Strona główna Aktualności Dnia KE o transporcie w Unii

KE o transporcie w Unii

165
UDOSTĘPNIJ

 

Komisja Europejska opublikowała po raz pierwszy tabelę wyników w dziedzinie transportu w Unii. Porównano w niej wyniki państw członkowskich w 22 kategoriach dotyczących transportu, wyróżniając w obrębie większości tych kategorii pięć krajów, które osiągnęły najlepsze wyniki i pięć z wynikami najgorszymi. Holandia i Niemcy mogą poszczycić się najlepszymi wynikami w 11 kategoriach i zajmują czołowe pozycje w tabeli, zaraz po nich plasują się Szwecja, Wielka Brytania i Dania.

Zadaniem tej pierwszej tabeli wyników w dziedzinie transportu w Unii jest unaocznienie zróżnicowania wyników osiąganych przez państwa członkowskie w kwestiach związanych z transportem na terytorium Europy. Ma ona również pomóc państwom członkowskim w zidentyfikowaniu obszarów, w których konieczna jest poprawa oraz w określeniu priorytetów w zakresie inwestycji i polityki transportowej. Zestawienie to stworzono wykorzystując dane z różnych źródeł (Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska, Banku Światowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W nadchodzących latach Komisja zamierza poprawić jakość stosowanych wskaźników. Będzie to robić we współpracy z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami. Komisja zamierza także śledzić postępy w poszczególnych państwach członkowskich.

– Taka tablica wyników to wspaniałe narzędzie, które graficznie przedstawia rezultaty naszych dotychczasowych wysiłków zmierzających do skuteczniejszego, bardziej przyjaznego dla użytkowników i środowiska oraz bezpieczniejszego systemu transportu. Daje ona oczywiście jedynie chwilowy obraz sytuacji, lecz może posłużyć nam i państwom członkowskim jako punkt odniesienia i źródło inspiracji w kształtowaniu dalszej współpracy – stwierdził Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za mobilność i transport.

Tablicę można wyświetlić z wynikami uporządkowanymi albo według rodzaju transportu (drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy), bądź według jednej z następujących kategorii: jednolity rynek (dostęp do rynku, regulacja); infrastruktura; wpływ na środowisko; bezpieczeństwo; transpozycja prawa unijnego; naruszenia prawa unijnego; innowacje i badania naukowe; logistyka.

W większości wygenerowanych w ten sposób tabel pięć państw z najlepszymi wynikami zaznaczono na zielono, a pięć z najgorszymi – na czerwono. Tablicę wyników uzupełniają statystyki (bez rankingów) dotyczące poszczególnych krajów (z danymi na temat wydatków na transport, udziału poszczególnych rodzajów transportu w rynku i finansowania ze środków unijnych na inwestycje w dziedzinie transportu).            

W publikowanej tabeli podano, ile razy dany kraj znalazł się wśród państw, które osiągnęły najlepsze wyniki, a ile razy wśród tych z najgorszymi wynikami. Punktacja łączna jest obliczana poprzez odjęcie punktów za wyniki w grupie najgorszych od punktów za wyniki w grupie najlepszych.

 

Źródło: edroga/KE

 

Wśród 5 najlepszych

Wśród 5 najgorszych

Punktacja łączna

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ