Strona główna Aktualności Dnia Aktualizacja 9.12.21: nowy projekt ustawy dostosowującej polskie prawo do Pakietu Mobilności już...

Aktualizacja 9.12.21: nowy projekt ustawy dostosowującej polskie prawo do Pakietu Mobilności już w Sejmie

948
0
5/5 (1)
9 grudnia 2021 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w dn. 8 grudnia. Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Ostatni projekt przedstawiany był w ramach Komisji Prawniczej w dn. 29-30 listopada 2021 r.

Aktualny projekt do pobrania TU – – – > PROJEKT SEJM

https://www.sejm.gov.pl/

7 grudnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przedłożony przez ministra infrastruktury. 

Nowy projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I. Najważniejsze zmiany będą dotyczyły zasad wynagradzania kierowców, którzy wykonują międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że pozostałe zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Co ulegnie zmianie?

TRANSPORT OD 2,5 T. DO 3,5 T.

  • Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORCY

  • Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

DOBRA REPUTACJA

  • Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

KABOTAŻE

  • Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych  w Polsce.

Nowe przepisy wejdą życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

Projekt ustawy do pobrania TU – – -> PROJEKT

Więcej informacji już wkrótce!

https://www.gov.pl/web/premier/

Oceń artykuł

Poprzedni artykułBiałoruś wprowadza plomby nawigacyjne oraz embargo na produkty spożywcze
Następny artykułRumunia zaostrza covidowe wytyczne dla kierowców
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj