Strona główna Aktualności Dnia Jak optymalizować wynagrodzenia kierowców w ramach Pakietu Mobilności ?

Jak optymalizować wynagrodzenia kierowców w ramach Pakietu Mobilności ?

310
5/5 (3)

 

dr Mariusz Miąsko: Przewoźników interesuje zapewne, czy zasady wynagradzania ulegną istotnym zmianom? Odpowiedź jest twierdząca – tak, zasady wyliczania wynagrodzeń ulegną bardzo dużym zmianom a jeśli przewoźnik będzie chciał zoptymalizować koszty (czyli znacznie je obniżyć), to jest to możliwe ale będzie wymagało jeszcze znacznie większego zaangażowania podczas wyliczania wynagrodzeń. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Państwa gotowe rozwiązanie pakietowe (wykaz wewnątrzzakładowych ustawień prawnych + ustawiony zgodnie z nimi program VTS). W mojej opinii przygotowaliśmy dla przewoźników najkorzystniejsze „ustawienia” wewnątrzzakładowych przepisów oraz jedyny na rynku program, który potrafi wyliczyć wartości na podstawie przygotowanych przez nas rozwiązań prawnych.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zespół Kancelarii Prawnej Viggen zdołał ustalić prawie 100% najnowszych zasad rozliczania kierowców na warunkach Pakietu Mobilności (polskich, unijnych i w poszczególnych krajach UE). Doszliśmy do wniosku, że ani mały ani duży przewoźnik nie będzie w stanie samodzielnie ustalić wymiaru wynagrodzeń kierowców z uwagi na poziom złożoności przedmiotowej materii.

Dlatego uznaliśmy, że jedynym wyjściem będzie przygotowywanie dla przewoźników niemalże gotowych regulacji wewnątrzzakładowych (unikalnych rozwiązań Kancelarii Prawnej Viggen) i implementację ich wprost do programu VTS a następnie dostarczenie takiego gotowego „pakietu” (regulacje wewnątrzzakładowe + ustawiony odpowiednio program VTS) do przewoźnika.

Warto zaznaczyć, że dla uzyskania najkorzystniejszego efektu oszczędnościowego należy zastosować wyłącznie program VTS, który jako jedyny został przez nas dostosowany do autorskiego pakietu regulacji wewnątrzzakładowych Kancelarii Prawnej Viggen (a przy tym jest dostępny na bardzo korzystnych warunkach).

Moim zdaniem zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców będą od 1 lutego 2022 r zbyt skomplikowane, żeby nauczyć przewoźników w trakcie jednego miesiąca kilkuset przepisów polskich, unijnych i poszczególnych krajów. To jest po prostu nie realne.

Być może przewoźnicy, księgowość, kadry nauczą się w przyszłych latach regulacji obowiązujących w kilku krajach UE ale z całą pewnością nie jest to możliwe w 30 dni i właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o dostarczaniu do przewoźników gotowych autorskich ustawień programu VTS dostosowanych do przygotowanych przez nas gotowych regulacji wewnątrzzakładowych.

Jest ro rozwiązanie bardzo wygodne dla przewoźników, dla których moim zdaniem najważniejsze teraz jest, żeby szybko mogli zaimplementować gotowe rozwiązanie obniżające koszty.

Nawet przy specjalizacji w tym zagadnieniu prawa pracy kierowców delegowanych do UE, bardzo trudno jest jednej osobie poznać i zapamiętać wszystkie zmienne prawa, ponieważ w odróżnieniu od poprzednich zasad, mamy aktualnie kilka warstw prawnych warunkujących sporządzenie wyliczenia wynagrodzeń kierowców.

Historycznie rzecz ujmując, zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców pierwotnie były relatywnie proste – czyli oparte wyłącznie o polskie regulacje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Następnie na podstawie regulacji dyrektywy 97/71, sprawa znacząco się skomplikowała, ponieważ wyliczając wynagrodzenie kierowców, należało uwzględniać przepisy krajowe oraz ogólne przepisy unijne a także pewne nieliczne zmienne występujące na poziomie poszczególnych krajów. Natomiast teraz, pod rządami Pakietu Mobilności sprawa skomplikowała się potrójnie, ponieważ wyliczając wynagrodzenie należy uwzględniać: prawo polskie, prawo UE, prawo poszczególnych krajów ale na niewspółmiernie większym poziomie niż dotychczas a finalnie należy dokonać jeszcze optymalizacji – celem obniżenia kosztów wynagrodzeń w tych miejscach, gdzie jest to dopuszczalne (czasami nie wprost lecz a contrario lub per analogia).

Dotychczas wystarczyła bardzo oględna znajomość prawa pracy i delegowania poszczególnych krajów UE – np.: wystarczyło znać wartość dzienną limitu socjalnego, którego nie wolno było zaliczyć na poczet płacy minimalnej etc. Aktualnie natomiast – należy dokładnie znać prawo pracy poszczególnych krajów delegowania, na poziomie analogicznym do polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy znać branżowe układy zbiorowe poszczególnych krajów. Należy znać ich wewnętrzne regulacje prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasad wyliczania dodatków, przyznawania urlopów, wyliczania godzin nadliczbowych i tak dalej i tak dalej i tak dalej… 

Ogromną rolę będzie musiała odegrać umiejętna optymalizacja, która jak już wspomniałem, jest możliwa i bardzo opłacalna, ale będzie wymagała od przewoźników wykonania dodatkowych obliczeń. Nie będę teraz tłumaczył szczegółów optymalizacji, ponieważ tylko jeden jej aspekt zawiera się na 4 stronach tekstu prawnego. Zamiast tego po prostu Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. oraz VTS Project Sp z o.o. mogą wdrożyć do firmy transportowej godowe rozwiązanie pakietowe (regulacje wewnątrzzakładowe + sparametryzowany gotowy program VTS).

Należy na koniec jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, czy można pozostać przy dotychczasowym programie rozliczeniowym i do niego wdrożyć wewnątrzzakładowe regulacje, przygotowane przez KPV?

Otóż – wyłącznie program VTS posiada funkcje algorytmiczne, pozwalające wprowadzić wszystkie ustawienia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, przygotowanych przez Kancelarię Prawną Viggen.

Ponieważ zależy nam, abyście Państwo widzieli efekt naszych  unikalnych ustawień w postaci legalnie zoptymalizowanych (obniżonych) kosztów, toteż przewidujemy w interesie naszych klientów dostarczać wyłącznie pakiet regulacji wewnątrzzakładowych + program VTS.

Istnieje także możliwość, wykonywania rozliczeń wynagrodzeń przez zespół Kancelarii Prawnej Viggen.

Wierzę że w obecnej trudnej sytuacji, wynikającej z krótkiego okresu przygotowawczego oraz ogromnej złożoności regulacji – zaproponowane rozwiązanie pakietu, będzie najkorzystniejsze dla polskich przewoźników.

Jestem pewien, że jak zwykle wspólnymi siłami pozytywnie poradzimy sobie z tym wyzwaniem – tak jak to wielokrotnie robiliśmy na przestrzeni ostatnich 20 lat współpracy

Pozdrawiam Państwa Serdecznie

dr Mariusz Miąsko

DZIAŁAJMY !   

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko