Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Wątpliwe stanowisko GITD w sprawie zaświadczeń/orzeczeń lekarskich

Wątpliwe stanowisko GITD w sprawie zaświadczeń/orzeczeń lekarskich

1230
0
No Ratings Information Message

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Czy orzeczenie lekarskie i zaświadczenie lekarskie to ten sam dokument? Czy kierowca musi posiadać orzeczenie lekarskie i jednocześnie zaświadczenie lekarskie? Odpowiedzi na to kluczowe dla firm transportowych i kierowców pytanie udzielił Główny Inspektor Transportu Drogowego.

W wyniku licznych pytań i uzasadnionych wątpliwości przewoźników dotyczących prawidłowości wystawianych zaświadczeń/orzeczeń lekarskich, które wynikają z braku ustawowego wzoru dokumentu uprawniającego kierowcę zawodowego do pracy na tym stanowisku oraz dokumentu stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, Kancelaria Prawna Viggen s.c. wystosowała w imieniu STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU „NAJLEPSZA DROGA” www.najlepszadroga.pl zapytanie prawne do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w celu uzyskania w tej sprawie jasnego i precyzyjnego stanowiska wyżej wymienionych organów kontrolnych.

Praktyka pokazuje, że lekarze uprawnieni do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców zawodowych często wystawiają zaświadczenia/orzeczenia na odmiennych typach wzorów, powołując się w nich na różne podstawy prawne tj.:

-art.43 pkt 2 oraz art. 229§ 4 Kodeksu pracy

-art. 39 j ustawy o transporcie drogowym

-art.43 pkt 2 oraz art. 229§ 4 Kodeksu pracy oraz art. 39 j ustawy o transporcie drogowym

-art. 122 ust.1 pkt 1 Prawo o ruchu drogowym.

W związku z rozbieżnością przepisów prawnych na które powołują się lekarze będący przecież specjalistami uprawnionymi do badań lekarskich osób kierujących pojazdami, Nasza Kancelaria zadała następujące pytanie:

czy zaświadczenie lekarskie wydane na podstawie art.43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu pracy, a nie na podstawie art. 39 j ustawy o transporcie drogowym jest wystarczające, aby uznać, że kierowca spełnia wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym, dotyczące wymogu posiadania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy”.

Na powyższe pytanie uzyskaliśmy odpowiedź od Dyrektora Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Biura Prawnego i Orzecznictwa p. Renaty Strachowskiej, Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy pisma od Państwowej Inspekcji Pracy, na które niecierpliwie czekamy.

Wydaje się, iż odpowiedź GITD nie jest wyczerpująca i nie rozwiewa wątpliwości wielu przewoźników, dla których kwestia ta jest bardzo istotna, albowiem nikt z przedsiębiorców wywiązujących się przecież ze swoich obowiązków nie chce płacić kar za błędy lekarzy.

W świetle powyższej regulacji wydaje się iż na przewoźnikach, którzy chcą być pewni, poprawności prowadzonej dokumentacji swoich kierowców ciąży dodatkowy „obowiązek” sprawdzania dokumentacji wydanej przez lekarzy specjalistów. Nie byłoby to może o tyle trudne i skomplikowane, gdyby nie luka prawna, która nie precyzuje jak takie zaświadczenie/orzeczenie lekarskie ma wyglądać i jaką podstawę prawną powinno zawierać.

Aby przedsiębiorcy mogli uniknąć uzyskiwania tak błędnej dokumentacji, za nim ustawodawca zmotywuje się i postanowi jak ma wyglądać wzór zaświadczenia/orzeczenia, pomocnym będzie niewątpliwie wymiana tych informacji pomiędzy samymi przewoźnikami i wypowiedzeniem się jak wyglądają takie zaświadczenia/orzeczenia w teczkach ich kierowców. Dlatego postulujemy do przewoźników o wypowiedzenie się z jakimi sytuacjami spotkali się w swoich firmach dotyczących powyżej kwestii.

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSejm uchwalił ustawę o transporcie zbiorowym
Następny artykuł“SYMULATOR 561 VIGGEN" najlepszym niezbędnikiem każdego kierowcy i spedytora