Strona główna Aktualności Dnia Dolnośląskie: modernizacja dróg lokalnych

Dolnośląskie: modernizacja dróg lokalnych

149
UDOSTĘPNIJ

Kilkadziesiąt gmin w województwie dolnośląskim otrzyma dofinansowanie o łącznej wartości 60 mln zł w ramach PROW 2014-20, dzięki któremu znacząco poprawi się stan lokalnej infrastruktury drogowej.

Dofinansowane przez dolnośląski samorząd inwestycje pozwolą na odnowę nawierzchni, budowę chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci elektrycznej.

Samorządy lokalne otrzymają pieniądze na 77 projektów, które otrzymały najwięcej punktów w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

– 60 mln złotych przeznaczone na 77 projektów drogowych inwestujemy po to, aby poprawić infrastrukturę drogową służącą społecznościom lokalnym. Ożywienie gospodarcze nastąpi wtedy, kiedy ta infrastruktura drogowa i kolejowa będzie dobrze utrzymana. Kiedy będzie można w sposób szybki i bezpieczny transportować produkty czy surowce. Dlatego zarząd województwa przywiązuje tak duże znaczenie do budowy infrastruktury – mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Refundacją objęte są inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub zmianie nawierzchni dróg gminnych, lub powiatowych. Beneficjentami pomocy mogą być gminy i powiaty oraz ich związki. Jako obszar realizacji inwestycji wskazano gminy wiejskie lub gminy miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, a także gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Preferowane były projekty realizowane w gminach o niskim dochodzie podatkowym i wysokim bezrobociu, a także projekty zapewniające dojazd do obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowe punkty uzyskały również projekty łączące drogi niższej kategorii z drogami o wyższej kategorii. Premiowane były ponadto operacje realizowane w porozumieniu pomiędzy gminami, powiatami lub gminą a powiatem.

 

Źródło: edroga.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy