Strona główna Aktualności Dnia Nadgodziny średniotygodniowe i dobowe

Nadgodziny średniotygodniowe i dobowe

10029
0
5/5 (8)

Nadgodziny średniotygodniowe i dobowe. Nadgodziny dobowe jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Do nadgodzin dobowych dojdzie, jeżeli zostanie przekroczona 8-godzinna norma czasu pracy w systemie podstawowym i 12-godzinna w systemie równoważnym.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego dokonuje się ustalenia czy doszło do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. Wtedy dopiero można stwierdzić liczbę godzin przepracowanych faktycznie przez pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Norma czasu pracy nie musi być identyczna z wymiarem czasu pracy. Wymiar czasu pracy jest mniejszy od normy czasu, jeżeli w okresie rozliczeniowym występuje święto w innym dniu niż niedziela. Wówczas wymiar czasu pracy zostaje obniżony, a norma pozostaje niezmieniona.

Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe występują np. w przypadku gdy pracownik przyjdzie do pracy w dniu wolnym dla niego, czyli w wolną sobotę. Wówczas przez pierwsze 8 godzin powstają nadgodziny średniotygodniowe, a przy 9 i 10 godzinie pracy powstanie naruszenie dobowej normy czasu pracy.

Jak dokonać analizy czy wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe:

1. Od godzin faktycznie przepracowanych w okresie rozliczeniowym należy odjąć liczbę nadgodzin dobowych.

2. Od otrzymanego wyniku trzeba odjąć iloczyn 8 godzin i liczby dni, które wykraczają poza pełne tygodnie okresu rozliczeniowego od poniedziałku do piątku.

3. Następnie uzyskaną liczbę godzin należy podzielić przez liczbę pełnych tygodni, które przypadają w okresie rozliczeniowym.

4. Jeżeli otrzymany wynik jest wyższy od 40 godzin tzn., że doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

5. Liczbę ponad 40 godzin mnożymy przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym.

Przykład:

W maju 2019 roku pracownik przepracował 184 godzin, w tym powstało 8 nadgodzin dobowe. Obowiązujący wymiar czasu pracy w maju 2019 roku wynosi 168 godzin.
Dokonujemy następujących obliczeń:
184 godz.- 8 nadgodzin dobowych = 176 godz.
176 godz.-(1×8 godz.)=168 godz.
168 godz. : 4 =42
42-40=2 godz.
2 godz. x 4 tyg.= 8 nadgodzin średniotygodniowych

Nadgodziny średniotygodniowe ustala się dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie ma znaczenia jak długi był to okres rozliczeniowy.
Natomiast nadgodziny dobowe powstają jeżeli dojdzie do przekroczenia normy czasu pracy, znane są zawsze w dniu ich powstania.

Pracę w godzinach nadliczbowych rekompensuje się dodatkiem do wynagrodzenia albo czasem wolnym.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przypada dodatek w wysokości 100% jeżeli przypadają one:
– w nocy;
– w niedziele i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
– w dniu wolnym, udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
– za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w związku z pracą w godzinach nadliczbowych, które pracownikowi rozliczono czasem wolnym od pracy lub dodatkiem z tytułu przekroczenia normy dobowej czasu pracy.
Dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia przysługuje w pozostałych przypadkach tzn. za nadgodziny dobowe, jeżeli nie wypadły w porze nocnej.

Pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty dodatku za nadgodziny jeżeli:
– pracownik złoży wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny, godziny czasu wolnego powinny być równe liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych i w ten sposób czas wolny może zostać udzielony również po zakończeniu okresu rozliczeniowego;
– pracodawca udzieli czasu wolnego za nadgodziny do końca okresu rozliczeniowego, w którym przypadła praca w godzinach nadliczbowych, a wymiar czasu wolnego musi być wyższy o połowę niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, w terminie przypadającym do końca tego samego okresu rozliczeniowego.

W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?

Do obliczenia wynagrodzenia i dodatku za pracę nadliczbową przyjmuje się wynagrodzenie obowiązujące pracownika w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. W przypadku obliczenia stawki godzinowej bierzemy wymiar czasu pracy przypadający w ostatnim miesiącu przyjętego okresu rozliczeniowego.
Przyjmuje się do obliczenia dodatku za nadgodziny wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania pracownika, jak i dodatkowe składniki mające charakter stały, jeżeli zatrudniony ma do nich prawo zgodnie z przepisami płacowymi obowiązującymi u danego pracodawcy: dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premię stałą, niezależną od wyników pracy oraz inne stałe dodatki przysługujące w określonych branżach lub zawodach.

Przykład:
Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 2900,00 zł brutto. Dzielimy tą stawkę przez ilość godzin do przepracowania w danym miesiącu.
W maju 2019 r. wymiar czasu pracy wynosił 168 godzin. Dokonujemy obliczenia w następujący sposób: 2900,00 : 168 godz = 17,26 zł – jest to 100% dodatku za 1 nadgodzinę; połowa tej kwoty 8,63 zł – jest to 50% dodatku za 1 nadgodzinę. Otrzymany w ten sposób dodatek za jedną nadgodzinę mnożymy przez liczbę nadgodzin przepracowanych (np. mamy 9 nadgodzin płatnych 50% – obliczamy 8,63 zł * 9 nadgodzin = 77,67 zł).

 

Dorota Wojtas

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułJak skutecznie wypowiedzieć Pracownikowi umowę o pracę? – cz.1.
Następny artykułBędzie przerwa w systemie – doładuj viaTOLL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj