Strona główna Aktualności Dnia Ciężarówki pod monitoringiem rządu

Ciężarówki pod monitoringiem rządu

322
UDOSTĘPNIJ

31 marca br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa umożliwia monitoring przewozu takich towarów jak: paliwa, susz tytoniowy i alkohol etylowy. Ustawa ma na celu walkę z tzw. szarą strefą, czyli m.in. ujawnienie przedsiębiorców, którzy unikają płacenia podatku VAT.

Monitorowanie towarów wrażliwych ma umożliwić utworzony rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zgłoszeniem do rejestru za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zobligowany jest: podmiot wysyłający towar, podmiot odbierający towary, przewoźnik, a także kierujący środkiem transportu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Wyjątek stanowią przepisy art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ