Strona główna Aktualności Dnia Minimalna francuska w pigułce

Minimalna francuska w pigułce

899
0
5/5 (2)

Minimalna francuska – od października 2017 roku wprowadzono zmiany w francuskiej płacy minimalnej dotyczące zwiększenia stawek płacy minimalnej. Związane jest to z wejściem w życie Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2017 r. dotyczącego zmiany stawek płacy minimalnej we Francji.

Minimalna francuska – stawki

Dla przykładu stawka dla Kierowcy pojazdu ciężarowego w transporcie drogowym towarów została określona na poziomie 9,82 €, a dla wysoko wykwalifikowanego kierowcy – 10,06 €. W transporcie drogowym osób stawka dla kierowcy dużego autokaru turystycznego pracujący na długich trasach turystycznych, czyli liczących co najmniej 5 dni – wynosi 10,7512 €.

Nowe stawki należy stosować wobec pracowników delegowanych po 1 października 2017 roku. Zmiana stawek nie wymusza anulowania zaświadczeń o delegowaniu wystawionych ze stawkami sprzed nowelizacji. Zaświadczenia zachowują swoją ważność do końca okresu delegowania.

Poza obowiązkiem wypłacania większej płacy minimalnej wkrótce pojawi się nowy, dodatkowy koszt w postaci opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych SIPSI (www.sispi.travail.gouv.fr). Wejście w życie obowiązku uiszczania opłat od zgłoszenia delegowanego pracownika ma nastąpić od 1 stycznia 2018 r. Opłata ustalona jest na poziomie 40 euro za delegowanego pracownika i pobierana będzie za pośrednictwem strony internetowej. Celem ustanowienia opłaty, jak twierdzi strona francuska, jest zrekompensowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania systemu.

Obowiązki

Podstawowy obowiązek każdej firmy delegującej kierowców do Francji to posiadanie przedstawiciela na terenie Francji. Jest to osoba mieszkająca we Francji i posługująca się językiem francuskim, która powołana jest w celu kontaktu ze służbami kontrolnymi, takimi jak:

Inspektorzy i kontrolerzy pracy;

Oficerowie i funkcjonariusze policji sądowej;

Urzędnicy skarbowi i celni;

Upoważnieni i zaprzysiężeni urzędnicy zakładów ubezpieczeń społecznych oraz Rolniczych Kas Wzajemnej Pomocy Socjalnej;

Funkcjonariusze lub urzędnicy państwowi odpowiedzialni za kontrolę transportu naziemnego;

Uprawnieni i zaprzysiężeni urzędnicy instytucji, odpowiedzialni za zapobieganie oszustwom.

Dokumenty, które powinny znajdować się u przedstawiciela:

potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia,

ewidencja czasu pracy kierowcy na terytorium Francji,

dokument potwierdzający otrzymanie należnego wynagrodzenia przez kierowcę za czas aktywności we Francji,

dokument uzasadniający sposób naliczania wynagrodzenia, zaliczenia polskiej płacy na poczet wynagrodzenia we Francji, zaliczania kwoty ryczałtu za nocleg i kwoty przekraczającej zwrot kosztów wyżywienia w danym dniu na poczet wynagrodzenia, a także wskazujący inne elementy wynagrodzenia, pewne i przewidywalne, które również można zaliczyć i w ten sposób wykreować, zgodny z prawem polskim i francuskim, system składowych pensji minimalnej brutto kierowcy,

układ zbiorowy pracy dla danej kategorii Pracowników,

umowa pomiędzy pracodawcą a przedstawicielem,

kopia dokumentu zaświadczenia o delegowaniu.

Dokumenty powinny zostać zarchiwizowane przez przedstawiciela i przechowywane przez 18 miesięcy po zakończeniu okresu delegowania. Inaczej mówiąc jeszcze do 1,5 roku po zakończeniu delegacji, francuskie urzędy kontrolne mogą się zgłosić do przedstawiciela i poprosić o udostępnienie wskazanych dokumentów do kontroli.

Uwaga:

– dokumenty będą musiały być okazywane w języku francuskim a kwoty wynagrodzenia wyrażone w euro,

– przedstawiciel będzie miał ograniczony czas na ich skompletowanie i przedłożenie do kontroli – zaledwie 14 dni.

Drugi równie ważny obowiązek to konieczność zgłoszenia delegowanego kierowcy za pomocą elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych SIPSI (www.sispi.travail.gouv.fr). Kolejny to wyposażenie delegowanego kierowcy w odpowiednie dokumenty.

Kierowca powinien posiadać w pojeździe:

formularz delegowania wygenerowany ze strony SIPSI po dokonaniu zarejestrowania delegacji,

umowę o pracę,

dokument A1 potwierdzający ubezpieczenie kierowcy w ZUS.

Kary

Za wszelkie nieprawidłowości oraz braki w dokumentacji przewidziane są sankcje administracyjno-karne w postaci olbrzymich kar.

Za brak umowy o pracę w kabinie przewidziana jest kara grzywny w wysokości 450 €. Natomiast brak lub nieprawidłowości w zaświadczeniu o delegowaniu to 750 € dla kierowcy i nawet do 30 000 € dla przedsiębiorcy. Brak wypłat minimalnego wynagrodzenia zagrożony jest karą grzywny do 2 000 € za jednego oddelegowanego kierowcę i do 4 000 € w przypadku ponownego uchybienia w okresie 1 roku od daty powiadomienia o pierwszej karze grzywny.

Maksymalna wysokość kary nie może być wyższa niż 500 000 €. Więcej informacji na temat delegowania pracowników do krajów UE znajdą Państwo na stronie: www.delegowaniepracownikow.pl.

 

autor: Jolanta Kur

nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKierowcy, nie planujcie tam postoju – remont parkingu Jarosław przy A4
Następny artykułPrzewóz regularny z naruszeniem zezwolenia – jaka kara dla przedsiębiorcy?
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj