Strona główna Aktualności Dnia Czynny żal w wersji elektronicznej pozostanie skuteczny

Czynny żal w wersji elektronicznej pozostanie skuteczny

690
0
5/5 (2)

Złożenie „czynnego żalu” w wersji elektronicznej od 5 października 2021 r.  pozostanie skuteczne. Zgodnie z pierwotną interpretacją, wersję on-line planowano zablokować aż do 1 października 2029 r. 

Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego, która weszła w życie z dniem 5 października br. budziła wiele wątpliwości interpretacyjnych w przedmiocie tego, czy można składać „czynny żal” w formie elektronicznej. Pojawiło się wiele interpretacji, w których wskazywano, że droga elektroniczna nie jest możliwa. W związku z tym  wydało wytyczną, w której wskazało, że zmiana w zakresie stosowanej w przepisach prawa terminologii polegająca na zmianie wyrazu „pisemnie: na wyrażenie „na piśmie” miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną. Wskazano również, że pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, z kolei pisma utrwalone w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Czynny żal jest instrumentem pozwalającym na uniknięcie lub ograniczenie konsekwencji finansowych wobec podatnika któremu zdarzyło się wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – w niektórych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego może odstąpić od ukarania sprawcy. Jeśli podatnik zorientuje się, że nie dopełnił swoich obowiązków  względem Urzędu Skarbowego, może poinformować o tym organ, składając wspomniany powyżej – czynny żal.

Jedną z dróg złożenia czynnego żalu jest internet. Resort finansów zapewnia, oświadczenia nadal można skutecznie wysyłać za pośrednictwem e-PUAPu czy e-Urzędu Skarbowego: „e-czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż jest możliwy i skuteczny” – podkreśliło Ministerstwo Finansów.

Kiedy można skorzystać z czynnego żalu
Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może złożyć czynny żal, w szczególności jeśli:

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe
 • nierzetelnie wystawiał faktury
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej
 • wyłudził zwrot należności celnej
 • wyłudził pozwolenie celne.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik:

 • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt;
 • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Czynny żal można złożyć wyjątkowo po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, jeśli organ dostarczył podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie czynu zabronionego.

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie może złożyć czynnego żalu, jeśli:

 • został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 • jest w trakcie postępowania kontrolnego;
 • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

Aby czynny żal był skuteczny, należy w szczególności dochować wszelkich formalności, tj. w szczególności złożyć zaległe deklaracje podatkowe lub zapłacić w całości należności publicznoprawne, wraz z odsetkami. Te obowiązki muszą zostać dopełnione jak najszybciej, na przykład w dniu złożenia czynnego żalu i najpóźniej w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy oraz w sposób dla nich określony.

https://www.biznes.gov.pl/

Oceń artykuł

Poprzedni artykułObostrzenia Covid-19 w Europie – aktualne wymagania dla kierowców (na dzień 20 października 2021 r. )
Następny artykułŁotwa wprowadza twardy lockdown i godzinę policyjną. Jakie ograniczenia dla kierowców?
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj