Strona główna Aktualności Dnia Skąd pojawiają się trudności w prowadzeniu ewidencji dla kierowców?

Skąd pojawiają się trudności w prowadzeniu ewidencji dla kierowców?

655
5/5 (1)

Jeśli chodzi o rozliczenie czasu pracy zatrudnionych w stałym miejscu, wykonujących stałą pracę przez 8 godzin w ciągu doby, prowadzenie ewidencji wydaje się formalnością. Inaczej jest jednak w przypadku zawodu kierowcy, którego praca nie odbywa się w stałym położeniu i nie zawsze jest możliwe skrupulatne ustalenie początku, jak i zakończenia czasu pracy. Również inaczej należy traktować jego warunki wynagradzania. Prawidłowe rozliczenie czasu i wynagrodzenia kierowcy, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez odpowiednie odbieranie odpoczynków i przerw stawia przed rozliczającym dodatkowe wyzwanie. Skąd pojawiają się trudności w prowadzeniu ewidencji dla kierowców?

Podstawa prawna

Przepisami, które stanowią o obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy są:

art. 149 § 1, art. 149 § 2 Kodeksu Pracy – § 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.). Jednak w przypadku transportu drogowego szczególnymi przepisami, które utrudniają prowadzenie ewidencji są w Ustawie o czasu pracy kierowców – (Dz.U. 2004, Poz.92, Nr 879) w Rozdziale 3 dot. Obowiązków pracodawcy – art.25.

Art. 25. ewidencja czasu pracy kierowców

1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

1) zapisów na wykresówkach;
2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;
5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

2. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca:

1) udostępnia kierowcy na jego wniosek;
2) przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.”

A także rozporządzenie 561/2006/WE, które normuje czas jazdy, ale nie czas pracy oraz zapisy Rozporządzenia 3821/85 (EWG). 

Trudności w prowadzeniu ewidencji dla kierowców

Kłopotliwe prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, wynika również z tego, iż należy dostosować się nie tylko do szczególnych przepisów i kodeksu pracy, ale też zachodzi konieczność dopasowania norm unijnych czasu przerw, jazdy i odpoczynków z krajowymi przepisami czasu pracy.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here