Strona główna Aktualności Dnia Licencja na transport poniżej 3,5 t. – kolejna zmiana wynikająca z Pakietu...

Licencja na transport poniżej 3,5 t. – kolejna zmiana wynikająca z Pakietu Mobilności

199
5/5 (3)

Od 20 maja 2022 roku, czeka nas rewolucja dotycząca przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony, ale nie przekraczającej 3,5 tony. W życie wejdzie bowiem poprawka zawarta w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1055/2020. Rozporządzenie wprowadza zmiany w przepisach rozporządzeń nr 1071/2009, 1072/2009 oraz 1024/2012, które do tej pory regulowały jedynie rynek transportu ciężkiego. Według nowych przepisów zarobkowa działalność transportowa prowadzona przy pomocy pojazdów o DMC w przedziale 2,5 – 3,5 tony będzie traktowana na równi z transportem ciężkim (powyżej 3,5t), ale tylko w konkretnych przypadkach.

Nowe przepisy regulują warunki wykonywania przewozów póki co tylko na rynku międzynarodowym. Zmiany nie obejmą przewozu osób pojazdami przystosowanymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz przedsiębiorców, którzy w swoich przewozach wykorzystują pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony – są oni wyłączeni z obowiązku posiadania licencji transportowej.

Wymagania, jakie musi spełniać przedsiębiorca w celu uzyskania licencji wspólnotowej zezwalającej na międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób zostały zawarte w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 oraz 1072/2009. Zgodnie z przytoczonymi aktami prawnymi, przewoźnik ubiegający się o licencję musi:

  1. Posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich. Przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią bazę eksploatacyjną. Taka baza powinna spełniać przynajmniej jeden warunek:
  • umożliwiać postój pojazdu;
  • umożliwiać załadunek i rozładunek;
  • umożliwiać czynności naprawcze i konserwacyjne pojazdu. 
  1. Cieszyć się dobrą reputacją. Jest to warunek konieczny, spełnienie wymogu dobrej reputacji oraz oświadczenia o niekaralności za wyszczególnione przestępstwa z kodeksu karnego, kodeksu spółek handlowych, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 
  1. Posiadać odpowiednią zdolność finansową . Odpowiednie zaplecze finansowe które: na pierwszy pojazd wynosi 1800 euro, a na każdy kolejny 900 euro.
  1. Posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Po zmianie przepisów przedsiębiorca wykonujący międzynarodowe przewozy busami będzie musiał posiadać m.in. Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Jest on wydawany imiennie po uzyskaniu przez zainteresowanego pozytywnego wyniku podczas egzaminu państwowego przeprowadzanego w Instytucie Transportu Samochodowego. Istnieje również możliwość zatrudnienia osoby, która posiada taki Certyfikat i która będzie w przedsiębiorstwie stale i realnie zarządzać operacjami transportowymi. Osoba z certyfikatem zatrudniona w danym przedsiębiorstwie jest narażona na poniesienie odpowiedzialności finansowej za naruszenia wynikające z załącznika 4 do Ustawy o transporcie drogowym. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową z wykorzystaniem pojazdów pomiędzy 2,5-3,5 t. DMC powinni pomyśleć o zdobyciu własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

Przygotowując się do uzyskania licencji należy liczyć się z urzędowymi kosztami. Ceny za obsługę urzędową są takie same jak w przypadku firm wnioskujących o wydanie licencji dla transportu ciężkiego, czyli:

  1. 1000 zł : koszt wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
  2. 4000 zł / 8000 zł : koszt wydania licencji wspólnotowej do 5 lub do 10 lat
  3. 440 zł / 880 zł : koszt wypisu z licencji wspólnotowej na pojazd
  4. ~300 zł : ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika
  5. koszty wynajmu/leasingu pojazdu
  6. koszty uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych

Karolina Grzelec,

Prawnik, Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko