Strona główna Aktualności Dnia ITS w Tychach

ITS w Tychach

180
UDOSTĘPNIJ

Tychy otrzymają 60 milionów złotych dofinansowania na inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem. Projektem zostanie objętych blisko 40 skrzyżowań w mieście. Większość z nich ma być całkowicie przebudowana.

Na ulicach pojawią się m.in.: stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów.

Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów, bo pomiar będzie możliwy w ruchu.

– Inteligentny system sterowania ruchem usprawni komunikację miejską i zwiększy bezpieczeństwo na drogach. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach, tak by w razie opóźnienia system będzie mógł zareagować bardzo szybko i wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną – mówi Arkadiusz Pastuszka z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Sercem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem, gdzie gromadzone będą bieżące informacje o sytuacji ruchowej w mieście oraz podejmowane decyzje o pracy poszczególnych podsystemów i urządzeń. Władze miasta szacują, że wdrażanie systemu sterowania i monitorowania ruchem drogowym w Tychach potrwa kilka lat.

– System ITS jest jednym z największych projektów, jakie w najbliższych latach zostaną zrealizowane w Tychach. Teraz rozpoczynamy przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizacje tego projektu, tak by w 2020 roku inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem w Tychach był gotowy – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.  

Całkowita wartość projektu, wraz z wkładem własnym miasta, to 84 miliony złotych.

 

Źródło: edroga.pl/UM Tychy

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ