Strona główna Aktualności Dnia KĄTOMIERZ MiNi – nowe urządzenie do badania integralności ładunku

KĄTOMIERZ MiNi – nowe urządzenie do badania integralności ładunku

629
5/5 (5)

Logistic Technologies Sp. z o.o. oraz Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. przedstawiają KĄTOMIERZ MiNi – nowe urządzenie do badania integralności ładunku dedykowane firmom produkcyjno-logistycznym.

Produkty zabezpieczone jedynie folią lub stretchem należy zbadać w sposób udokumentowany na okoliczność przeciwdziałania siłom bezwładności w zakresie integralności jednostki ładunkowej. Pozytywny wynik testu potwierdza normatywność zabezpieczenia przed rozformowaniem jednostek ładunkowych w celu przeciwdziałania ich uszkodzeniu lub wypadnięciu ze środka transportowego.

Powyższe wymaganie wynika z treści Wytycznej Komisji Europejskiej w Zakresie Mocowania Ładunków w Transporcie Drogowym z 2014 roku, która w rozdziale „Metody Badania Opakowań”, określa, że – cyt.: „Sztywność jednostki ładunkowej” należy zbadać (…) w związku z tym, że wszystkie jednostki ładunkowe mogą ulegać odkształceniu. W określonych normach dotyczących pakowania opisano szczegółowo dopuszczalne odkształcenia”. Największe odkształcenie mierzy się w płaszczyźnie równoległej do platformy ładunkowej i oblicza się jako procentową część wysokości jednostki ładunkowej (stojącej na poziomej podłodze). Odkształcenie sprężyste może wynosić nie więcej niż 10 %, zaś odkształcenie trwałe po badaniu musi być mniejsze niż 6 cm i mniejsze niż 5 %. Ponadto badanie musi wykazać, że produkty oraz opakowania podstawowe i zbiorcze nie wykazują żadnych trwałych odkształceń ani uszkodzeń.

Komisja Europejska wskazuje, że jedną z metod badania normatywności opakowania jednostki ładunkowej i zgodności z normą EN 12 195-1 (najtańszą, najszybszą i najprostszą), jest badanie polegające na pochyleniu platformy ładunkowej. Kąt pochylenia 26,6° odpowiada sile bezwładności 0,5 g, a kąt pochylenia 38,7° odpowiada sile 0,8 g.
Powyższe wartości stanowią zabezpieczenie wymagań stawianych normą EN 12 195-1, co warunkuje dopuszczenie jednostki ładunkowej do transportu po drogach publicznych.

Zgodnie z treścią art. 61 ust.3 Ustawy prawo o ruchu drogowym „ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia”, natomiast art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy Prawo przewozowe stanowi, że „WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU są jednostki ładunkowe, które spowodowałyby naruszenie przepisów prawa ruchu drogowego” (czyli art. 61 ust. 3 PoRD). W konsekwencji WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU są wszystkie te jednostki ładunkowe, których unieruchomienie nie nosi cech normatywnego opakowania.

DLATEGO KĄTOMIERZ MiNi POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NA WYPOSAŻENIU KAŻDEGO PRODUCENTA, ZAŁADOWCY (NADAWCY), EKSPEDIUJĄCEGO ŁADUNKI OPAKOWANE FOLIĄ LUB STRETCHEM.

KĄTOMIERZ MiNi to przyjazne użytkownikowi urządzenie służące do normatywnego badania spójności jednostki ładunkowej:
–  podparte na podnośnikach nożycowych (2 sztuki)
–  umożliwiające testy w dwóch płaszczyznach: wzdłuż i wszerz palety
–  mobilne (lekkie)
–  wyposażone w siatkę ochronną zapewniającą bezpieczeństwo przy testach
–  spełniające wymogi BHP
–  elektryczne

Producentem urządzenia jest  firma SpanSet Polska Sp. z o.o. na zlecenie Logistic Technologies Sp. z o.o. Urządzenie objęte jest ochroną wzoru przemysłowego oraz zabezpieczeniem patentowym.

Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem urządzenia skontaktuj się z nami: tel.: 509-98-25-77 lub 519-140-984 mail: biuro1@viggen.pl lub jak@viggen.pl

Więcej informacji:

https://logistictechnologies.pl/

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko