Strona główna Aktualności Dnia Dzięki wsparciu z UE powstanie 95 km dróg ekspresowych

Dzięki wsparciu z UE powstanie 95 km dróg ekspresowych

833
0
No Ratings Information Message

GDDKiA wybuduje ponad 95 km dróg ekspresowych dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej. 18 października CUPT podpisał z GDDKiA cztery umowy na dofinansowanie budowy kolejnych odcinków dróg ekspresowych S19, S7 i S8.

Wartość inwestycji, dla których zostały podpisane umowy, przekroczyła 5,7 mld zł. Wszystkie projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach działania 3.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość udzielonego dofinansowania to w sumie ponad 3 mld zł.


Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Elbląg

wartość całkowita: 3 747 900 317,82 zł
dofinansowanie UE: 2 000 661 323,79 zł

W ramach projektu powstanie odcinek drogi ekspresowej S7 o długości ponad 39,6 km, przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym. Inwestycja obejmie również m.in. budowę czterech węzłów drogowych: Cedry Małe, Dworek, Żuławy Wschód i Elbląg Zachód oraz budowę obiektów inżynierskich niezbędnych do sprawnego funkcjonowania infrastruktury.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Gdańsk – Elbląg stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Gdańsk – Warszawa – Katowice). Stanowi również fragment międzynarodowej drogi E77.


Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica – Napierki

wartość całkowita: 620 273 220,00 z
dofinansowanie UE: 296 217 065,31 zł

W ramach inwestycji powstanie m.in. odcinek drogi ekspresowej o długości nieco ponad 22 km, łącznik z istniejącą drogą krajową nr 7, cztery węzły drogowe: Nidzica Północ (Litwinki), Nidzica Południe (Tatary), Powierż, Napierki oraz obiekty inżynieryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Na całym odcinku projektowanej trasy przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.

Budowany odcinek drogi ekspresowej S7 jest fragmentem międzynarodowej drogi E77, o przebiegu Kaliningrad – Gdańsk – Elbląg – Warszawa – Radom – Kraków – Chyżne – Budapeszt.


Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna oraz węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe

wartość całkowita: 848 408 745,83 zł
dofinansowanie UE: 412 806 332,82 zł

Inwestycja obejmuje m.in. budowę niemal 19-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 oraz dwóch węzłów drogowych: Sokołów Małopolski i Rzeszów Południe. Na odcinku w. Sokołów Małopolski Północ – Stobierna przewidziano przekrój jednojezdniowy 1×2+1 (wyjątek stanowi odcinek przy węźle oraz odcinek końcowy, gdzie zaprojektowano przekrój dwujezdniowy 2×2). Na odcinku w. Świlcza – w. Rzeszów Południe na całej długości projektowanej drogi S19 przewidziano przekrój dwujezdniowy, z dwoma pasami ruchu, pasem awaryjnym i pasem dzielącym. Odcinek w. Świlcza – w. Rzeszów Południe stanowi część planowanej obwodnicy Rzeszowa, która będzie obsługiwała ruch tranzytowy wschód – zachód i znaczną część ruchu północ – południe w rejonie. Będzie wiązać dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371.

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku granica woj. mazowieckiego/podlaskiego – Zambrów

wartość całkowita: 540 865 000,00 zł
dofinansowanie UE: 295 566 113,21 zł

Projekt obejmuje m.in. budowę niemal 15-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 wraz z węzłem drogowym „Szumowo”. Na budowanym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu, wraz z pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.

Powstający odcinek drogi ekspresowej S8 jest fragmentem międzynarodowej drogi E67 o przebiegu Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno- Budzisko – Suwałki – Białystok – Warszawa – Piotrków Trybunalski – Wrocław – Kłodzko – Praga.

***
Dzięki tym inwestycjom powstaną bezpieczne odcinki ekspresowych tras drogowych, które zapewnią wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiają dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T. Poprawi się jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, zmniejszy się ruch tranzytowy na obszarach zurbanizowanych.

 

Źródło: edroga.pl/CUPT

Oceń artykuł

Poprzedni artykułCzy rynek pracy w transporcie naprawdę ma duże problemy?
Następny artykułNastępne oddalone powództwo kierowcy o ryczałty noclegowe