Strona główna 561/2006 WE i AETR Nawet 10 tys. grzywny dla kierowcy za stosowanie więcej niż jednej karty

Nawet 10 tys. grzywny dla kierowcy za stosowanie więcej niż jednej karty

1224
5/5 (5)

Ustawa o systemie tachografów cyfrowych z dn. 29.07.2005 DU. 180 poz. 1494:

„Art. 24 ust.4 pkt 1) Kto będąc kierowcą pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem wyposażenia w tachograf cyfrowy używa więcej niż jednej karty kierowcy – podlega karze grzywny. (…) Art. 24. ust. 4 pkt 5) W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2, wysokość grzywny za stwierdzone naruszenia nie może przekroczyć  10 000 zł.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy