Strona główna Aktualności Dnia ITD odpowiedzialne za Krajowy System Poboru Opłat

ITD odpowiedzialne za Krajowy System Poboru Opłat

316
4/5 (4)

ITD odpowiedzialne za Krajowy System Poboru Opłat. 3 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 8 grudnia 2017 r. Zgodnie z nią zadania związane z poborem opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradą zostały przeniesione od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Ruchu Drogowego.

ITD odpowiedzialne za Krajowy System Poboru Opłat – plusy

Celem zmiany przepisów jest zapewnienie ciągłości realizacji zadań obsługi Krajowego Systemu Poboru Opłat przez organ administracji państwowej. Nowe regulacje to także większa elastyczność systemu i optymalizacja kosztów jego funkcjonowania. Ponadto mają one również zwiększyć bezpieczeństwo danych wrażliwych dotyczących użytkowników dróg i przewożonych opłat. Projekt w tej kwestii opracowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. „Mamy przygotowywany harmonogram prac koniecznych do skutecznego przejęcia systemu poboru opłat. ITD od 2011 r. zajmuje się nadzorem nad szczelnością KSPO, zmiana przepisów spowoduje przejęcie pełnej kontroli nad poborem opłat. Inspekcja i jej pracownicy mają doświadczenie w budowie i utrzymaniu systemów teleinformatycznych. Zrealizowaliśmy dotychczas wiele projektów mających fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego” – powiedział, cytowany na stronie www.mib.gov.pl, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Wejście w życie przepisów znowelizowanej ustawy o drogach publicznych powoduje unieważnienie przetargu prowadzonego przez GDDKiA na wyłonienie wykonawcy KSPO. Nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie lub ewentualnie z pomocą innych podmiotów z sektora publicznego.

Plan działania

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, znowelizowana ustawa wejdzie w życie 3 listopada 2018 r. Wyjątek stanowią przepisy, które umożliwią GITD podjęcie zadań niezbędnych do sprawnego przejęcie elektronicznego systemu poboru opłat. Plan działania w tej kwestii został podzielony na etapy. Uwzględniono w nim realizację procesu przejęcia KSPO po określeniu zadań między GITD a innymi podmiotami, a także organizację współpracy z GDDKiA. W harmonogramie założono ponadto budowę zasobów kadrowych i przygotowanie GITD do przejścia KSPO. Przewidziano również przeprowadzenie zamówień publicznych na częściową obsługę systemu oraz doradztwo techniczne i prawne. Zaplanowano dodatkowo realizację prac związanych z przejęciem danych KSPO.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here