Strona główna Aktualności Dnia GDDKiA: w 2015 r. generalny pomiar natężenia ruchu

GDDKiA: w 2015 r. generalny pomiar natężenia ruchu

224
UDOSTĘPNIJ

Na 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała generalny pomiar natężenia ruchu na wszystkich drogach krajowych. Pomiary będą prowadzone od stycznia do grudnia w specjalnie wyznaczonych i oznakowanych punktach na drodze. Wyniki poznany w przyszłym roku.

GDDKiA przypomina, że pomiar prowadzony jest co pięć lat i obejmie istniejącą sieć dróg krajowych, z wyjątkiem odcinków przebiegających przez miasta na prawach powiatu, gdyż nie są one administrowane przez Generalną Dyrekcję.

Dane będą zbierane w cyklach 6:00-22:00 i 22:00-6:00. Następnie zostaną podzielone na kategorie pojazdów – rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze o masie całkowitej do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony bez i z przyczepami, autobusy i ciągniki rolnicze. Dzięki temu uda się obliczyć średnie dobowe natężenie ruchu rocznego.

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o sieci drogowej administrowanej przez GDDKiA. Na ich podstawie podejmowane będą decyzje dotyczące budowy nowych i przebudowie istniejących dróg. 

Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu podejmowane będą również decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

AUDYTYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ