Strona główna Informacje prawne Można składać uwagi do projektu Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym

Można składać uwagi do projektu Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym

465

Można składać uwagi do projektu Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Ministerstwo Infrastruktury w dniu 30 stycznia 2009 r. przekazało do uzgodnień międzyresortowych zmienione teksty projektów:

1) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz
2) ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym.

Obecnie teksty projektów tych ustaw zostały znacznie zmienione w stosunku do wersji z końca listopada 2008 r. które były przedmiotem konsultacji z członkami Izby. Jest to m.in. wynik naszego pisma l. dz. PIGTSiS-821/P/2008 z 22 grudnia 2008 r. z uwagami do poprzednich projektów tych ustaw jak również spotkań Prezesa Zarządu PIGTSiS z członkami Resortowego Zespołu opracowującego ten tekst jakie miały miejsce w dniach 20 i 22 stycznia br. – w trakcie tych spotkań wyjaśniano nasze stanowisko przedstawione w dniu 22 grudnia 2008 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi tekstami i o nadesłanie ewentualnych uwag do dnia 9 lutego 2009 r. na e-mail pigtsis@pigtsis.pl.

Źródło: www.pigtsis.pl

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.
Przepisy wprowadzające.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy