Strona główna Aktualności Dnia Luksusowa konieczność, która ochroni Cię przed skutkami KREPTD

Luksusowa konieczność, która ochroni Cię przed skutkami KREPTD

391
UDOSTĘPNIJ
  1. Przeciwdziałanie skutkom KREPTD

30 listopada 2017 r. wejdzie w życie zmiana ustawy o transporcie drogowym, powołująca do życia KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego). Jest to system stworzony do weryfikacji i monitoringu przedsiębiorców, który ma na celu wyeliminować firmy, które naruszają przepisy w zakresie:

a) dokumentacji,

b) czasu jazdy oraz pracy,

c) warunków technicznych.

Działanie KREPTD

KREPTD prowadzony jest już przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Według analityków rynku transportowego utratą „dobrej reputacji” zagrożone jest do 50% polskich firm transportowych, co wiąże się z utratą 20% wypisów z licencji transportowej lub utratą samej licencji nawet na okres 3 lat.

System KREPTD analizuje sytuację wszystkich przedsiębiorstw transportu drogowego, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a wszelkie dane o naruszeniach, o których jest mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/403 (http://lextrans24.pl/wp-content/uploads/2014/02/rozp_2016403.pdf), będą gromadzone przez Biuro Transportu Międzynarodowego. Rejestr będzie częściowo ogólnodostępny oraz częściowo jawny dla wszystkich, więc każdy w pewnym zakresie będzie mógł sprawdzić swoją firmę, jak również przedsiębiorstwo konkurencyjne. Tak samo kontrolować wgląd w naruszenia polskich przedsiębiorców będą mogły zagraniczne ograny kontrolne. Rejestry poszczególnych krajów są ze sobą sprzężone i tworzą ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings. Dostępność do tego rejestru w przypadku Polski posiada Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Cel KREPTD

  1. Cel KREPTD oraz rodzaje baz danych

Celem stworzenia KREPTD jest uzyskanie kompletnej i aktualnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru będzie przez aplikacje internetowe.

Jak informuje GDDKiA, rejestr będzie składać się z trzech ewidencji:

1) przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2) poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

3) osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

  1. Rodzaje naruszeń w KREPTD

W Rozporządzeniu jest mowa o trzech rodzajach naruszeń:

1) poważne naruszenie – PN;

2) bardzo poważne naruszenie – BPN;

3) najpoważniejsze naruszenie – NN.

Każde z naruszeń ma swoją wagę, ale już jedno NN wszczyna procedurę o utracie „dobrej reputacji”. Natomiast za określoną w ustawie ilość PN i BPN, przedsiębiorca utraci 20% wypisów z licencji. Więcej na ten temat w videoblogu: https://www.youtube.com/watch?v=8HxS6CL3pqo

  1. Jak uniknąć skutków KREPTD?

 

Czytaj więcej pod adresem:

https://silnikprawny.pl/witaj-swiecie/

 

Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zapraszam na stronę www.silnikprawny.pl lub kontaktując pod numer telefonu:

530 766 300 

lub pod adresem e-mail:

p_s@viggen.pl

 

Zapraszam do współpracy.

Patrycja Skwarek

AUDYTYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here