Strona główna Aktualności Dnia Gmina Olkusz przegrała 3 procesy z Urzędnikiem w sądzie pracy ale to...

Gmina Olkusz przegrała 3 procesy z Urzędnikiem w sądzie pracy ale to NIE koniec…

10403
2
4.43/5 (53)

 

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j., specjalizująca się między innymi w materialnym i procesowym prawie pracy krajowym oraz unijnym, świadczy usługi zastępstwa procesowego przed sądami pracy lub przed sądami karnymi także związane z realizacją mobbingu lub innymi poważnymi naruszeniami prawa pracy.

ZAUFANY KONTAKT DLA OFIAR MOBBINGU:
ZAUFANY telefon.: 509-98-25-77
ZAUFANY mail: biuro1@viggen.pl 

 

* * *

 

I. BEZPRAWNE ZWOLNIENIE I PRZEGRANE PROCESY URZĘDU GMINY

Niepokojące informacje docierają od wielu lat z Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, kierowanego między innymi przez Pana Burmistrza Romana Piaśnika, który to urząd, przegrał serię procesów przed sądem pracy.

Pozornie mogłoby się wydawać, że to nic nadzwyczajnego, iż od czasu do czasu pracodawca przegrywa w sądzie pracy ale ten przypadek jest naprawdę…szokujący i właśnie dlatego warto go opisać, ku przestrodze innych pracodawców i ku pokrzepieniu serc Urzędników.

Nieco uprzedzając chronologię wydarzeń, należy zaznaczyć, że Urząd Miasta i Gminy Olkusz reprezentowany przez Romana Piaśnika, w ciągu kilku lat przegrał przed sądami pracy 3 procesy (czyli wszystkie jakie się toczyły w tej sprawie) z Urzędnikiem gminy, który oskarżył gminę o naruszenie jego praw.

Sprawa zaczęła się od tego, że urząd reprezentowany przez Burmistrza Romana Piaśnika, bezprawnie zwolnił Urzędnika w okresie ochronnym, co jest ZAKAZANE prawem pracy.

W konsekwencji Urzędnik wytoczył Urzędowi Miasta i Gminy Gminy, pozew do sądu (w sumie dwa pozwy – o czym dalej) i UMiG reprezentowany przez Burmistrza Romana Piaśnika dwukrotnie przegrał procesy w całości (łącznie przed trzema różnymi sądami). Orzeczenia są prawomocne i gmina poniosła koszty przegranych procesów a także musiała przywrócić Urzędnika do pracy na pierwotnie zajmowane stanowisko.

Ta sprawa miała już dwie odsłony procesowe przed sądami prawa pracy a w kolejce czeka jeszcze co najmniej jedna odsłona w ujęciu prawnokarnym w związku z zarzutami dotyczącymi przestępstw mobbingu.

Jak stwierdziły wszystkie trzy sądy pracy (w dwóch niezależnych procesach), Urzędnik został zwolniony przez UMiG w Olkuszu reprezentowany przez Romana Piaśnika w sposób bezprawny w okresie ochronnym z naruszeniem elementarnych zasad prawa pracy.

Sąd uzasadnił – cyt.: „Burmistrz Roman Piaśnik oraz sekretarz K.B. mieli wiedzę o tym, że powód jest objęty ochroną przedemerytalną” i dalej sąd uzasadnił: „Skoro w realiach przedmiotowej sprawy powód korzystał ze szczególnej ochrony stosunku pracy, to wypowiedzenie umowy o pracę było niezgodne z prawem.

 

II. ZABRALI KRZESŁO I BIURKO „NA POLECENIE BURMISTRZA…”

Sąd w Chrzanowie pierwszym wyrokiem przywrócił Urzędnika do pracy ale….UWAGA…UMiG w Olkuszu reprezentowany przez Burmistrza Romana Piaśnika już po pierwszym wyroku „w nagrodę” za wygraną sprawę….ZABRAŁ URZĘDNIKOWI KRZESŁO I BIURKO !!!

Zatem, po pierwszym wygranym procesie z Urzędem reprezentowanym przez Burmistrza Romana Piaśnika, urzędnik po przywróceniu do pracy…został pozbawiony…krzesła i biurka ! Więc Urzędnik formalnie został przywrócony do pracy w swoim wydziale ale nie miał gdzie pracować, ponieważ zabrano mu krzesło i biurko. Wiem, wiem….to brzmi tak kuriozalnie, że wręcz nie może być prawdą…ale jest prawdą potwierdzoną przez sądy.

Nasuwa się pytanie, czy Burmistrz Roman Piaśnik miał świadomość, iż wobec urzędnika „ktoś” podjął skandaliczną decyzję pozbawieniu pracownika biurka i krzesła ?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w uzasadnieniu wyroku jednego z sądów, który ustalił w toku przesłuchań świadków, że…krzesło oraz biurko zostało zabrane Urzędnikowi….na polecenie Burmistrza!!!

Tak, tak…na „na polecenie Burmistrza”… Tak właśnie stwierdził Sąd pracy w Chrzanowie, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 grudnia 2020 roku ustalił następujący stan faktyczny – cyt.:

Na polecenie Burmistrza z pokoju w którym pracował Powód oraz z korytarza zostały zabrane biurko i krzesła, co miało uniemożliwić Powodowi wykonywanie czynności zawodowych. W związku z powyższym, Powód zaczął przychodzić do pracy ze składanym krzesłem.

Zatem, zdaniem sądu, Gmina kierowana przez Burmistrza Romana Piaśnika, pomimo, iż przegrała już proces w pierwszej instancji za bezprawne zwolnienie Urzędnika w okresie ochronnym, to dodatkowo zabrała mu po wyrku KRZESŁO I BURKO….cyt.: „NA POLECENIE BURMISTRZA”.

Jak więc Urzędnik wykonywał pracę w urzędzie, skoro nie posiadał ani krzesła ani biurka (nota bene ani komputera)?

 

III. KILKA MIESIĘCY NA PRYWATNYM ROZKŁADAMYM KRZEŚLE TURYSTYCZNYM

Urzędnik, który wygrał z Gminą i de facto Burmistrzem, przez kilka miesięcy PRZYNOSIŁ Z DOMU WŁASNE ROZKŁADANE KRZESŁO TURYSTYCZNE i na nim spędzał czas w urzędzie, kierowanym przez Burmistrza Piaśnika.

Zatem, w czasie gdy Burmistrz, sprawował urząd na wygodnym fotelu, Urzędnik siedział w pracy na rozkładanym prywatnym krzesełku turystycznym…bo brakło dla niego krzesła w Wydziale a krzesła z korytarza także „dostały nóg”…cytując za sądem: „na polecenie Burmistrza”.

 

IV. KRZESŁO ODNALAZAŁO SIĘ ALE…ZNIKNĘŁO STANOWISKO PRACY

To nie koniec tego wstydu…

Gmina Olkusz, kierowana przez Burmistrza Piaśnika…przegrała w sądzie I instancji…i w wyniku tego orzeczenia, urzędnik powinien powrócić zgodnie z orzeczeniem sądu na wcześniej zajmowane stanowisko…ale…nie wrócił. Urzędnik stawił się do pracy zgodnie z orzeczeniem sądu na wcześniej zajmowane stanowisko ale okazało się, że Gmina Olkusz kierowana przez Burmistrza Romana Piaśnika stwierdziła, iż nie ma już JEGO STANOWISKA PRACY !!!

Najpierw próbowano mu wręczyć wypowiedzenie zmieniające, którego pracownik nie przyjął, a ostatecznie otrzymał od pracodawcy oświadczenie o czasowym przeniesieniu do innego wydziału, w który miał się zajmować m. in. prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania i sprawowaniem nadzoru nad działalnością szaletów miejskich – co było niezgodne z orzeczeniem sądu.

Urzędnik kolejny raz odwołał się od tego stanowiska UMiG i również wygrał. Także i w tym wyroku sąd nałożył na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jednakże tym razem Urząd Gminy kierowany przez Burmistrza Piaśnika nie wniósł już apelacji od wyroku sądu I instancji.

 

Zatem:

– najpierw zwolniono Urzędnika bezprawnie w okresie ochronnym,

– następnie zabrano mu krzesło i biurko (na kilka miesięcy),

– następnie usunięto krzesła z poczekalni;

– następnie Urzędnik kilka miesięcy pracował na prywatnym krześle turystycznym przynoszonym z domu;

– po wyroku sądu nie przywrócono go na stanowisko ponieważ „zlikwidowano Jego stanowisko”;

– wbrew orzeczeniu zaproponowano Urzędnikowi inne stanowisko związane z nadzorowaniem szaletów miejskich;

Szokujące ?!

To bynajmniej to nie koniec tej sprawy…

Ponieważ urzędnik nie został przywrócony zgodnie z orzeczeniem sądu na pierwotne stanowisko…które….”magicznie” uległo likwidacji…toteż Urzędnik poszedł na zasiłek dla bezrobotnych i skierował sprawą po raz kolejny do sądu pracy.

Także i tym razem Urzędnik w całości wygrał w sądzie z UMiG reprezentowanym przez Burmistrza Romana Piaśnika i powrócił na wcześniej „zlikwidowane” stanowisko pracy a co równie ważne, w urzędzie kierowanym przez Burmistrza Piaśnika otrzymał…krzesło i biurko…i nawet…komputer…

…łaska pańska nie zna granic…

 

V. ZARZUT PRZESTĘPSTWA MOBBINGU

Urzędnik stoi na stanowisku, iż przedmiotowe zdarzenie odebrania mu krzesła i biurka na okres wielu miesięcy oraz konieczność przynoszenia do pracy z domu własnego rozkładanego krzesełka turystycznego, wyczerpuje znamiona permanentnego nękania, obniżającego poczucie jego wartości, które wyczerpuje znamiona przestępstw związanych z mobbingiem. W tym czasie doznawał licznych upokorzeń i rozstroju nerwowego.

 

VI. INFORMACJA DO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE

Stosowna informacja w przedmiotowym zakresie została złożona w bieżącym tygodniu do najwyższego rangą organu nadzorującego przestrzeganie prawa pracy w kraju, czyli do GIP w Warszawie.

 

VII. ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY

W konsekwencji przygotowano także zawiadomienie do prokuratury w Olkuszu w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstw wyczerpujących znamiona mobbingu. Wniosek obejmuje także ustalenie, czy wobec innych Urzędników UMiG w Olkuszu, mogły być stosowane praktyki przestępstw związanych z mobbingiem.

 

VIII. TO NIE JEDYNE ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY

Także inne podmioty w innych sprawach, złożyły zawiadomienie do Prokuratury, przeciwko Panu Romanowi Piaśnikowi jako Burmistrzowi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. W innych sprawach, złożono co najmniej jedno zawiadomienie z art. 231 kk. – czyli w związku z przekroczeniem uprawnień w innej sprawie. Kolejne podmioty zapowiadają złożenie kolejnych zawiadomień do Prokuratury w ciągu najbliższych dni.

Dla porządku należy wyjaśnić, że dwa procesy UMiG w Olkuszu reprezentowany przez Burmistrza Piaśnika, przegrał przed sądem pracy w Chrzanowie (w sprawach o sygnaturach: IV P 200/19 z dnia 19 listopada 2019r oraz IV P 304/19 z 29 grudnia 2020r) a jeden przed sądem pracy w Krakowie (wyrok z dnia 11 marca 202 r, sygn. akt. VII Pa 13/20).

 

IX. …ALE DLACZEGO W OGÓLE URZĄD CHCIAŁ ZWOLNIĆ URZĘDNIKA ?

Interesujące może wydawać się także tło bezprawnego zwolnienia urzędnika oraz pozostawienia go bez krzesła i biurka, przez wiele miesięcy oraz nieudolnej próby likwidacji jego stanowiska pracy.

Nieco światła na całą sprawę rzucił sąd w uzasadnieniu, który stwierdził – cyt.:

„Nie bez znaczenia są również spory związane ze sprzedażą/zamianą działek istotnych z punktu widzenia inwestycji publicznych realizowanych przez Burmistrza Miasta Olkusz, bezpośredniego przełożonego Powoda. Jakkolwiek, subiektywne odczucia Powoda nie są wiążące dla Sądu, to jednak wgląd na charakter przedmiotowej sprawy (odwołanie pracownika od wypowiedzenia warunków umowy o pracę) oraz towarzyszące temu procesowi okoliczności, a także prawo każdego Pracownika do oceny, czy  decyzja pracodawcy została wydana na podstawie obowiązujących przepisów, czy też ma charakter arbitralny, nie pozwala tych okoliczności całkowicie pominąć„.

Niech każdy sam wyciągnie wnioski z tego co zasugerował sąd…

 

X. KTO ZAPŁACIŁ ZA BEZPRAWNE ZWOLNIENIE, ZABRANIE KRZESŁA I BEZPRAWNĄ LIKWIDACJĘ STANOWISKA ?

Z tytułu przegranych procesów UMiG reprezentowany przez Romana Piaśnika poniósł sumaryczne koszty procesowe w kwocie: 5863,96 zł w tym 507, 96 zł tytułem wynagrodzenia mediatora (Gmina nie przystała na mediację, najwyraźniej mylnie uważając, że wygra procesy).

 

XI. NIEPOKOJĄCE DONIESIENIA NA FB

Bynajmniej, nie jest to koniec tej sprawy, ponieważ jak już wcześniej zauważono, zachodzi podejrzenie dalszych naruszeń w związku z przedmiotowymi sprawami (i ustalenia w tym obszarze są w toku o czym nasz portal poinformuje niezwłocznie po powzięciu stosownych wyjaśnień).

Od pewnego czasu krążą niepokojące informacje, które pojawiły się także w mediach społecznościowych np. na FB link: https://www.facebook.com/share/v/rFZVhLJ3yNtGsNZF/

 

XII. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA MOBBINGU

Należy zaznaczyć, że KAŻDY posiada obowiązek poinformowania o przestępstwie, którego jest świadkiem lub na którego temat dysponuje wiedzą. Za mobbing może zostać oskarżony nie tylko kierownik jednostki organizacyjnej ale także pracownicy, którzy w nim uczestniczą lub go tolerują.

 

XIII. CO NA TO PIP ?

Na chwilę obecną trwają ustalenia, co do przebiegu kontroli oraz ewentualnych sankcji, po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie związanym ze sprawami, w których UMiG reprezentowany przez Burmistrza Romana Piaśnika przegrał w sądzie. O wynikach będziemy informować.

 

XIV. PODSUMOWANIE

Reasumując w UMiG w Olkuszu, kierowanym przez Pana Burmistrza Romana Piaśnika:

 1. Urzędnik został bezprawnie zwolniony;
 2. Urzędnik został bezprawnie przeniesiony do innego wydziału (na inne stanowisko);
 3. Urzędnik został bezprawnie pozbawiony krzesła i biurka (na kilka miesięcy !!!);
 4. Urzędnik do pracy przychodził z własnym rozkładanym krzesłem turystycznym;
 5. Bezprawnie „zlikwidowano” stanowisko pracy Urzędnika;
 6. Gmina reprezentowana przez Burmistrza Romana Piaśnika przegrała 3 procesy;
 7. Gmina poniosła koszty procesów ze środków publicznych;
 8. Urzędnik przygotował zawiadomienie w sprawie podejrzenia przestępstw związanych z mobbningiem;
 9. Sprawa została zgłoszona do stosownych instytucji w Warszawie;
 10. W stosunku do Burmistrza w innych sprawach zostało złożone inne zawiadomienie do Prokuratury z art. 231 kk i w przygotowaniu jest kolejne zawiadomienie do prokuratury;

 

XV. ALE TO NIE KONIEC…A WRĘCZ PRZECIWNIE…TO DOPIERO POCZĄTEK…

 

XVI. SAMOUCZEK DLA URZĘDNIKÓW UMiG W OLKUSZU

CZYM JEST MOBBING ?

Zgodnie z treścią art. 94§  2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§  3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§  4. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
KATALOG PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z MOBBINGIEM
Po pierwsze, zgodnie z art. 218 § 1a kodeksu karnego kto wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Po drugie, zgodnie z treścią artykułu 190a § 1 k.k. ten, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

* * *

 

Wszystkie trzy wygrane procesy przeciwko UMiG w Olkuszu, reprezentowanym przez Romana Piaśnika w imieniu urzędnika, prowadziła Kancelaria Prawna Viggen Sp.j., reprezentowana w w tym procesie przez Panią mec. Agatę Wójcik-Baranek.

Współwłaścicielem kancelarii jest dr Mariusz Miąsko prof. SGMK w Warszawie 

 

***

 

ZAUFANY KONTAKT DLA OFIAR MOBBINGU:

ZAUFANY telefon.: 509-98-25-77

ZAUFANY mail: biuro1@viggen.pl 

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułVTS Symulator oszczędności – sprawdź ILE rocznie może zaoszczędzić Twoja firma transportowa!
Następny artykułJak pozyskać środki na tachografy II generacji?

2 KOMENTARZE

 1. Sprawa może ważna, może nawet szokująca. Ale tak chaotycznego tekstu, to ja nie czytałem chyba nigdy. Czyta się jak jakiś blog nawiedzonej nastolatki w kryzysie grafomańskim. Albo gorzej. Rozumiem, dlaczego autor podpisał się: „Redakcja”….

 2. Pozostaje niewyjaśniona kwestia przyczyn. Nikt nie stara się tak usilnie wyrzucić z pracy wartościowego i cenionego pracownika. Medal ma zawsze dwie strony. A działania Burmistrza wyglądają na podszyte desperacją. W normalnych warunkach – po prostu Szef Urzędu cierpliwie czeka aż przyjdzie „ten dzień”, i Urząd pozbędzie się niechcianego pracownika. Po prostu – ignoruje się Go tym bardziej, że wynagrodzenia płaci państwowa a nie prywatna kieszeń. Opisane działania każą przypuszczać, że były istotne powody dla pozbycia się tej osoby. Jakie? Nie wiemy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj