Strona główna Aktualności Dnia Firma transportowa a KOBiZE – raport do 28 lutego 2021 r.

Firma transportowa a KOBiZE – raport do 28 lutego 2021 r.

2631
0
3/5 (2)

W dniu 12 stycznia 2021 r. na stronie internetowej KOBiZE uruchomiona została możliwość wprowadzania raportu za rok 2020 (zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077).

Czym jest KOBiZE?

KOBiZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – jednostka funkcjonująca w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Głównym jej celem jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. KOBiZE prowadzi również Krajową bazę, w której zbierane są informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji. Działania ośrodka nadzorowane są przez Ministra Klimatu, a jego zadania finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obowiązek sprawozdawczy do Krajowej bazy istnieje już od 2011 r., jednak nadal nie wszyscy przedsiębiorcy poinformowani są o konieczności raportowania do Krajowej bazy.

Zakres raportu oraz sposób jego wprowadzania KOBiZE określa rozporządzenie Ministra Środowiska. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1877). Zgodnie z punktem 3 załącznika do tego rozporządzenia, zakres raportu w części dotyczącej urządzeń, których eksploatacja powoduje emisje obejmuje:

  • rodzaj urządzenia oraz rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza w wyniku jego eksploatacji albo rodzaj silnika stosowanego w urządzeniu oraz rodzaj i ilość spalonego w nim paliwa.

Do urządzeń, zgodnie z art. 3 pkt 42 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zaliczane są również środki transportu.

W związku z powyższym, obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu dotyczy również podmiotów korzystających ze środowiska (w tym przedsiębiorców), które dokonują eksploatacji wyłącznie środków transportu. Przepisy nie precyzują ilości tych środków, zatem należy przyjąć, że już posiadanie jednego pojazdu obliguje przedsiębiorstwo do składania rocznego raportu do KOBiZE.

Raport do KOBiZE należy złożyć do 29.02.2021 r.

Za niezłożenie raportu w terminie nie przewidziano sankcji, jednak w razie kontroli Wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, brak rejestracji w Krajowej bazie zostanie potraktowany jako naruszenie.

Mandat zostanie nałożony jednak dopiero w przypadku niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych.

Adriana Kominowska – ekspert działu „Silnik Prawny” Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPłace minimalne w Europie – aktualne stawki na dzień 4.02.2021 r.
Następny artykułOd dziś nowe zasady wjazdu do Czech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj