Strona główna Aktualności Dnia Mandat za nieodnowione prawo jazdy w czasie pandemii? Podpowiadamy jak go uchylić

Mandat za nieodnowione prawo jazdy w czasie pandemii? Podpowiadamy jak go uchylić

923
1
5/5 (4)

Czas pandemii wymusił na ustawodawcy wdrożenie szczególnych rozwiązań w zakresie odnawiania uprawnień, oraz aktualizacji pozostałych dokumentów obligatoryjnych dla transportu.

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła regulacje, które umożliwiają przedłużenie ważności niektórych dokumentów w związku z epidemią koronawirusa. Do takich dokumentów należą przede wszystkim prawa jazdy, świadectwa kierowcy oraz uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zgodnie z art. 15zzzw. [Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami]

W przypadku gdy ważność:

1) prawa jazdy,

(…)

4) świadectwa kierowcy,

(…)

(…)

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

W związku z powyższym, ukaranie mandatem za nieodnowienie dokumentów w czasie pandemii teoretycznie nie powinno mieć miejsca. Specustawa zakłada przedłużenie terminów, jednak w praktyce takie mandaty nadal się pojawiają.

Jak się bronić?

Jeśli mandat został przyjęty i stał się prawomocny, ukarana osoba może złożyć wniosek do sądu o jego uchylenie.

Zgodnie z art. 101 Ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r., mandat karny podlega uchyleniu niezwłocznie jeśli:

  • grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo
  • grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo
  • gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń (np. ochrona konieczna, stan wyższej konieczności lub niepoczytalność).

Uchylenie mandatu następuje:

  • na wniosek ukaranego (należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu;
  • na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę;
  • z urzędu.

Prawomocny mandat karny uchyla właściwy do rozpoznania sprawy sąd, który przed wydaniem postanowienia może zarządzić stosowne czynności w celu zweryfikowania podstaw do uchylenia mandatu.

Jednocześnie ITD poleca odnawiać dokumenty w miarę możliwości na bieżąco. Po zakończeniu epidemii oraz 60-dniowego okresu przejściowego mogą pojawić się opóźnienia, gdyż wniosków zapewne przybędzie. Na pewno nie należy składać dokumentów na ostatnią chwilę.

Obecnie nie ma problemów z wydawaniem dokumentacji, choć w większości przypadków odbioru dokonać można tylko po wcześniejszej rezerwacji wizyty.

Adriana Kominowska – ekspert działu Silnik Prawny Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułOd dziś nowe zasady wjazdu do Czech
Następny artykułNowe obostrzenia przy wjeździe do Szwajcarii
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj