Strona główna Aktualności Dnia Małopolska: będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa

Małopolska: będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa

789
UDOSTĘPNIJ

Kosztem blisko 42 mln zł Skanska rozbuduje drogę wojewódzką nr 965 Zielona – Limanowa w województwie małopolskim. Umowę w tej sprawie podpisał z wykonawcą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Trasa będzie gotowa w październiku 2018 roku.

Zawarty kontrakt dotyczy etapu I i II planowanej rozbudowy. Na realizację podjętego zobowiązania – w trybie zaprojektuj i zbuduj – wykonawca ma 21 miesięcy. 

Modernizacja DW-965 obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę kolizyjnych skrzyżowań, korektę promieni łuków drogowych. Nowa nawierzchnia podniesie komfort jazdy, a w miejscach zabudowanych dodatkowo ograniczy hałas. 

Poprawić ma się także bezpieczeństwo, m.in. za sprawą chodników i zatok autobusowych, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery oddzielające ruch pieszych i pojazdów, czy też punktowych elementów odblaskowych zamontowanych w nawierzchni jezdni. Doświetlone mają być przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej. W chodnikach w pobliżu przejść dla pieszych zamontowane zostaną płytki naprowadzające dla osób z niedowidzących.

Zakres prac

Jak informuje Skanska, w ramach zadania rozbudowana zostanie droga wojewódzka nr 965 na odcinku Bochnia – Limanowa. Droga będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m. – Rozbudujemy drogę oraz jej skrzyżowania z drogami bocznymi na łącznej długości ok. 17,7 km – informuje, cytowany w komunikacie, Witold Miśtak, menadżer projektu w Skanska. Na skrzyżowaniu DW-964 z DW-965 ma powstać rondo z zatokami autobusowymi i chodnikami. Rozbudowane zostaną także skrzyżowania w miejscowościach Proszówki, Laskowej Górnej i Żegocina, gdzie zaplanowano pas do lewoskrętu i do wyprzedzania. Rozbudowane będzie ponadto skrzyżowanie DW-965 z ul. Witosa i ul. Rydla w Bochni.
– Przebudujemy także trzy mosty (jeden nad rowem melioracyjnym, drugi nad potokiem Drwinka oraz trzeci nad Sanką), przepusty drogowe, zjazdy indywidualne i publiczne oraz wykonamy odwodnienie drogi. Przedmiotem naszych prac stanie się również przebudowa kolidujących z inwestycją sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – zaznacza Rafał Nosek, kierownik budowy w Skanska. Trasa zyska nowe chodniki, pobocza, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe i perony przystankowe, a także energooszczędne oświetlenie i infrastrukturę techniczną.

Najpierw projekt

Zadanie jest zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Jak przekazuje wykonawca, prace projektowe potrwają do jesieni i obejmą m.in. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektów branżowych uwzględniających konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją, projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu (podczas prowadzonych prac), projektu oświetlenia czy inwentaryzację zieleni. Ponadto wykonawca będzie musiał pozyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i zgody na budowę. – Pierwsze prace rozpoczniemy w maju 2017 r. Natomiast pełną parą ruszymy z robotami w okolicy września lub października br. – informuje Rafał Nosek.

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy