Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne SPROSTOWANIE/Przełom! Stanowisko SKO: nawet mały przewoźnik może mieć sprawozdanie finansowe, które może...

SPROSTOWANIE/Przełom! Stanowisko SKO: nawet mały przewoźnik może mieć sprawozdanie finansowe, które może podpisać sam, wystarczy okazać się aktywami

1857
0
No Ratings Information Message

SPROSTOWANIE: We wcześniej opublikowanej informacji podaliśmy, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze przyznało rację Kancelarii Prawnej Viggen s.c. odnośnie zaskarżonej decyzji Starosty w Jeleniej Górze. Organem który wydał zaskarżoną decyzję było jednak Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Za powstałą omyłkę uprzejmie wszystkich Czytelników przepraszamy, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby uniknąć podobnych omyłek w przyszłości.

Wbrew stanowisku GITD (BTM) oraz wielu Starostw, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze przyznało rację Kancelarii Prawnej Viggen s.c. reprezentującej klienta i uchyliło w całości decyzję Starosty w Zgorzelcu (było: Jeleniej Górze), który odmówił uznania Sprawozdania finansowego firmie, która nie posiadała pełnej księgowości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację Kancelarii Prawnej Viggen s.c. także w innych kluczowych kwestiach… 

S.K.O. przyznało rację Kancelarii Prawnej Viggen s.c. www.kancelariaprawnaviggen.pl w pełnym zakresie w którym podniosła zarzuty wobec bezprawnej zdaniem kancelarii praktyki odrzucania sprawozdań finansowych przez Starostwo. Starostwo uzasadniało że małe przedsiębiorstwo nie może posiadać sprawozdania finansowego ponieważ nie posiada pełnej księgowości a ponadto że sprawozdanie musi być podpisane przez biegłego rewidenta a także że firma transportowa musi okazać się także rezerwami a nie tylko aktywami.

S.K.O. nie pozostawiło „suchej nitki” na stanowisku Starostwa w Zgorzelcu (było: Jeleniej Górze) (a wiec per analogia i na stanowisku BTM). W decyzji S.K.O. dokładnie wyjaśniło w uzasadnieniu dokładną podstawę prawną w oparciu o którą sprawozdanie finansowe musi zostać przyjęte przez organy rejestrowe. Sprawa  jest o tyle ważna że wykonanie sprawozdania jest tanie natomiast dodatkowe formy (np.: ubezpieczenie są znacznie droższe w realizacji a ponadto często trudno dostępne). Na dodatek na zastosowanie innej niż sprawozdanie finansowe formy poświadczenia sytuacji finansowej przewoźniku MUSI UZYSKAĆ ZGODĘ (na piśmie dla celów dowodowych) a tym czasem organy rejestrowe często nie chcą jej udzielać z sobie tylko wiadomych powodów.

Reasumując należy uznać że stanowisko SKO jest absolutnie przełomowe ponieważ stanowi że:

1. każdy przewoźnik (nawet posiadający małą firmę nie posiadającej pełnej księgowości) ma prawo do przedstawienia „sprawozdania finansowego”,

2. w przypadku małej firmy (nie posiadającej pełnej księgowości) poświadczenie sytuacji finansowej może podpisać każdy właściciel firmy OSOBIŚCIE i nie musi do tego posiadać biegłego rewidenta !

3. przewoźnik nie musi wykazywać rezerw – wystarczy że okaże się aktywami.

Kancelaria Prawna Viggen s.c. www.kancelariaprawnaviggen.plbw imieniu Stowarzyszenia URKS i TD „Najlepsza Droga” www.najlepszadroga.pl przygotowała zapytanie do GITD (BTM) na jakiej podstawie prawnej BTM odmawia przyjęcia sprawozdania finansowego firmom nie posiadającym pełnej księgowości oraz dlaczego w miejsce taniego sprawozdania finansowego sugeruje (często podając nazwy firm) że zaakceptowane zostanie  poświadczenie w formie ubezpieczenia. Jeszcze bardziej rażącą formą jest okoliczność relacjonowana przez przewoźników że honorowane są tylko ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej tylko niektórych firm ubezpieczeniowych a innych nie koniecznie. Sprawa ta jest obecnie poddana dokładnej analizie prawnej Stowarzyszenia Najlepsza Droga i Kancelarii Prawnej Viggen s.c. 

Powracając do stanowiska S.K.O. przedmiotowa decyzja jest bardzo ważna dla małych przewoźników ponieważ wykonanie sprawozdania finansowego jest najtańszą formą  finansowego.

Poniżej przedstawiamy treść decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, która nie pozostawia cienia wątpliwości że decyzja Starosty jest w całym zakresie sprzeczna z treścią.

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułCzy Stowarzyszenie NAJLEPSZA DROGA interweniuje do NIK ws. ważeń ITD Stowarzyszenie NAJLEPSZA DROGA interweniuje do NIK ws. ważeń ITministratorzy niektórych dworców mogli dopuścić się zmowy cenowej?
Następny artykułStowarzyszenie NAJLEPSZA DROGA interweniuje do NIK ws. ważeń ITD