarowi bez żadnych objawów nie muszą okazywać testu przy wjeździe do kraju. Brak ograniczeń w przemieszczaniu się dotyczy przewoźników towarowych, którzy nie mają objawów choroby.

Kwarantanna nie dotyczy oraz osób zajmujących się międzynarodowym przewozem towarów i pasażerów. Jeśli kierowca ma jakiekolwiek objawy choroby, musi pozostać w izolacji przez co najmniej 10 dni i skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Przed wjazdem na terytorium Republiki Estońskiej należy wypełnić elektroniczny kwestionariusz dostępny TUTAJ. Nie muszą go wypełniać osoby podróżujące z Polski do Estonii bezpośrednio, osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz inne osoby zwolnione z kwarantanny, jeśli są w stanie przedłożyć na żądanie miejscowych władz stosowny dokument.

Niezależnie od powyższego, kwarantannie nie muszą poddawać się następujące grupy osób bez objawów chorobowych:

 • osoby bezpośrednio zaangażowane w transport towarów i surowców,
 • osoby bezpośrednio zaangażowane w międzynarodowy transport towarów i osób, w tym członkowie załogi oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie napraw, prac gwarancyjnych lub konserwacyjnych
 • osoby bezpośrednio związane z transportem osób i obsługujące grupy turystyczne.

FRANCJA

Godzina policyjna została całkowicie zniesiona.

Kierowcy podróżujący do Francji i wykonujący obowiązki w ramach transportu drogowego, powinni posiadać przy sobie zaświadczenie o wykonywaniu swojego zawodu w formacie UE. Dokument wydaje pracodawca. Aktualny formularz do pobrania TU

Testy wymagane są  dla kierowców przybywających do Francji drogą morską – nie dotyczy podróży z UE  i Wlk Brytanii.

MASECZKI

zalecane maseczki: FFP2, chirurgiczne oraz materiałowe – ale tylko te zgodne ze standardami kategorii 1

HISZPANIA

Od 9 maja 2021 roku na terytorium Królestwa Hiszpanii nie obowiązuje już stan alarmowy oraz godzina policyjna.

Nie przewidziane zostały żadne formularze dla kierowców, zaleca się jednak, aby mieli oni przy sobie dokumenty przewozowe, aby w razie kontroli móc je okazać.

HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

– 28 kwietnia zniesiona została godzina policyjna, w związku z tym nie jest już konieczne posiadanie przy sobie formularzy deklaracji własnej oraz oświadczenia pracodawcy

– kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy podróżują do Holandii promem lub tunelem z Wielkiej Brytanii nie muszą posiadać negatywnego testu na Covid-19, muszą jednak wypełnić oświadczenie o kwarantannie. W oświadczeniu o kwarantannie stwierdza się, że należy przedstawić „dokumenty uzupełniające”, w tym kod 95 i list przewozowy. Dozwolonych będzie tutaj kilka rodzajów dokumentów, jeśli wykażą, że kierowca jest w drodze do przewozu towarów. https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/self-quarantine/mandatory-quarantine

LITWA

Od 22 lutego 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców i członków załóg zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów na Litwę.

Przed wjazdem na Litwę należy zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim:

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Istnieje możliwość pominięcia rubryki dotyczącej miejsca kwarantanny dla załóg i członków załogi  przybywających na Litwę w ramach transportu międzynarodowego

Zgodnie z informacjami MSZ – TEST NIE OBOWIĄZUJE pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, jeżeli czas ich pobytu na Litwie jest krótszy niż 72 h. Pracownicy takich firm muszą się jednak izolować* od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia, ale nie dłużej niż 10 dni. Wyjątek stanowią przewoźnicy, zatrudnieni w międzynarodowym transporcie drogowym, przybywający na Litwę na kilka godzin. Chodzi m. in. o kierowców, dostarczających lub odbierających ładunki oraz osoby, także tych, którzy przez Litwę przejeżdżają tranzytem.

*kierowca opuszcza izolację udając się w dalszą drogę. W czasie izolacji można załatwiać formalności związane z załadunkiem/wyładunkiem, ale nie można np. wychodzić na zakupy. Jeśli kierowca przyjeżdża tylko na kilka godzin, izolacja go nie dotyczy.

ŁOTWA

– od 12 października 2020 r. uruchomiono specjalną platformę oraz formularz, który należy wypełnić on-line przed każdym wjazdem na teren Łotwy (dotyczy również tranzytu).

Zgłoszenie możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie COVIDpass. https://covidpass.lv/ Formalności należy dopełnić w ciągu 48h przed przekroczeniem granicy Republiki Łotewskiej. Po rejestracji zostaje wygenerowany kod QR, który należy zachować i okazać na żądanie straży granicznej.

Dane osobowe usuwane są z systemu automatycznie po 30 dniach od przesłania formularza. Za brak zgłoszenia przewidziano karę administracyjną w wysokości od 10 do 2000 EUR.

Do rejestracji zobowiązani są również kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz towarów i osób – zgłoszenie upływa po 72 godzinach. W tym przypadku należy również okazać dokument potwierdzający zatrudnienie.

Posiadanie testu na obecność COVID19 nie jest wymagane, gdy spełniony jest jeden z warunków:

– jeżeli przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu
– jeżeli czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego (lista publikowana jest co piątek tu: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

LUKSEMBURG

– obowiązek wykonania testu dotyczy tylko pasażerów przybywających do Luksemburga drogą powietrzną. Odnosi się to do osób, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych.

– brak formularzy zgłoszeniowych

NIEMCY

Od 1 sierpnia 2021 r. od północy weszło w życie znowelizowane rozporządzenie dotyczące ograniczeń w podróżowaniu do Niemiec.

Od tego momentu, ze względu na rosnącą ogólnoświatową dystrybucję nowych wariantów SARS-CoV-2 (zwłaszcza wariant Delta), obowiązuje ogólny obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów przy wjeździe.

W związku z powyższym, osoby w wieku 12 lat i starsze muszą posiadać negatywny wynik testu, dowód szczepienia lub dowód potwierdzający status ozdrowieńca. Ogólny obowiązek przedstawienia dowodów ma zastosowanie niezależnie od rodzaju środka transportu i bez względu na to, czy poprzedni pobyt miał miejsce na obszarze wysokiego ryzyka lub na obszarze z wariantami wirusa. Przy wjeździe z obszarów wariantów wirusa – z bardzo ograniczonymi wyjątkami – obowiązuje zakaz przewozu pasażerów pociągiem, autobusem, statkiem i samolotem bezpośrednio z tych krajów.

Od 1 sierpnia 2021 r. obszary ryzyka zostały sklasyfikowane tylko w dwóch kategoriach: obszary wysokiego ryzyka i obszary z wariantami wirusa. Zrezygnowano z kategorii „prostych” obszarów ryzyka. Pominięcie kategorii „prostych” obszarów ryzyka nie oznacza, że nie ma już żadnego zagrożenia dla tych obszarów.

Aktualne wymagania dla kierowców:

Wjazd z obszaru wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet)

TESTY

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo ludzi lub towary.

REJESTRACJA/KWARANTANNA

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowi rejestracji i kwarantannie nie podlegają:

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;

(…)

Wjazd z obszaru występowania mutacji (Virusvariantengebiet)

Osoby przewożące zawodowo osoby lub towary muszą posiadać negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h. Aktualnie (22.11.2021) żaden kraj nie znajduje się za liście obszarów z występowaniem mutacji

– Niemcy uznają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe, które spełniają kryteria WHO – czułość 80%, swoistość 97%

WYKAZ PUNKTÓW TESTOWYCH W NIEMCZECH

– Bawaria LINK

– Brandenburgia LINK

– Badenia-Wirtembergia LINK

– Brema LINK

– Berlin LINK

– Hamburg LINK

– Hesja LINK

– Meklemburgia-Pomorze Przednie LINK

– Nadrenia Północna-Westfalia LINK

– Nadrenia-Palatynat LINK

– Saara LINK

– Saksonia LINK

– Saksonia-Anhalt LINK

– Szelzwik Holsztyn LINK

UWAGA – wykonanie szybkich testów antygenowych możliwe jest w niektórych aptekach

NIEMCY – OBSZARY RYZYKA, TESTY I ZGŁOSZENIA

– zaleca się, aby dokonywać zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego

https://www.einreiseanmeldung.de/#/1

Dopiero w przypadku, kiedy nie ma możliwości takiego zgłoszenia kierowcy w formie elektronicznej, można wykorzystać papierową deklarację –

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf

Aktualna lista poszczególnych obszarów dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha i aktualizowana na bieżąco:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=5B6E3B89F3BE996BC6941A9B432DE928.internet052?nn=2444038\

Obecnie (22 listopada 2021 r.) lista poszczególnych obszarów europejskich przedstawia się następująco:

 1. Następujące kraje są obecnie uważane za obszary wariantów wirusów:

(kierowcy – rejestracja + test jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji przekracza 72h.)

– brak europejskich obszarów na liście

 1. Następujące kraje są obecnie uważane za obszary wysokiego ryzyka:

(kierowcy – bez testu i rejestracji)

 • Albania ( obszar wysokiego ryzyka od 5 września 2021 r.)
 • Białoruś ( obszar wysokiego ryzyka od 3 października 2021 r.)
 • Belgia ( obszar wysokiego ryzyka od 21 listopada 2021 r.)
 • Bośnia i Hercegowina ( obszar wysokiego ryzyka od 12 września 2021 r.)
 • Bułgaria ( obszar wysokiego ryzyka od 24 października 2021 r.)
 • Estonia ( obszar wysokiego ryzyka od 10 października 2021 r.)
 • Grecja ( obszar wysokiego ryzyka od 21 listopada 2021 r.)
 • Irlandia ( obszar wysokiego ryzyka na dzień 21 listopada 2021 r.)
 • Chorwacja ( obszar wysokiego ryzyka od 24 października 2021 r.)
 • Łotwa ( obszar wysokiego ryzyka od 10 października 2021 r.)
 • Litwa ( obszar wysokiego ryzyka od 3 października 2021 r.)
 • Republika Mołdawii ( obszar wysokiego ryzyka od 19 września 2021 r.)
 • Czarnogóra ( obszar wysokiego ryzyka od 15 sierpnia 2021 r.)
 • Holandia ( obszar wysokiego ryzyka od 21 listopada 2021 r.) i następujące zamorskie części Królestwa Niderlandów są uważane za obszary wysokiego ryzyka :

o    Bonaire ( obszar wysokiego ryzyka od 27 lipca 2021 r.)

o    Sint Eustatius ( obszar wysokiego ryzyka od 27 lipca 2021 r.)

o    Saba ( obszar wysokiego ryzyka od 27 lipca 2021 r.)

 • Macedonia Północna ( obszar wysokiego ryzyka od 22 sierpnia 2021 r.)
 • Austria – z wyłączeniem gmin Mittelberg i Jungholz oraz doliny Riss na terenie gminy Vomp i Eben am Achensee ( obszar wysokiego ryzyka od 14 listopada 2021 r.)
 • Rumunia ( obszar wysokiego ryzyka od 3 października 2021 r.)
 • Federacja Rosyjska ( obszar wysokiego ryzyka od 7 lipca 2021 r.)
 • Serbia ( obszar wysokiego ryzyka od 5 września 2021 r.)
 • Słowacja ( obszar wysokiego ryzyka od 31 października 2021 r.)
 • Słowenia ( obszar wysokiego ryzyka od 26 września 2021 r.)
 • Czechy ( obszar wysokiego ryzyka od 14 listopada 2021 r.)
 • Ukraina ( obszar wysokiego ryzyka od 10 października 2021 r.)
 • Węgry ( obszar wysokiego ryzyka od 14 listopada 2021 r.)
 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w tym Wyspa Man, a także wszystkie Wyspy Normandzkie i wszystkie brytyjskie terytoria zamorskie (obszar wysokiego ryzyka od 7 lipca 2021 r.)

Sytuacja w poszczególnych landach nieustannie się zmienia. Przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia w niemieckich regionach:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

od 26 stycznia 2021 r. /nie określono rodzaju maseczki/

– za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty w wysokości od 250 do 500 euro w zależności od landu;

– maseczek nie należy zakładać w pojeździe (z uwagi na trudniejszą identyfikację kierowcy w razie złamania przepisów).

NORWEGIA

– kierowcy zawodowi zwolnieni są z konieczności okazywania negatywnego wyniku testu,

– przed wjazdem należy jednak zarejestrować się na stronie https://reg.entrynorway.no/

–  Z obowiązku rejestracji podróży zwolnione są tylko osoby z certyfikatem COVID.

PORTUGALIA

Kierowcy mogą bez przeszkód poruszać się po terytorium całej Portugalii. Muszą być oni jednak wyposażeni w oświadczenie, sporządzone w języku portugalskim, które podpisane jest przez pracodawcę. W oświadczeniu tym, zawarta jest informacja o wykonywaniu czynności zawodowych

Zaświadczenie dla kierowców – Portugalia

RUMUNIA

Od północy 14.11.2021 r. Polska została umieszczona na tzw. rumuńskiej czerwonej liście.

W przypadku podróży do Rumunii z krajów z czerwonej listy z kwarantanny zwalniane są:

 1. Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID) minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki.
 2. Osoby posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni.
 3. Osoby powyżej 16 rż. posiadające negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii – przy pobycie w Rumunii trwającym maks. do 72h. W przypadku dzieci od 12 do 16 rż. negatywny wynik testu zwalania z kwarantanny niezależnie od długości pobytu w Rumunii.
 4. Dzieci do 12 rż.

Osoby odbywające podróż tranzytową trwającą max. 24h (kierowcom zawodowym sprawdzane są CMRki, żeby zweryfikować, czy podróż ma charakter tranzytowy).

Docierają do nas informacje, że przy wjeździe do Rumunii wyrywkowo sprawdzane są certyfikaty Covidowe. Kontrolowani są również kierowcy pojazdów ciężarowych.

SŁOWACJA

– kierowcy transportu towarowego oraz kierowcy autobusów wjeżdżający na terytorium Słowacji zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19

– na Słowacji istnieje możliwość wykonania bezpłatnego, szybkiego testu antygenowego dla wszystkich chętnych (również polskich obywateli). Wystarczy dowód osobisty. Na wynik należy poczekać około 15-20 min. Wykaz miejsc dostępny na stronie: https://www.health.gov.sk/?ag-mom (druga tabelka). – słowacki rząd zdecydował, że testy antygenowe mają być przeprowadzane odpłatnie.

– z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych wykonujący transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów (…) przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes).

Obecnie wszystkie przejścia graniczne ze Słowacją pozostają otwarte zarówno dla ruchu towarowego jak i osobowego

SŁOWENIA

Od 15 września 2021 Słowenia zaostrzyła zasady mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się Covid-19. Przy korzystaniu z absolutnie wszystkich usług wymagany jest certyfikat PCT. Przy wejściu do centrów handlowych, banków, transportu publicznego, lokali gastronomicznych, instytucji medycznych, hoteli, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, instytucji kulturalnych, muzeów itp. są każdorazowo sprawdzane certyfikaty covidowe.

Słowenia zlikwidowała natomiast do odwołania wymóg PCT (zaświadczenie ozdrowieńca, certyfikat szczepienia, test) dla osób podróżujących tranzytem i w transporcie międzynarodowym.

Kierowcy w transporcie międzynarodowym przejeżdżający przez Słowenię tranzytem (do 12 godz.) są zwolnieni z wymogu PCT tylko w przypadku świadczenia pracy (załadunek lub rozładunek towaru itp.) w ramach usługi transportu międzynarodowego i podczas korzystania z pilnych usług na stacji benzynowych (tankowanie paliwa, zakup niezbędnych produktów, korzystanie z toalety, korzystanie z kompresora itp.), nie mogą natomiast bez spełnienia kryterium PCT udać się do baru/kawiarni/restauracji prowadzonej przez stację benzynową.

 SZWAJCARIA

Osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni przebywały w którymś z państw uznawanych za obszary występowania mutacji koronawirusa, muszą posiadać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, a po przyjeździe zgłosić w ciągu dwóch dni swój przyjazd władzom kantonalnym i poddać się kwarantannie. Z kwarantanny zwolnione są osoby, które:

– w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostały zaszczepione pełnym cyklem szczepionki (z reguły dwiema dawkami) dopuszczonej do stosowania przez Unię Europejską lub Szwajcarię,

– w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zachorowały na COVID-19 i wyzdrowiały.

Nie ma znaczenia obywatelstwo osoby wjeżdżającej do Szwajcarii, o obowiązku kwarantanny decyduje wyłącznie to, w jakich państwach dana osoba przebywała w ciągu ostatnich 10 dni.

Polska nie jest aktualnie zaliczana przez Szwajcarię do państw, w których występuje mutacja koronawirusa, a zatem osoby przyjeżdżające z Polski nie podlegają kwarantannie, chyba że w ciągu 10 dni poprzedzających przyjazd do Szwajcarii przebywały co najmniej 24 godziny w państwie znajdującym się na aktualnie obowiązującej liście.

Lista takich państw jest ustalana przez Federalny Urząd ds. Zdrowia i regularnie aktualizowana.

 WĘGRY

– obecnie wjazd na Węgry osób podróżujących w ramach transportu międzynarodowego odbywa się bez ograniczeń.

WIELKA BRYTANIA

Od  godz. 4:00 1 listopada br. wszystkie kraje, które do tej pory znajdowały się na czerwonej liście w UK zostają z niej usunięte.

Władze brytyjskie będą dokonywać przeglądu czerwonej listy co 3 tygodnie i nakładać ograniczenia w celu ochrony zdrowia publicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Link do oficjalnej informacji: Travel update: all countries removed from the UK’s red list

Warunki i zasady kwarantanny:

 • W przypadku odmowy podania adresu, pod którym będziesz odbywał kwarantannę może grozić Ci mandat karny lub odmowa wjazdu do Zjednoczonego Królestwa;
 • W przypadku złamania zasad kwarantanny grożą mandaty karne w maksymalnej wysokości £ 10,000;
 • Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii udaj się bezpośrednio do miejsca, w którym będziesz przechodzić kwarantannę;
 • Jeśli nie musisz – nie korzystaj ze środków transportu publicznego;
 • Jeśli musisz użyć środków transportu publicznego podczas podróży zakryj nos oraz usta oraz zachowaj dystans co najmniej 2 metrów od pozostałych podróżnych;
 • Podczas kwarantanny pod żadnym powodem nie wychodź z domu (nawet w celu zrobienia zakupów lub spaceru z psem) i nie przyjmuj gości;
 • Osoby, z którymi mieszkasz nie muszą poddawać się samoizolacji, chyba, że wykazujesz objawy koronawirusa. Staraj się unikać bliskiego kontaktu z domownikami podczas kwarantanny, nie przebywaj wraz z nimi we wspólnych pomieszczeniach, takich jak kuchnia, łazienka czy pokój dzienny;
 • Jeśli nie posiadasz adresu, pod którym możesz bezpiecznie poddać się kwarantannie, poinformuj o tym oficera Straży Granicznej podczas przekraczania granicy – zostaniesz skierowany do miejsca zakwaterowania, w którym będziesz przebywał na swój własny koszt.
 • Więcej informacji na temat obowiązkowej kwarantanny znajduje się na stronie brytyjskiego rządu.

Wyjątki od obowiązku kwarantanny:

Poszczególne grupy osób są zwolnione z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Należą do nich m.in.:kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym, osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa, sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie. 

Pełna lista osób zwolnionych z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii znajduje się na stronach internetowych dedykowanych: AngliiIrlandii PółnocnejSzkocji i Walii.

Zwolnienie z obowiązku przedstawienia testu następujących kategorii osób:

Obowiązek nie będzie dotyczył m.in. kierowców ciężarówek przewożących towary, załóg samolotów, promów i pociągów ,marynarzy, pracowników kanału La Manche oraz Eurotunnelu, osób przybywających w celu wykonywania obowiązków służbowych w dziedzinie bezpieczeństwa granic, osób przybywających do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia nagłego leczenia medycznego oraz osób im towarzyszących, osób przybywających z Republiki Irlandii, Wyspy Man i Wysp Normandzkich.

https://www.gov.pl/

WŁOCHY

We Włoszech obowiązuje obecnie wymóg okazywania certyfikatu unijnego potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką szczepionki (co najmniej 14 dni wcześniej) /lub fakt bycia ozdrowieńcem (przechorowanie Covid -19 maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)/lub negatywny wynik testu) do korzystania m.in. ze stolików wewnątrz restauracji i barów, wstępu do placówek kultury, obiektów sportowych i targowych.

Posiadanie ww. certyfikatu unijnego jest również wymagane w miejscu świadczenia pracy w przypadku każdej osoby podejmującej jakąkolwiek aktywność zawodową w sektorze publicznym lub prywatnym na terytorium Włoch (niezależnie od podstawy prawnej i kraju zatrudnienia).

Wytyczne dla kierowców zawodowych

14 października 2021 r. – Ministerstwo Infrastruktury i Zrównoważonej Mobilności oraz Ministerstwo Zdrowia wydały notę wyjaśniającą w sprawie przepisów dotyczących unijnego certyfikatu Covid-19 dla sektora transportu morskiego i drogowego.

Tekst wskazuje, że do 31 grudnia 2021 r. obowiązywać będą przepisy zawarte w DPCM z 2 marca br. (uregulowania dotyczące zapobiegania Covid-19) oraz doprecyzowuje niektóre aspekty związane z transportem morskim i drogowym.

W szczególności w odniesieniu do drogowego transportu rzeczy, w związku z wjazdami na terytorium Włoch przewoźników drogowych z zagranicy, aneks precyzuje, że kierowcy, którzy nie posiadają certyfikatu unijnego Covid-19 (lub innych zaświadczeń o szczepieniach uznanych za równoważne przez Ministerstwo Zdrowia), będą mieli dostęp tylko do miejsc wyznaczonych do załadunku/rozładunku towarów pod warunkiem wykonywania czynności załadunkowych/rozładunkowych przez inny personel.

Opracowanie,

Anna Sikora

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko