Strona główna Aktualności Dnia RPO skrytykował Ministra Transportu za nakładanie kary za bramownice – co na...

RPO skrytykował Ministra Transportu za nakładanie kary za bramownice – co na to urzędnicy?

985
0
No Ratings Information Message

Po tym jak RPO Pani prof. Irena Lipowicz podzieliła w pełni stanowisko Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” i skrytykowała Ministerstwo Transportu za wielokrotne nakładanie kar za to samo wykroczenie (za poszczególne bramownice) i zażądała wyjaśnień należało oczekiwać niezwłocznej odpowiedzi.

„Trzeba wiedzieć że nasze stowarzyszenie 4 krotnie interweniowało w tej sprawie u Premiera, 3 krotnie w Ministerstwie Transportu w NIK oraz u Rzecznika Praw Obywatelskich, należało się spodziewać szybkiego pozytywnego zakończenia tej fatalnej dla wielu ludzi sytuacji. Jednak po 15 miesięcy od pierwszej interwencji nadal winny tej sytuacji nie może się znaleźć. To naprawdę niezwykła i dramatyczna sytuacja dla wielu obywateli. Dlatego gdy Pani Rzecznik Praw Obywatelskich przyznała nam rację i zażądała pilnych wyjaśnień od Ministra Transportu to i my uznaliśmy , że najwyższa pora zapytać Pana Ministra czy zmienił zdanie w kwestii sposobu nakładania kar ” – mówi Mariusz Miąsko – Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”.

„Liczymy, że skoro Pan Minister nie szanuje stanowiska zwykłych obywateli i pozawala żeby jego podwładni łamali prawo to może zmienił stanowisko po interwencji Pani Rzecznik Praw Obywatelskich” – dodaje Prezes Miąsko

Sytuacja staje się coraz poważniejsza głównie za sprawą braku zmiany stanowiska przez GITD. Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” złożyło w sprawie nielegalnie nakładanych kar „za bramownice” zawiadomienie do Ministra Sprawiedliwości celem ustalenia czy bezpodstawne nakładanie kar i egzekwowanie środków mieści się w zakresie wskazanym przepisami kodeksu karnego.

  Modlnica, dnia 31 stycznia 2013 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica

w imieniu:

Stowarzyszenia Uczestników Rynku

Komunikacji Samochodowej

i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków

oraz

Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych

„Ziemia Sądecka”

ul. I Brygady 20/49 33-300 Nowy Sącz

Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Pani prof. Irena Lipowicz w swym wystąpieniu z dnia 4 stycznia 2013 roku skierowanym do Pana Ministra stwierdziła w obszernym i wszechstronnie uzasadnionym piśmie, że kary administracyjne nakładane na podstawie art.13 k ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz U z 2007 r,Nr 19, poz. 115 ze zm. / i związane z tym działania podejmowane przez Inspekcję Transportu Drogowego – tu dosłowny cytat z końcowej części wystąpienia: „budzą poważne wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania praw obywateli i zasad państwa prawnego”.

Zarazem prof. Lipowicz stwierdziła wcześniej:

Przepis art. 13k ust. 1 ustawy o drogach publicznych jest przepisem stanowiącym o sankcji

administracyjnej, który przewiduje, iż karze podlega „przejazd po drodze krajowej”. Przedmiotowy przepis nie przewiduje możliwości wielokrotnego wymierzania kary za jeden przejazd danym odcinkiem drogi. Zastosowanie tego rodzaju sankcji administracyjnej musiałoby mieć swoje wyraźne umocowanie w prawie. Z uwagi na charakter w/w przepisu nie jest natomiast dopuszczalne stosowanie dowolnej wykładni rozszerzającej”.

Jak Panu Ministrowi wiadomo Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” któremu mam zaszczyt przewodniczyć, już od końca 2011 roku, od niemal 15 miesięcy wielokrotnie wysyłało obszerne merytoryczne pisma w tej sprawie do Ministerstwa Transportu. Zwracaliśmy się też czterokrotnie bezpośrednio do Pana Premiera, by publicznie, usilnie i z wielkim naciskiem z uwagi na wagę sprawy – informować i alarmować o skandalicznych praktykach ITD w przedmiotowej sprawie.

Podnosiliśmy przede wszystkim taki argument, że wielokrotne karanie za jeden przejazd /bez uiszczenia należnej opłaty elektronicznej/ danym odcinkiem drogi jest działaniem w swej istocie bezprawnym, szkodliwym społecznie, niszczącym konkretnych ludzi jak też stanowiącym zagrożenie dla firm transportowych. Odpowiedzi jakie otrzymywaliśmy często budziły nasze zażenowanie, a zawsze uważaliśmy je za próbę uchylenia się od zajęcia jasnego stanowiska. Dlatego też w związku z przywołanym wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich zwracam się do Pana Ministra z kategorycznym żądaniem bezzwłocznego zaprzestania bezprawnych działań ITD dokonywanych w oparciu o całkowicie błędną, a przez to bezprawną interpretację art. 13k ustawy o drogach publicznych.

Równocześnie zwracamy się do Pana Ministra o zajęcie w końcu, po tylu miesiącach i wielu naszych interwencjach – jasnego pisemnego stanowiska zgodnego z obowiązującą w doktrynie wykładnią prawa i logiką funkcjonowania praworządnego państwa.

 

Proszę o jasne, jak najszybsze decyzje, kończące z bezprawiem dokonywanym na polskich drogach krajowych przez państwową instytucję, jaką jest przecież Inspekcja Transportu Drogowego.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Miąsko

(zobacz: stanowisko RPO)

ZOBACZ CO JUŻ ZROBILIŚMY DLA TWOJEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ!

Potencjał reakcji 2

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKierowcy chcą pozwać Ministerstwo Transportu
Następny artykułCzy Minister Sprawiedliwości sprawdzi legalność wielokrotnego nakładania kar za to samo wykroczenie w ramach systemu viaTOLL?
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj