Strona główna Aktualności Dnia Wniosek KE ws. megaciężarówek – odrzucony

Wniosek KE ws. megaciężarówek – odrzucony

158
UDOSTĘPNIJ

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego odrzuciła 18 marca propozycję Komisji Europejskiej, by do ruchu transgranicznego wewnątrz Unii Europejskiej dopuścić tzw. megaciężarówki. Europosłowie dopuścili za to możliwość przekroczenia dotychczasowych limitów wymiarowych i tonażowych pojazdów w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia emisji spalin.

Według pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej do ruchu transgranicznego miały zostać dopuszczone większe i cięższe pojazdy, zwane megaciężarówkami. Ich masa całkowita mogłaby dochodzić do 60 ton a długość do 25,25 metra. Obecna europejska norma dla ciężarówek pozwala na maksymalnie 18,75 metra długości i 40 ton masy. W przypadku ciężarówek podróżujących do lub z terminala kolejowego limit ten wynosi 44 tony.

Obecnie megaciężarówki można spotkać w Szwecji i Finlandii, które wprowadziły ich ruch na podstawie własnych regulacji. Pojazdy te nie mają jednak możliwości przekraczania wewnątrzunijnych granic.

Komisja Europejska chciała to zmienić, ale europosłowie opowiedzieli się w dzisiejszym głosowaniu za odłożeniem tej decyzji w czasie. Przed ewentualnym dopuszczeniem megaciężarówek do ruchu transgranicznego, europosłowie chcą otrzymać od Komisji Europejskiej bardziej dokładne analizy potencjalnych skutków takiej decyzji.

– W kwestii megaciężarówek Parlament Europejski zawsze wzywał Komisję Europejską do dokonania właściwiej oceny skutków ich wprowadzenia. Poprzez usunięcie części legislacyjnej dotyczącej ruchu transgranicznego dla dłuższych pojazdów, wzmacniamy to stanowisko. Komisja zostanie poproszona, o dokonanie ponownej oceny sytuacji i złożenie odpowiedniego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej w 2016 roku – powiedział Jörg Leichtfried, austriacki poseł sprawozdawca Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

Europosłowie zaakceptowali za to propozycję dopuszczenia zmian w konstrukcji ciężarówek, dzięki którym kierowcy będą mieli lepszą widoczność pieszych i rowerzystów. Ponadto takie pojazdy byłyby bardziej aerodynamiczne, co pozwoliłoby na ograniczenie zużycia paliwa i emisji spalin do atmosfery.

– Projekt nowych regulacji pozwoli projektantom wypuszczać na drogi lepsze pojazdy, które poprawią bezpieczeństwo i zredukują szkody dla środowiska naturalnego – stwierdził Jörg Leichtfried.

Takie ciężarówki byłyby dłuższe od dotychczas stosowanych, jednak daleko byłoby im do rozmiarów megaciężarówek. Dozwolone byłyby bowiem jedynie dodatkowe aerodynamiczne klapy o długości do 50 cm szerokości, które byłyby dołączane do tylnej części samochodu.

Ciężarówki mogłyby być również maksymalnie o jedną tonę cięższe. Wszystko przez to, że silniki niskoemisyjne są zwykle cięższe i przez to mniej atrakcyjne od wersji bardziej tradycyjnych, ale zarazem mniej ekologicznych. Zmiana maksymalnego dopuszczalnego tonażu miałaby rekompensować przewoźnikom tę różnicę.

Nowe regulacje zwiększają również o 15 cm maksymalną długość pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowo-kolejowym oraz drogowo-morskim. Wszystko po to, by ułatwić załadunek standardowych 45-stopowych kontenerów.

Dzisiejsza decyzja Komisji Transportu i Turystyki zostanie poddane pod głosowanie na plenarnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w dniu 13 kwietnia 2014 roku.

 

Źródło: logistyka.wn.pl

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ