Strona główna Aktualności Dnia Korzystanie z niehomologowanego tachografu jako przyczyna wystąpienia najpoważniejszego naruszenia NN

Korzystanie z niehomologowanego tachografu jako przyczyna wystąpienia najpoważniejszego naruszenia NN

2416
0
4.79/5 (19)

Nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Samoistne NN. Najpoważniejsze naruszenie powodujące wszczęcie procedury administracyjnej. Grupa II – korzystanie z niehomologowanego tachografu jako przyczyna wystąpienia najpoważniejszego naruszenia NN.

W polskim porządku prawnym podnoszenie wiarygodności usługodawców następuje poprzez sankcjonowanie ich działalności przez organy państwowe. Intensywny rozwój branży transportowej w ostatnich latach doprowadził do usankcjonowania tej działalności w postaci powstania Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Rejestr powstały 30 listopada 2017 roku na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym ma chronić usługobiorców przed nieuczciwymi usługodawcami, a poprzez to, iż rejestr jest jawny zapewnić swobodny i wolny dostęp do niego wszystkim zainteresowanym.

Powołanie rejestru jest wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 roku. Rozporządzenie to zawiera załącznik określający kategoryzację poważnych naruszeń, które podzielone są na XII grup w trzech kategoriach wagi naruszeń, w stopniu od najlżejszego do najmocniejszego, tj:

  • PN – poważne naruszenie;
  • BPN – bardzo poważne naruszenie;
  • NN – najpoważniejsze naruszenie.

Stwierdzenie jednego NN – najpoważniejszego naruszenia skutkuje wszczęciem procedury administracyjnej.

Schemat wagi naruszeń przedstawia się w sposób następujący:

3 PN = 1BPN

                

                3 BPN = 1 NN

Priorytetem jest wyeliminowanie w przedsiębiorstwie wszystkich tzw. „samoistnych” naruszeń, czyli NN – najpoważniejszych naruszeń. W załączniku do rozporządzenia we wszystkich grupach występują 22 samoistne naruszenia NN – najpoważniejsze naruszenia, poniższa tabela przedstawia częstotliwość wystąpienia NN w poszczególnych grupach.

Grupa I Czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku Wystąpić mogą 4 NN
Grupa II Tachograf Wystąpić może 6 NN
Grupa III Przepisy dot. czasu pracy Nie występuje
Grupa IV Przepisy dot. masy i wymiarów Wystąpić mogą 2 NN
Grupa V Drogowa kontrola techniczna Wystąpić mogą 2 NN
Grupa VI Urządzenia ograniczenia prędkości Wystąpić mogą 2 NN
Grupa VII Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenia kierowców Nie występuje
Grupa VIII Wymogi w zakresie praw jazdy Wystąpić może 1 NN
Grupa IX Transport drogowy towarów niebezpiecznych Wystąpić mogą 3 NN
Grupa X Dostęp do rynku międzynarodowych przewozów drogowych Wystąpić może 1 NN
Grupa XI Autokary Wystąpić może 1 NN
Grupa XII Transport zwierząt Nie występuje

 

Jak można wyczytać z powyższej tabeli, usługodawca największą uwagę zwracać powinien na grupę II, która może generować najwięcej samoistnych naruszeń NN, bo aż 6.

Najpoważniejsze naruszenia NN w tej grupie dotyczą:

  • instalacji tachografu;
  • użytkowania tachografu, karty kierowcy lub wykresówki;

Korzystanie z niehomologowanego tachografu w kontekście przyjętego przez rząd projektu ustawy o tachografach stosowanych w transporcie drogowym jest istotnym zagadnieniem mogącym generować samoistne NN. Należy zwrócić uwagę celem uniknięcia wystąpienia najpoważniejszego naruszenia NN w kontekście homologacji tachografu na następujące kwestie:

  • instalacja tachografu powinna odbywać się przez uprawnione do tego osoby, warsztaty lub producentów pojazdów zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich;
  • używanie tachografu nie powinno następować bez tabliczki kalibracyjnej.

Naruszenie wymienionych powyżej zasad przez kierującego pojazdem poddanym kontroli będzie skutkowało z automatu wszczęciem procedury administracyjnej w związku z najpoważniejszym naruszeniem NN. Warto zwrócić uwagę, iż manipulowanie przy tachografach i grupa im poświęcona w załączniku do rozporządzenia zawiera najwięcej samoistnych NN ze względu na nagminność oszustw, które występują w odniesieniu do tachografów.

Utrata dobrej reputacji

Zgodnie z przepisami dotyczącymi KREPTD za takie jednak naruszenie wobec przewoźnika wszczyna się postępowanie w sprawie utraty tzw.: dobrej reputacji i licencji transportowej. GITD wszczęło w ostatnim czasie wiele postępowań w sprawie utraty dobrej reputacji.

Przed utratą dobrej reputacji może chronić przynależność do Stowarzyszania URKSiTD „Najlepsza Droga” i wdrożenie audytu naprawczego, po którym Stowarzyszenie może może udzielić przewoźnikowi rekomendacji przeciwdziałającej utracie licencji. Więcej informacji: 12) 637 24 57 lub 509 982 577.

Jeśli jesteś zainteresowany audytem prawnym całego przedsiębiorstwa, który pozwoli zweryfikować prawidłowość procedur skontaktuj się z nami: (12) 637 24 57 lub 509 982 577, e-mail: biuro1@viggen.pl.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 Zobacz  także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKontrole z wykorzystaniem Mobilnej Linii Diagnostycznej
Następny artykułJak uchronić się przed utratą dobrej reputacji?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj