Strona główna Informacje prawne Czarnogóra – sprawdź o czym powinieneś wiedzieć!

Czarnogóra – sprawdź o czym powinieneś wiedzieć!

553
UDOSTĘPNIJ

Nie wymaga się dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC – obowiązuje jedynie „Zielona karta”. Polskie prawo jazdy jest honorowane.

Na mocy porozumienia zawartego przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z czarnogórskim „Association National Bureau of Montenegro Insurers”, od dnia 01.02.2012 r. posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Polsce mogą posługiwać się na terytorium Czarnogóry Zielonymi Kartami wystawionymi przez polskie zakłady ubezpieczeń. Polska Zielona Karta jest ważna w Czarnogórze jeśli jest na niej wymieniony symbol Czarnogóry (MNE). Przepisy przejściowe dopuszczają do dnia 31.01.2014 r. używanie na terytorium Czarnogóry Zielonych Kart, na których występuje symbol Serbii (SRB). Ponieważ Zielona Karta jest ważna w krajach, których symbole są na niej wymienione i nie zostały skreślone, należy pamiętać, że nie będą honorowane Zielone Karty wystawione bez symbolu MNE oznaczającego Czarnogórę, na których symbol Serbii (SRB) będzie skreślony.

W wypadku kiedy podróżujący nie jest właścicielem pojazdu, spoczywa na nim obowiązek udowodnienia zgody właściciela na używanie pojazdu poza granicami RP. Przepisy czarnogórskie nie precyzują jednak, jakie dokumenty są wystarczające do udowodnienia przedmiotowej zgody. Zwyczajowo honorowanym na terytorium Czarnogóry jest właściwe upoważnienie wystawione w Polsce przez PZM (Polski Związek Motorowy).

Zalecany tok postępowania w przypadku kolizji drogowych:
– Jeżeli polski obywatel ma wypadek na terytorium Czarnogóry i nie jest jego sprawcą, odszkodowanie wypłaca firma ubezpieczeniowa, w której pojazd sprawcy był ubezpieczony w dniu wypadku. Czarnogórskie firmy ubezpieczeniowe nie posiadają stosownych umów z polskimi firmami ubezpieczeniowymi. Poszkodowany musi dochodzić swych praw i występować do firmy ubezpieczeniowej z Czarnogóry osobiście.

Co zrobić, gdy dojdzie do zdarzenia drogowego?

– niezwłocznie po zajściu należy powiadomić najbliższą Policję Czarnogóry, telefon to: +382122,

– policja sporządza protokół z kolizji, który podpisują strony kolizji. Wyjątkowo, jeśli szkody materialne są niewielkie i nie ma osób poszkodowanych, sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (europejski formularz protokołu wypadku drogowego), w którym jeden z uczestników przyzna się do winy. UWAGA: jeżeli nie znasz języka czarnogórskiego NIC NIE PODPISUJ BEZ TŁUMACZA!
– protokół z kolizji, wraz z fotografiami pojazdu zostaje przesłany do firmy ubezpieczeniowej sprawcy oraz do zainteresowanego,
– po przejęciu dokumentacji przez firmę ubezpieczeniową sprawcy, poszkodowany winien bezwzględnie indywidualnie monitorować sprawę za pośrednictwem email. Opóźnienia w sprawach mogą następować po sezonie letnim do 6 miesięcy.

– wypłata odszkodowania następuje na konto bankowe poszkodowanego w Polsce. Walutą obowiązującą w Czarnogórze jest EURO. Warto pamiętać, że bank w Polsce pobiera podwójne opłaty w przypadku wpłaty na konto PLN odszkodowania w euro. Warto otworzyć konto bankowe w euro w polskim banku w celu przyjęcia odszkodowania po niższych kosztach opłat bankowych.

Na terenie Czarnogóry zdarzają się przypadki kiedy uczestnicy kolizji nie posiadają ubezpieczenia. W tym przypadku należy indywidualnie podjąć działania zmierzające do przewozu i naprawy pojazdu w Polsce.

Jeżeli sprawcą wypadku jest obywatel Polski, drugi uczestnik wypadku (patrz obywatel Czarnogóry) otrzymuje odszkodowanie wg polisy poszkodowanego. Firma ubezpieczeniowa poszkodowanego fotografuje pojazd, zbiera dokumentację, którą następnie poszkodowany składa w Biurze Krajowym odpowiedzialnym za wszystkie szkody spowodowane na terytorium Czarnogóry. Biuro przesyła dokumentację do firmy Lovćen ubezpieczenia S.A., która żąda wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej sprawcy (obywatela RP) na podstawie opracowanej dokumentacji oraz numeru zielonej karty.


W obu powyższych przypadkach uczestnicy powinni wymienić polisy ubezpieczeniowe, tzn. obywatel Polski powinien udostępnić do wglądu Zieloną Kartę, aby obywatel Czarnogóry ubezpieczenie bez względu na to kto jest poszkodowanym, a kto sprawcą.

Autostrady, stacje benzynowe: 


Należy pamiętać o górzystym ukształtowaniu terenu, co wymaga ostrożnej jazdy. Drogi są na ogół wąskie i źle oznakowane. Dodatkowe przeszkody na drogach, to osypujące się kamienie oraz zwierzęta domowe. Kierowcy miejscowi jeżdżą brawurowo i często naruszają przepisy. Szczególną ostrożność zaleca się przy wjazdach na ronda (powstały w ostatnim czasie i znaczna część miejscowych kierowców narusza reguły organizacji ruchu).

Nie ma płatnych autostrad. Opłata w wyso­kości 2,5 EUR obowiązuje jedynie za przejazd tunelem „Sozina” (od Podgoricy w kierunku morza).

Zaleca się unikanie małych, przydrożnych stacji benzynowych (niskiej jakości paliwo). Sieć autoryzowanych serwisów nie jest najlepiej rozwinięta. Bywają problemy z zakupem części zamiennych do samochodów marek innych niż niemieckie (konieczność indywidualnego zamówienia i długi czas oczekiwania).

Kary za zbyt szybką jazdę, prowadzenie pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających:


Od 2013 r. obowiązują nowe zasady ruchu drogowego, które drastycznie zaostrzają kary za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Najwyższe mandaty (do 2000 EUR) lub kara więzienia do 60 dni grożą między innymi za:
– przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 70 km/h w terenie zabudowanym (odpowiednio: do 1000 EUR o 50 km/h, do 450 EUR o 30 km/h, do 200 EUR o 20 km/h, do 150 EUR o 10 km/h),
– przekroczenie prędkości o ponad 90 km/h poza terenem zabudowanym ( odpowiednio do 1000 EUR o 70 km/h, do 450 EUR o 50 km/h, do 200 EUR o 40 km/h, do 150 EUR o 30 km/h,
– prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających lub innych substancji psychotropowych lub w stanie nietrzeźwym (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi)


– odmowę kontroli stężenia alkoholu we krwi, środków odurzających i innych substancji psychotropowych oraz lekarstw, których nie można przyjmować przed i w trakcie jazdy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wybrana forma kontroli mogłaby zagrozić życiu.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy wynosi do 0,3 promila (zawartość alkoholu od 0,3 do 0,5 promila jest karana mandatem do 200 EUR, powyżej 0,5 promila do 2000 EUR). Istnieje całoroczny wymóg jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę (mandat do 80 EUR). Na przednim fotelu pasażera nie można przewozić dzieci do 12 roku życia oraz osób nietrzeźwych (mandat do 150 EUR). Każdy pojazd musi być wyposażony w kamizelkę odblaskową (mandat do 80 EUR). Miejscowe przepisy o ruchu drogowym zabraniają posiadania w pojazdach antyradarów (mandat do 1000 EUR). Rozmowy telefoniczne można prowadzić podczas jazdy wyłącznie za pośrednictwem zestawów głośnomówiących (mandat do 150 EUR). Od 15 listopada do 30 marca obowiązuje nakaz używania do jazdy opon zimowych (mandat do 300 EUR). Za niezatrzymanie się na wezwanie policjanta grozi mandat w wysokości do 1000 EUR.Przekroczenie dozwolonej prędkości o 1 km/h może być ukarane mandatem w wysokości do 100 EUR.

Dodatkowe informacje dostępne są na trafficban.com.

 
Źródło: etransport.pl

AUDYTYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here