Strona główna Aktualności Dnia KREPTD – czyli żabki wiedzą „lepiej” :-)

KREPTD – czyli żabki wiedzą „lepiej” :-)

2661
0
3.64/5 (14)

Minął pierwszy miesiąc 2018 roku a do naszej Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. trafiło łącznie 7 (siedem) postępowań o COFNIĘCIE DOBREJ REPUTACJI za naruszenia wskazane w rozp. 2016/403 WE i monitorowane przez KREPTD. Postanowiłem przeanalizować go pod kątem minimalnej, ale jednak świadomości przedsiębiorców transportowych w związku z systemem KREPTD oraz Najpoważniejszymi Naruszeniami (NN) z rozporządzenia 2016/403 WE.

Z przeprowadzonych licznych rozmów z przewoźnikami wynika, że brak świadomości, iż  czasy sankcji finansowych de facto odchodzą do lamusa (formalnie pozostają, ale ich wymiar jest tak niewielki, że mało kto na nie zwracał uwagę).

Weszły nowe zasady sankcjonowania naruszeń, na podstawie których firmom transportowym po prostu zabiera się (okresowo) wypisy z licencji lub cofa się prawo do nabycia nowych wypisów z licencji, lub cofa się dobrą reputację i zabiera się uprawnienie do realizacji transportu.

Do napisania tego de facto blogerskiego wpisu, zmotywowała mnie jedna z Pań przewoźników, która w ostatniej rozmowie telefonicznej – poświęconej zupełnie odmiennemu zagadnieniu, nie stąd ni zowąd stwierdziła mniej więcej tak: „…nie wierzę, że KREPTD doprowadzi do odbierania dobrej reputacji w firmach transportowych. My przechodzimy bardzo często kontrole między innymi przez BAG i gdybyśmy nie mieli porządku w dokumentach to czy kończyły by się one pozytywnym wynikiem…”.

Nie było sensu prowadzić polemiki z takim twierdzeniem – my w KPV prowadzimy zaledwie  w pierwszym miesiącu roku, aż 7 postępowań o cofnięcie uprawnień transportowych a Pani przewoźnik po prostu „nie wierzy, że KREPTD doprowadzi do cofnięcia licencji” – no i kropka! Tak samo przewoźnicy nie wierzyli w lawinę „ryczałtów noclegowych”, ale wiara nie ma tu nic do rzeczy – liczą się fakty.

Nie można przecież uszczęśliwiać nikogo wbrew jego woli, a każdy uczy się najlepiej na własnych błędach.

W mojej opinii, prezentowanie podstawy: „nie widzę, nie słyszę, nie mówię”, bynajmniej nie powoduje anihilacji nowych zasad z rozp. 2016/403 i KREPTD.

Poniżej podaję 10 powodów poniekąd wyjaśniających, dlaczego w ciągu zaledwie jednego miesiąca do naszej kancelarii trafiło tak wiele postępowań o utratę dobrej reputacji (w konsekwencji utratę licencji).

 

Zresztą…oceńcie Państwo sami… 

Po pierwsze, [NOWOŚĆ] zastanawiające mimo wszystko jest skąd przewoźnicy mogą wiedzieć „czy aktualny stan naruszeń w firmie nie kwalifikuje ich do sankcji” – skąd mogą wiedzieć skoro system kar unijnych dopiero co wszedł w życie i przewiduje, co do zasady zupełnie inne sankcje za inne naruszenia niż dotychczas przewidywała Ustawa o transporcie drogowym, a wiedza wśród przewoźników w tym obszarze jest bardzo dalece nieprofesjonalna (w mojej ocenie jako wykładowcy – wręcz „zerowa”).

Po drugie, [ZDUBLOWANE PRZERWY I ODPOCZYNKI] skąd przewoźnik, może wiedzieć czy „ma wszystko dobrze”, skoro dotychczas przedmiotem kontroli na drodze i w przedsiębiorstwie nigdy nie był czas pracy, a jedynie okresy prowadzenia, przerw i odpoczynków z rozporządzenia 561/2006 WE. Natomiast aktualnie przedmiotem kontroli będą podlegały uregulowania między innymi z zakresu dodatkowych (zdublowanych) przerw i zdublowanych odpoczynków, których dotychczas nikt nie „stosował” w transporcie, ponieważ prawie nikt w TSL nawet nie wiedział, że istnieje taki obowiązek;

Po trzecie, [CZAS PRACY] na jakiej podstawie przewoźnicy zakładają, że posiadają „wszystko dobrze”, skoro dotychczas nie musieli weryfikować także średniookresowego czasu pracy, a jedynie monitorowali zaledwie średniookresowy czas jazdy (max 56 godz. I max 90 godz.). Natomiast zgodnie z zasadami rozp. 2016/403 w KREPTD należy monitorować oprócz czasu jazdy, także czas pracy… a oczywiste jest, że skoro występują w przedsiębiorstwach godziny nadliczbowe, to jest więcej niż prawdopodobne, iż właśnie przekraczają przewidziane prawem normy czasu pracy…

Po czwarte, [NIEUDOKUMENTOWANE OKRESY AKTYWNOŚCI] na jakiej podstawie przewoźnicy zakładają, że nie mają naruszeń, skoro powszechną praktyką kierowców jest niepełne logowanie karty kierowcy, przez co powstają tzw.: „nieudokumentowane okresy aktywności” a każdy taki przypadek to w KREPTD tzw.: „BPN – Bardzo Poważne Naruszenie” – za średnio 2 takie BPN/kierowcę/365 dni, przewoźnik traci 20% wypisów z licencji… Dotychczas zasadniczo nie było za to poważnej sankcji, więc praktycznie nikt tego wymagania nie przestrzegał…

Po piąte, [„URLOPÓWKI”] skąd założenie przewoźników, że jest „wszystko ok”, skoro nie wystawiają Zaświadczeń Działalności Kierowców, ponieważ tak zwani „eksperci od rozliczeń wynagrodzeń” twierdzili uparcie, iż rzekomo: „nie są już od dawna wymagane” a tymczasem nie tylko, że od zawsze wymagane ale KREPTD (rozporządzenie 2016/403 WE) przewiduje sankcję w postaci zaliczenia BPN za każde brakujące zaświadczenie/urlopówkę. Przewoźnicy, co do zasady nie posiadają Zaświadczeń, ponieważ „eksperci” z – jak ja ich nazywam: „Ogólnokrajowego Centrum Dezinformacji Prawnej” opublikowali swego czasu nieprofesjonalną informację o rzekomej likwidacji obowiązku emisji „urlopówek”, która nie miała i nadal nie ma nic wspólnego z treścią rozporządzenia 165/2014 WE… (Aktualnie to samo tzw.: Ogólnopolskie Centrum Dezinformacji Prawnej udziela porad o rzekomej dopuszczalności zaliczenia na poczet płacy minimalnej w Niemczech dodatków z tytułu godzin nadliczbowych, kompletnie nie rozumiejąc złożoności zagadnienia…);

Po szóste, [DOSTOSOWANIE DO NORMY PN EN 12 195-1] skąd przewoźnicy mają wiedzieć, czy „wszystko u nich jest ok”, skoro KREPTD przewiduje eliminację przewoźnika z rynku w przypadku nieprawidłowego unieruchomienia ładunków…oczywiście, nie chodzi o jakiekolwiek unieruchomienie ładunków, lecz o unieruchomienie w kontekście normy PN EN 12 195 -1… o czym mówię np.: we Vlogu na moim kanale (Mariusz Miąsko) YT  To fakt, że jest wielką niesprawiedliwością, aby przewoźnicy tracili licencję za nieprawidłowe unieruchomienie ładunków, za które zgodnie z prawem przewozowym odpowiada nadawca…ale…niestety rozp. 2016/403 WE w ramach KREPTD nakazuje za taką nieprawidłowość, właśnie przewoźnikowi wymierzyć NN i wszcząć procedurę utraty dobrej reputacji…

Po siódme, [ZAKAZANE FORMY ROZLICZANIA KIEROWCÓW] dlaczego przewoźnicy zakładają, że „wszystko jest ok” ponieważ np.  „odbywamy kontrole ITD, BAG, francuskich organów. Mamy czysto w papierach„, skoro np. BAG, ITD itp. nie kontrolowały np. zapisów w umowie o pracę, a KREPTD będzie zasilany także naruszeniami stwierdzonymi w Umowach o pracę oraz Regulaminach Wynagrodzeń. Tymczasem, w ogromnej części wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy znajdują się zapisy zakazane przez rozp. 2016/403 WE, które będą zasilać KREPTD i eliminować firmy transportowe.

Po ósme, [NOWE PROCEDURY I WYMAGANIA W DOKUMENTACJI] dlaczego przewoźnicy zakładają, że „wszystko jest ok”, skoro rozp. 2016/404 (a w konsekwencji KREPTD) stawia zupełnie nowe wymagania dotyczące dokumentacji, obsługi i standardu dokumentacji firmy, kierowców i pojazdów – które nigdy wcześniej nie były wymagane od przewoźników – skąd, więc te nowe standardy wzięły się nagle w przedsiębiorstwie przewoźników? Spadły z nieba niczym manna na pustyni? Nie – owych nowych minimalnych standardów po prostu jeszcze nie ma w przedsiębiorstwach transportowych.

Po dziewiąte, [PROCEDURY KORZYSTANIA Z TACHOGRAFÓW], skąd założenie, że „wszystko jest ok”, skoro rozp. 2016/403 WE zakłada potrzebę stworzenia procedur korzystania z tachografów, których nikt praktycznie nie posiada w przedsiębiorstwach transportowych…

Po dziesiąte, [12 NOWYCH GRUP OBOWIĄZKÓW I 130 NOWYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI], na jakie podstawie jakikolwiek przewoźnik może czuć się bezpieczny, skoro nowe rozporządzenie przewiduje konieczność monitorowania NON STOP aż 130 elementów/wymogów prawnych w aż 12 grupach tematycznych o których praktycznie nikt w branży transportowej nie ma praktycznie żadnej wiedzy – co potwierdza dosłownie każdy mój kolejny wykład, który realizuję w każdym miesiącu z cyklu „SEKRETY MISTRZÓW PRAWA” (zapraszam serdecznie na kolejny wykład).

W taki oto sposób całkowicie rozmija się wiedza z wyobrażeniem środowiska TSL na temat nowych przepisów rozp. 2016/403 WE oraz funkcjonowania systemu KREPTD.

Czy trzeba się dostosować do nowych wymagań KREPTD? NIE…ale warto aby nie być kolejną firmą, która będzie miała wszczętą procedurę utraty dobrej reputacji.

Aktualnie w Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. wyłącznie w samym styczniu 2018 roku została poproszona, przez 7 (siedmiu!) przewoźników, o obronę w postępowaniach o cofnięcie przewoźnikom „Dobrej Reputacji”, bez której nie można realizować transportu drogowego. Wszystkie te postępowania zostały uruchomione w trybie naruszeń wskazanych w rozp. 2016/403 WE.

Jaka jest skala NN, BPN i PN w firmach transportowych?

Dokonałem analizy przedmiotowego zakresu za pomocą dwóch niezależnych systemów: VTS  producenta aplikacji VTS Project Sp z o.o. oraz Wirtualny Audytor/Silnik Prawny wyniki są….i tak Państwo nie uwierzycie jak bardzo mało pozytywne są te wyniki, więc opublikuję badania przeprowadzone na podstawie kilkudziesięciu spółek (oczywiście zanonimizowane) w kolejnej mojej publikacji poświęconej KREPTD.

Podczas ostatniego mojego wykładu na uczelni, przewoźnicy w ramach ćwiczeń dokonywali za pomocą mobilnej aplikacji VTS samodzielnego wyliczenia PN, BPN i NN na podstawie plików DDD własnych kierowców. Proszę mi uwierzyć, że przytłaczająca większość, miała nietęgie miny – z całą pewnością nie takich wyników się spodziewali

Na szczęście, znaczna część naruszeń podlega możliwości NAPRAWY/USUNIĘCIA i to jest bardzo dobra informacja dla przewoźników. Istnieje przynajmniej kilka metod naprawy naruszeń i ograniczenia wymiaru NN, BPN i PN. Opłaca się więc poznać wymiar naruszeń i ich rodzaj aby w konsekwencji podjąć działania ochronne firmy transportowej.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się prawdy na temat poziomu bezpieczeństwa własnego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa własnych klientów w zakresie wymiaru NN, BPN i PN w kontekście systemu KREPTD to zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz mailowego 12 637-24-57, 502-608-025; 509-651-951, 606-589-800, 519-140-984, 725-451-051 zarówno z przedstawicielami biznesowymi Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. jak również bezpośrednio u przedstawicieli aplikacji VTS Project Sp. z o.o.

Sam zadzwoń teraz i zamów analizę w systemie VTS i Silnik Prawny, zgodności z rozp. 2016/403 WE i KREPTD – żabka za Ciebie nie zadzwoni… 

Autor wpisu: Dr Mariusz Miąsko

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNowy system wyliczania wynagrodzeń
Następny artykułKREPTD – najpoważniejsze naruszenia (NN) – #3

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj