Strona główna Aktualności Dnia Tylko połowa kierowców samochodów ciężarowych zapina pasy

Tylko połowa kierowców samochodów ciężarowych zapina pasy

143
UDOSTĘPNIJ

iveco2Pas bezpieczeństwa dwukrotnie zwiększa szansę przeżycia poważnego wypadku drogowego. Niemniej jednak, aż połowa kierowców samochodów ciężarowych jeździ bez zapiętych pasów. Tą niekorzystną sytuację chce zmienić Volvo Trucks.

– Gdyby więcej użytkowników dróg używało pasów bezpieczeństwa, w samych tylko krajach Unii Europejskiej udałoby się co roku uratować ponad 7 000 istnień ludzkich. A kierowcy zawodowi powinni być wzorem dla innych, mówi Carl Johan Almqvist, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks.

Jeżeli kierowca lub pasażer ma zapięty pas bezpieczeństwa, jego szansa przeżycia poważnego wypadku drogowego wzrasta dwukrotnie. Tak wynika m.in. z najnowszego raportu WHO pt. „Global Status Report on Road Safety 2013”, dotyczącego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie. Raport kładzie nacisk na większe wykorzystanie pasów bezpieczeństwa jako jednego z kluczowych środków umożliwiających poprawę bezpieczeństwa. Obecnie w 111 krajach świata istnieje prawny obowiązek zapiania pasów. Od 2006 r. na obszarze UE obowiązek ten dotyczy kierowców/pasażerów zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Chociaż w ostatnich latach wzrósł odsetek kierowców samochodów ciężarowych, którzy używają pasów bezpieczeństwa, wciąż zapina je mniej niż połowa. I to pomimo faktu, że zarówno badania Volvo, jak i wskaźniki unijne pokazują, że przynajmniej połowę kierowców, którzy ponieśli śmierć w wypadkach, udałoby się uratować, gdyby tylko mieli zapięty pas. Z drugiej strony, wśród tych, którzy zapinają pasy, odsetek ofiar śmiertelnych wyniósł 5%.

Niedawne badanie, przeprowadzone w latach 2011-2013 przez szwedzki instytut bezpieczeństwa ruchu drogowego NTF, polegające na obserwacji ponad 700 kierowców pojazdów ciężarowych i rozmowach z ponad 200 z nich, potwierdza ten stan rzeczy. Większość respondentów stwierdziła, że jadąc samochodem osobowym zapina pas bezpieczeństwa. Jednak tylko połowa z nich postępuje tak samo w ciężarówce. Jako powody, ankietowani wskazywali m.in. trudność, niewygodę lub czasochłonność zapina i odpinania pasa.

– Wobec faktu, że pas bezpieczeństwa może stanowić granicę między życiem a śmiercią, nie są wiarygodne wymówki. W Volvo Trucks inwestujemy znaczne środki w rozwój systemów zapobiegających wypadkom, ale dopóki kluczową rolę pełni czynnik ludzki, dopóty całkowite wyeliminowanie ryzyka wypadków drogowych będzie niemożliwe, mówi dyrektor Almqvist. – Dlatego zachęcam zarówno firmy transportowe, jak i kierowców, by wszelkimi sposobami dążyli do poprawy bezpieczeństwa. A najprostszym sposobem jest korzystanie z najskuteczniejszego pod tym względem pojedynczego elementu wyposażenia, jakim jest pas bezpieczeństwa.

źródło: Volvo/ wnp.pl

praca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ