Strona główna Aktualności Dnia Majowe zakazy ruchu pojazdów ciężarowych

Majowe zakazy ruchu pojazdów ciężarowych

281
0
5/5 (3)

Kancelaria Prawna Viggen przedstawia planowane zakazy jazdy w Europie związane ze zbliżającym się długim weekendem majowym w 2024 roku. Zakazy rozpoczną się w dniu 27 kwietnia i potrwają do 12 maja.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

27 KWIETNIA 2024 ROKU (SOBOTA)

• Austria ograniczenia w ruchu w godzinach 15:00-24:00 Dotyczy następujących pojazdów:
– Samochodów ciężarowych z przyczepami, jeżeli maksymalna dopuszczalna masa całkowita (dmc) samochodu ciężarowego lub przyczepy jest większa niż 3,5 t.
– Samochodów ciężarowych, pojazdów przegubowych i maszyn samobieżnych o dmc powyżej 7,5 t;
• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 22:00-24:00 dla pojazdów lub zespołów pojazdów o całkowitej dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 7,5 tony;
• Luksemburg (w kier. FR) ograniczenia w ruchu w godzinach 21:30-24:00 dla pojazdów towarowych o maksymalnej dopuszczalnej masie, z przyczepą lub bez, o dmc ponad 7.5t i obowiązują na całej sieci dróg i autostrad;
• Luksemburg (w kier. DE) ograniczenia w ruchu w godzinach 23:30-24:00 dla pojazdów towarowych o maksymalnej dopuszczalnej masie, z przyczepą lub bez, o dmc ponad 7.5t i obowiązują na całej sieci dróg i autostrad.;
• Słowenia ograniczenia w ruchu w godzinach 08:00-24:00. W okresie ograniczenia, pojazdy zarejestrowane za granicą o masie całkowitej powyżej 7,5t i długości ponad 14m nie mogą wjechać do Słowenii, ale powinny skorzystać z miejsc postojowych w pasie przygranicznym;
• Węgry ograniczenia w ruchu w godzinach 22:00-24:00. Zakazy obowiązują pojazdy ciężarowe, ciągniki rolnicze z przyczepami powyżej 7,5t dmc na całej sieci dróg.

28 KWIETNIA 2024 ROKU (NIEDZIELA)

• Austria ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00. Dotyczy następujących pojazdów:
– Samochodów ciężarowych z przyczepami, jeżeli maksymalna dopuszczalna masa całkowita (dmc) samochodu ciężarowego lub przyczepy jest większa niż 3,5 t.
– Samochodów ciężarowych, pojazdów przegubowych i maszyn samobieżnych o dmc powyżej 7,5 t;
• Czechy ograniczenia w ruchu w godzinach 13:00-22:00. Zakazy dotyczą ciężarówek lub zestawów pojazdów o dmc powyżej 7.5t;
• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00. Zakazy dotyczą samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5t, z wyjątkiem pojazdów specjalnych i pojazdów rolniczych;
• Liechtenstein ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Luksemburg ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-21:45. Zakazy dotyczą pojazdów towarowych o maksymalnej dopuszczalnej masie, z przyczepą lub bez, o dmc ponad 7.5t i obowiązują na całej sieci dróg i autostrad;
• Niemcy ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00. Zakazy dotyczą Samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t, jak również samochodów ciężarowych z przyczepami niezależnie od dmc;
• Słowacja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00. Zabrania się poruszania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7500 kg oraz pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg z przyczepą po autostradzie, po drodze dla pojazdów mechanicznych oraz po drodze klasy I;
• Słowenia ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00. W okresie ograniczenia, pojazdy zarejestrowane za granicą o masie całkowitej powyżej 7,5t i długości ponad 14m nie mogą wjechać do Słowenii;
• Szwajcaria ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00. Zakazy dotyczą pojazdów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej masie ponad 3.5t; ciągników i maszyn przemysłowych, pojazdów członowych i pociągów drogowych o masie ponad 5t (samochody osobowe, samochody kempingowe i pojazdy rolnicze są wyłączone z tych ograniczeń.);
• Węgry ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00. Zakazy obowiązują pojazdy ciężarowe, ciągniki rolnicze z przyczepami powyżej 7,5t dmc na całej sieci dróg.;
• Włochy ograniczenia w ruchu w godzinach 09:00-22:00. Zakazy dotyczą pojazdów używanych do transportu rzeczy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t i obowiązują na drogach krajowych.

29 KWIETNIA 2024 ROKU (PONIEDZIAŁEK)

• BRAK ZAKAZÓW!

30 KWIETNIA 2024 ROKU (WTOREK)

• Chorwacja ograniczenia w ruchu w godzinach 15:00-23:00;
• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 22:00-24:00;
• Grecja ograniczenia w ruchu w godzinach 16:00-22:00;
• Luksemburg (w kier. FR) ograniczenia w ruchu w godzinach 21:30-24:00;
• Luksemburg (w kier. DE) ograniczenia w ruchu w godzinach 23:30-24:00;
• Polska ograniczenia w ruchu w godzinach 18:00-22:00;
• Rumunia ograniczenia w ruchu w godzinach 16:00-22:00;
• Rumunia ograniczenia w ruchu w godzinach 22:00-24:00.

1 MAJA 2024 ROKU (ŚRODA)

• Austria ograniczenia w ruchu w godzinach 00:24:00;
• Chorwacja ograniczenia w ruchu w godzinach 14:00-23:00;
• Czechy ograniczenia w ruchu w godzinach 13:00-22:00;
• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Liechtenstein ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Luksemburg ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-21:45;
• Niemcy ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Polska ograniczenia w ruchu w godzinach 08:00-22:00;
• Rumunia ograniczenia w ruchu w godzinach 06:00-22:00;
• Słowacja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Słowenia ograniczenia w ruchu w godzinach 08:00-22:00;
• Węgry ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Włochy ograniczenia w ruchu w godzinach 09:00-22:00.

2 MAJA 2024 ROKU (CZWARTEK)

• Grecja ograniczenia w ruchu w godzinach 15:00-22:00;
• Polska ograniczenia w ruchu w godzinach 18:00-22:00;
• Rumunia ograniczenia w ruchu w godzinach 16:00-22:00;
• Słowenia ograniczenia w ruchu w godzinach 08:00-22:00.

3 MAJA 2024 ROKU (PIĄTEK)

• Grecja ograniczenia w ruchu w godzinach 06:00-16:00;
• Polska ograniczenia w ruchu w godzinach 08:00-22:00;
• Rumunia ograniczenia w ruchu w godzinach 06:00-22:00.

4 MAJA 2024 ROKU (SOBOTA)

• Austria ograniczenia w ruchu w godzinach 15:00-24:00;
• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 22:00-24:00;
• Luksemburg (w kier. FR) ograniczenia w ruchu w godzinach 21:30-24:00;
• Luksemburg (w kier. DE) ograniczenia w ruchu w godzinach 23:30-24:00;
• Rumunia ograniczenia w ruchu w godzinach 16:00-22:00;
• Węgry ograniczenia w ruchu w godzinach 22:00-24:00.

5 MAJA 2024 ROKU (NIEDZIELA)

• Austria ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Czechy ograniczenia w ruchu w godzinach 13:00-22:00;
• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Liechtenstein ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Luksemburg ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-21:45;
• Niemcy ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Rumunia ograniczenia w ruchu w godzinach 06:00-22:00;
• Słowenia ograniczenia w ruchu w godzinach 08:00-22:00;
• Słowacja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Szwajcaria ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Węgry ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Włochy ograniczenia w ruchu w godzinach 09:00-22:00.

6 MAJA 2024 ROKU (PONIEDZIAŁEK)

• Grecja ograniczenia w ruchu w godzinach 12:00-22:00;
• Rumunia ograniczenia w ruchu w godzinach 06:00-22:00.

7 MAJA 2024 ROKU (WTOREK)

• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 22:00-24:00;
• Grecja ograniczenia w ruchu w godzinach 08:00-23:00.

8 MAJA 2024 ROKU (ŚRODA)

• Czechy ograniczenia w ruchu w godzinach 13:00-22:00;
• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Luksemburg (w kier. FR) ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Luksemburg (w kier. DE) ograniczenia w ruchu w godzinach 23:30-24:00;
• Słowacja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00.

9 MAJA 2024 ROKU (CZWARTEK)

• Austria ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Liechtenstein ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Luksemburg ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-21:45;
• Niemcy ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Szwajcaria ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00.

10 MAJA 2024 ROKU (PIĄTEK)

• BRAK ZAKAZÓW!

11 MAJA 2024 ROKU (SOBOTA)

• Austria ograniczenia w ruchu w godzinach 15:00-24:00;
• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 22:00-24:00;
• Luksemburg (w kier. FR) ograniczenia w ruchu w godzinach 21:30-24:00;
• Luksemburg (w kier. DE) ograniczenia w ruchu w godzinach 23:30-24:00;
• Węgry ograniczenia w ruchu w godzinach 22:00-24:00.

12 MAJA 2024 ROKU (NIEDZIELA)

• Austria ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Czechy ograniczenia w ruchu w godzinach 13:00-22:00;
• Francja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Liechtenstein ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Luksemburg ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-21:45;
• Niemcy ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Słowacja ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-22:00;
• Słowenia ograniczenia w ruchu w godzinach 08:00-22:00;
• Szwajcaria ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Węgry ograniczenia w ruchu w godzinach 00:00-24:00;
• Włochy ograniczenia w ruchu w godzinach 09:00-22:00.

Hiszpania – Zakazy dotyczą samochodów ciężarowych o dmc powyżej 7.5t. tylko na niektórych odcinkach dróg

Portugalia – Zakazy mają zastosowanie wyłącznie do pojazdów o masie powyżej 3,5 tony przewożących towary niebezpieczne.
Zakazy ograniczają się do miast i okolic.

Opracowała Karolina Grzelec,

Prawnik,

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDyr. Anna Nieć-Mrzygłód z Kancelarii Prawnej Viggen prelegentem Kongresu Futurologicznego Futurist Of The Year 2024
Następny artykułNadzór budowlany w Olkuszu oraz WINB w Krakowie przegrały przed sądem w sprawie strzelnicy
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj