Strona główna Aktualności Dnia Budowa obwodnicy Nowego Sącza

Budowa obwodnicy Nowego Sącza

713
No Ratings Information Message

obwodnica-budowa-540x360Rozpoczyna się realizacja najważniejszej inwestycji drogowej w Nowym Sączu – nowego mostu na Dunajcu. Nowa droga wraz z estakadą nad Dunajcem będzie stanowić obwodnicę Nowego Sącza i połączy drogi krajowe nr 75 i DK28.

Wojewoda małopolski wydał już decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy klasy GP łączącej DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 1551K (stary  numer 25219)) w granicach Miasta Nowego Sącza – przełożenie DK 28”, z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zadanie zrealizuje firma Intercor z Zawiercia za prawie 98 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi o długości 2 km od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Witosa na terenie miasta Nowego Sącza do ul. Marcinkowickiej wraz z estakadą nad rzeką Dunajec oraz innymi obiektami inżynierskimi tj.: drogami dojazdowymi, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu, kolidującymi z inwestycją. Rozstrzygnięto również przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz na nadzór nad inwestycją.

Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające to rozpoczęcie robót planowane jest w styczniu 2014 roku. Zakończenie robót zaplanowano na lipiec 2015 roku.

 

 

Źródło: conadrogach.pl

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy