Strona główna Aktualności Dnia Karta kwalifikacji kierowcy – nowy dokument dla obcokrajowców bez polskiego prawa jazdy

Karta kwalifikacji kierowcy – nowy dokument dla obcokrajowców bez polskiego prawa jazdy

6829
0
4.2/5 (5)

Karta kwalifikacji kierowcy to nowy dokument wymagany od obcokrajowców, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy.

6 kwietnia br. wszedł w życie wymóg uzyskania karty kwalifikacji kierowcy dla osób, które nie posiadają polskiego prawa jazdy i nie mają możliwości uzyskania kodu 95. Karta kwalifikacji jest dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie kat. C, C+E, lub D.

Procedurę uzyskiwania dokumentu reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. W sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy.

Organem odpowiedzialnym za wydawanie kart kwalifikacji jest starosta właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy.  Wydanie karty następuje na wniosek kierowcy, na podstawie kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej, a także orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty wymagane do wyrobienia karty kwalifikacji kierowcy

  1. wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
  2. kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  3. kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  4. oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
  5. oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego;
  6. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej;
  7. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;
  8. kopia karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub oświadczenie o wydaniu takiej karty – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do
  9. uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
  10. ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;
  11. kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą określone w rozporządzeniu wymagania;
  12. kopia posiadanego prawa jazdy;
  13. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej;
  14. wzór podpisu na wniosku.

Opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy wynosi 150 zł.

Damian Kilar

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSerdeczne życzenia od wydawcy portalu Jazdaprawna.pl!
Następny artykułNowe stawki płacy minimalnej we Francji
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj