Strona główna Aktualności Dnia Obostrzenia Covid-19 w Europie – aktualne wytyczne dla kierowców – 7.12.2021 r.

Obostrzenia Covid-19 w Europie – aktualne wytyczne dla kierowców – 7.12.2021 r.

571
0
5/5 (1)

Aktualizacja na dzień 7 grudnia 2021 r.

 UWAGA – ważność paszportów covidowych: niektóre kraje, np. Austria i Włochy skróciły ważność paszportów covidowych do 9 miesięcy

Z najnowszych informacji wynika, że od 10 stycznia 2022 r. zasady podróżowania na teren Unii Europejskiej zostaną ujednolicone. Komisja dąży do ujednolicenia zasad wjazdu dla podróżnych z zewnątrz poprzez m.in.:

 • Ustalenie ważności statusu ozdrowieńca na pełne 180 dni
 • Ograniczenie ważności certyfikatów szczepienia na COVID-19 do 9 miesięcy, a nie do roku, jak to jest obecnie

 UWAGA – Oprócz oświadczeń/formularzy wymaganych w poszczególnych krajach, kierowca powinien mieć przy sobie druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej – nie dotyczy Wlk. Brytanii.

Do pobrania w różnych językach na stronie Komisji Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)

(należy kliknąć w ikonę pdf. pod wybranym językiem – formularz znajduje się na ostatniej stronie pobranego dokumentu)

AUSTRIA

Aktualnie: trzytygodniowy lockdown od poniedziałku 22 listopada.

Tranzyt przez Austrię bez zatrzymywania się jest dozwolony pod warunkiem, że zapewnione są dokumenty wjazdowe do kolejnego kraju. Dozwolone są „niezbędne przerwy”, według Ministerstwa Zdrowia dotyczy to krótkich postojów na tankowanie lub przerw na toaletę – dłuższe przerwy są natomiast zabronione.

Ważność certyfikatów szczepień zostaje skrócona od 6 grudnia do dziewięciu miesięcy od momentu przyjęcia pełnego szczepienia (poprzednio 12 miesięcy). Następnie konieczne jest przyjęcie kolejnej dawki (zwykle trzeciej) dla utrzymania ważności certyfikatu. Uwaga! Jednorazowa szczepionka Johnson & Johnson będzie uznawana tylko do 3 stycznia 2022 r., po czym konieczna będzie szczepionka przypominająca.

Rząd austriacki poinformował, że od 1 listopada 2021 r. wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z innymi osobami, będą musieli okazać Green Pass (Certyfikat Covid-19). Przepis nie będzie dotyczył na kierowców ciężarówek, którzy przebywają sami w swoim pojeździe. Certyfikat może być natomiast wymagany przy pracach na załadunku/rozładunku. Za przestrzeganie środka odpowiedzialne będą obie strony – pracodawca i pracownik.

W związku z zaostrzeniem przepisów epidemicznych, Kierowcy zawodowi powinni posiadać także specjalny formularz rekomendowany przez WKO. Dokument dostępny do pobrania TUTAJ – bestaetigung-schluesselarbeitskraft

MASECZKI

– w Austrii od 25.01.2021 r. obowiązuje używanie maseczek filtrujących FFP2 w miejscach publicznych (m. in. sklepy, komunikacja miejska, stacje benzynowe) – maski przeznaczone są do użytku wielokrotnego, jednak nie należy ich prać;

– maski można zakupić w supermarketach, sprzedawane są w przystępnych cenach;

– zamiast maski FFP2 można korzystać z maski oddechowej z filtrem oraz masek chirurgicznych (OP-Maske, Typ I, II oraz IIR).

 BELGIA

Pracownicy sektora transportowego lub dostawcy usług transportowych, w tym kierowcy podróżujący w ramach transportu międzynarodowego oraz tranzytu, są zwolnieni z przedstawiania formularzy lokalizacji (https://www.info-coronavirus.be/fr/faq)

Maseczki są obowiązkowe w środkach transportu publicznego (w tym na przystankach i stacjach), w sklepach i centrach handlowych, itp.

CZECHY

– obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95, masek wykonanych z nanowłókien lub dwóch nałożonych na siebie maseczek chirurgicznych w sklepach i środkach komunikacji miejskiej

– pracownicy transportu międzynarodowego zostali zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19, nadal jednak muszą mieć przy sobie:

wypełniony odpowiedni formularz  – certyfikat dla personelu transportu międzynarodowego (do pobrania poniżej)

– zabronione jest przewożenie w kabinie pojazdu osób trzecich, które nie są związane z wykonywaniem transportu. Wszystkie takie przypadki mają być szczegółowo weryfikowane przez osoby kontrolujące.

Certyfikat dla kierowców https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

nazwa dokumentu, który należy pobrać – Vzor potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (CZ / EN)

PUNKTY WYMAZOWE NA TERYTORIUM REP. CZESKIEJ:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 DANIA

Od 26.11.2021 Dania wprowadziła obowiązek okazywania certyfikatu Covidowego/aktualnego testu/zaświadczenia o byciu ozdrowieńcem na załadunkach/rozładunkach – sytuacja analogiczna do Niemiec. Należy każdorazowo konsultować się z załadowcą/rozładowcą ws. aktualnych procedur.

ESTONIA

przewoźnicy towarowi bez żadnych objawów nie muszą okazywać testu przy wjeździe do kraju. Brak ograniczeń w przemieszczaniu się dotyczy przewoźników towarowych, którzy nie mają objawów choroby.

Kwarantanna nie dotyczy oraz osób zajmujących się międzynarodowym przewozem towarów i pasażerów. Jeśli kierowca ma jakiekolwiek objawy choroby, musi pozostać w izolacji przez co najmniej 10 dni i skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Przed wjazdem na terytorium Republiki Estońskiej należy wypełnić elektroniczny kwestionariusz dostępny TUTAJ. Nie muszą go wypełniać osoby podróżujące z Polski do Estonii bezpośrednio, osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz inne osoby zwolnione z kwarantanny, jeśli są w stanie przedłożyć na żądanie miejscowych władz stosowny dokument.

Niezależnie od powyższego, kwarantannie nie muszą poddawać się następujące grupy osób bez objawów chorobowych:

 • osoby bezpośrednio zaangażowane w transport towarów i surowców,
 • osoby bezpośrednio zaangażowane w międzynarodowy transport towarów i osób, w tym członkowie załogi oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie napraw, prac gwarancyjnych lub konserwacyjnych
 • osoby bezpośrednio związane z transportem osób i obsługujące grupy turystyczne.

FRANCJA

Godzina policyjna została całkowicie zniesiona.

Kierowcy podróżujący do Francji i wykonujący obowiązki w ramach transportu drogowego, powinni posiadać przy sobie zaświadczenie o wykonywaniu swojego zawodu w formacie UE. Dokument wydaje pracodawca. Aktualny formularz do pobrania TU

Testy wymagane są  dla kierowców przybywających do Francji drogą morską – nie dotyczy podróży z UE  i Wlk Brytanii.

MASECZKI

zalecane maseczki: FFP2, chirurgiczne oraz materiałowe – ale tylko te zgodne ze standardami kategorii 1

HISZPANIA

Od 9 maja 2021 roku na terytorium Królestwa Hiszpanii nie obowiązuje już stan alarmowy oraz godzina policyjna.

Nie przewidziane zostały żadne formularze dla kierowców, zaleca się jednak, aby mieli oni przy sobie dokumenty przewozowe, aby w razie kontroli móc je okazać.

HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

28 kwietnia zniesiona została godzina policyjna, w związku z tym nie jest już konieczne posiadanie przy sobie formularzy deklaracji własnej oraz oświadczenia pracodawcy

– kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy podróżują do Holandii promem lub tunelem z Wielkiej Brytanii nie muszą posiadać negatywnego testu na Covid-19, muszą jednak wypełnić oświadczenie o kwarantannie. W oświadczeniu o kwarantannie stwierdza się, że należy przedstawić „dokumenty uzupełniające”, w tym kod 95 i list przewozowy. Dozwolonych będzie tutaj kilka rodzajów dokumentów, jeśli wykażą, że kierowca jest w drodze do przewozu towarów. https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/self-quarantine/mandatory-quarantine

LITWA

Od 22 lutego 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców i członków załóg zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów na Litwę.

Przed wjazdem na Litwę należy zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim:

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Istnieje możliwość pominięcia rubryki dotyczącej miejsca kwarantanny dla załóg i członków załogi  przybywających na Litwę w ramach transportu międzynarodowego

Zgodnie z informacjami MSZ – TEST NIE OBOWIĄZUJE pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, jeżeli czas ich pobytu na Litwie jest krótszy niż 72 h. Pracownicy takich firm muszą się jednak izolować* od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia, ale nie dłużej niż 10 dni. Wyjątek stanowią przewoźnicy, zatrudnieni w międzynarodowym transporcie drogowym, przybywający na Litwę na kilka godzin. Chodzi m. in. o kierowców, dostarczających lub odbierających ładunki oraz osoby, także tych, którzy przez Litwę przejeżdżają tranzytem.

*kierowca opuszcza izolację udając się w dalszą drogę. W czasie izolacji można załatwiać formalności związane z załadunkiem/wyładunkiem, ale nie można np. wychodzić na zakupy. Jeśli kierowca przyjeżdża tylko na kilka godzin, izolacja go nie dotyczy.

ŁOTWA

– od 12 października 2020 r. uruchomiono specjalną platformę oraz formularz, który należy wypełnić on-line przed każdym wjazdem na teren Łotwy (dotyczy również tranzytu).

Zgłoszenie możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie COVIDpass. https://covidpass.lv/ Formalności należy dopełnić w ciągu 48h przed przekroczeniem granicy Republiki Łotewskiej. Po rejestracji zostaje wygenerowany kod QR, który należy zachować i okazać na żądanie straży granicznej.

Dane osobowe usuwane są z systemu automatycznie po 30 dniach od przesłania formularza. Za brak zgłoszenia przewidziano karę administracyjną w wysokości od 10 do 2000 EUR.

Do rejestracji zobowiązani są również kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz towarów i osób – zgłoszenie upływa po 72 godzinach. W tym przypadku należy również okazać dokument potwierdzający zatrudnienie.

Posiadanie testu na obecność COVID19 nie jest wymagane, gdy spełniony jest jeden z warunków:

– jeżeli przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu
– jeżeli czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego (lista publikowana jest co piątek tu: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

 LUKSEMBURG

– obowiązek wykonania testu dotyczy tylko pasażerów przybywających do Luksemburga drogą powietrzną. Odnosi się to do osób, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych.

– brak formularzy zgłoszeniowych

NIEMCY

Od 5.12.2021 r. Polska została wpisana na listę obszarów wysokiego ryzyka. Kierowcy bez testu i rejestracji.

Od 24 listopada wprowadzono kolejne obostrzenia dla niezaszczepionych w miejscach pracy. W związku z tym w załadunkach lub rozładunkach na terenie Niemiec mogą uczestniczyć tylko kierowcy z testem, certyfikatem covidowym lub zaświadczeniem o byciu ozdrowieńcem.

W załadunkach/rozładunkach mogą uczestniczyć:

– osoby zaszczepione na Covid-19 (paszport covidowy);
– ozdrowieńcy (odpowiednie zaświadczenie – certyfikat);
– osoby dysponujące ważnym testem (antygenowy na 24 godziny, PCR na 48 godzin).

Nowe przepisy maja obowiązywać do 19 marca 2022 r.

Uregulowania 3G-Regeln (geimpft , genesen , getestet) przewidują, że pracodawcy i pracownicy muszą mieć przy sobie dowód szczepienia, zaświadczenie potwierdzające przechorowanie Covid-19 lub aktualne zaświadczenie o ujemnym teście na koronawirusa.
Pracodawcy muszą sprawdzać codziennie, czy pracownicy wywiązują się z tego obowiązku i regularnie dokumentować takie kontrole. Kara za niedostosowanie się do przepisów będzie wynosiła maksymalnie 25 tys. euro.  Uwaga – zalecamy za każdym razem konsultować się z firmą w której odbywa się załadunek/rozładunek w celu zweryfikowania aktualnej procedury. 

 Obecnie nie zostały przewidziane żadne wyjątki dla transportu. Wymóg weryfikacji 3G dotyczy nawet pracowników, którzy nie mogą zostać zaszczepieni z powodów medycznych.

Źródło: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html

Od 1 sierpnia 2021 r. od północy weszło w życie znowelizowane rozporządzenie dotyczące ograniczeń w podróżowaniu do Niemiec.

Od tego momentu, ze względu na rosnącą ogólnoświatową dystrybucję nowych wariantów SARS-CoV-2 (zwłaszcza wariant Delta), obowiązuje ogólny obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów przy wjeździe.

W związku z powyższym, osoby w wieku 12 lat i starsze muszą posiadać negatywny wynik testu, dowód szczepienia lub dowód potwierdzający status ozdrowieńca. Ogólny obowiązek przedstawienia dowodów ma zastosowanie niezależnie od rodzaju środka transportu i bez względu na to, czy poprzedni pobyt miał miejsce na obszarze wysokiego ryzyka lub na obszarze z wariantami wirusa. Przy wjeździe z obszarów wariantów wirusa – z bardzo ograniczonymi wyjątkami – obowiązuje zakaz przewozu pasażerów pociągiem, autobusem, statkiem i samolotem bezpośrednio z tych krajów.

Od 1 sierpnia 2021 r. obszary ryzyka zostały sklasyfikowane tylko w dwóch kategoriach: obszary wysokiego ryzyka i obszary z wariantami wirusa. Zrezygnowano z kategorii „prostych” obszarów ryzyka. Pominięcie kategorii „prostych” obszarów ryzyka nie oznacza, że nie ma już żadnego zagrożenia dla tych obszarów.

Aktualne wymagania dla kierowców:

Wjazd z obszaru wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet)

TESTY

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo ludzi lub towary.

REJESTRACJA/KWARANTANNA

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowi rejestracji i kwarantannie nie podlegają:

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;

(…)

Wjazd z obszaru występowania mutacji (Virusvariantengebiet)

Osoby przewożące zawodowo osoby lub towary muszą posiadać negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h. Aktualnie (22.11.2021) żaden kraj nie znajduje się za liście obszarów z występowaniem mutacji

– Niemcy uznają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe, które spełniają kryteria WHO – czułość 80%, swoistość 97%.

WYKAZ PUNKTÓW TESTOWYCH W NIEMCZECH

– Bawaria LINK

– Brandenburgia LINK

– Badenia-Wirtembergia LINK

– Brema LINK

– Berlin LINK

– Hamburg LINK

– Hesja LINK

– Meklemburgia-Pomorze Przednie LINK

– Nadrenia Północna-Westfalia LINK

– Nadrenia-Palatynat LINK

– Saara LINK

– Saksonia LINK

– Saksonia-Anhalt LINK

– Szelzwik Holsztyn LINK

UWAGA – wykonanie szybkich testów antygenowych możliwe jest w niektórych aptekach

NIEMCY – OBSZARY RYZYKA, TESTY I ZGŁOSZENIA

– zaleca się, aby dokonywać zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego

https://www.einreiseanmeldung.de/#/1

Dopiero w przypadku, kiedy nie ma możliwości takiego zgłoszenia kierowcy w formie elektronicznej, można wykorzystać papierową deklarację –

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf

Aktualna lista poszczególnych obszarów dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha i aktualizowana na bieżąco:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=5B6E3B89F3BE996BC6941A9B432DE928.internet052?nn=2444038\

Obecnie (7 grudnia 2021 r.) lista poszczególnych obszarów europejskich przedstawia się następująco:

 1. Następujące kraje są obecnie uważane za obszary wariantów wirusów:

(kierowcy – rejestracja + test jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji przekracza 72h.)

– brak europejskich obszarów na liście

 1. Następujące kraje są obecnie uważane za obszary wysokiego ryzyka:

(kierowcy – bez testu i rejestracji)

 • Albania ( obszar wysokiego ryzykaod 5 września 2021 r.)
 • Białoruś ( obszar wysokiego ryzykaod 3 października 2021 r.)
 • Belgia ( obszar wysokiego ryzykaod 21 listopada 2021 r.)
 • Bośnia i Hercegowina ( obszar wysokiego ryzykaod 12 września 2021 r.)
 • Bułgaria ( obszar wysokiego ryzykaod 24 października 2021 r.)
 • Estonia ( obszar wysokiego ryzykaod 10 października 2021 r.)
 • Grecja ( obszar wysokiego ryzykaod 21 listopada 2021 r.)
 • Irlandia ( obszar wysokiego ryzyka na dzień21 listopada 2021 r.)
 • Chorwacja ( obszar wysokiego ryzykaod 24 października 2021 r.)
 • Łotwa ( obszar wysokiego ryzykaod 10 października 2021 r.)
 • Liechtenstein ( obszar wysokiego ryzykaod 5 grudnia 2021 r.)
 • Litwa ( obszar wysokiego ryzykaod 3 października 2021 r.)
 • Mołdawia, Republika ( obszar wysokiego ryzykaod 19 września 2021 r.)
 • Czarnogóra ( obszar wysokiego ryzykaod 15 sierpnia 2021 r.)
 • Holandia ( obszar wysokiego ryzykaod 21 listopada 2021 r.) i następujące zamorskie części Królestwa Niderlandów są uważane za obszary wysokiego ryzyka:

o    Bonaire ( obszar wysokiego ryzyka od 27 lipca 2021 r.)

o    Sint Eustatius ( obszar wysokiego ryzyka od 27 lipca 2021 r.)

o    Saba ( obszar wysokiego ryzyka od 27 lipca 2021 r.)

 • Macedonia Północna ( obszar wysokiego ryzykaod 22 sierpnia 2021 r.)
 • Austria – z wyłączeniem gmin Mittelberg i Jungholz oraz doliny Riss na terenie gminy Vomp i Eben am Achensee ( obszar wysokiego ryzykaod 14 listopada 2021 r.)
 • Polska ( obszar wysokiego ryzykaod 5 grudnia 2021 r.)
 • Rumunia ( obszar wysokiego ryzykaod 3 października 2021 r.)
 • Federacja Rosyjska ( obszar wysokiego ryzykaod 7 lipca 2021 r.)
 • Szwajcaria ( obszar wysokiego ryzykaod 5 grudnia 2021 r.)
 • Serbia ( obszar wysokiego ryzykaod 5 września 2021 r.)
 • Słowacja ( obszar wysokiego ryzykaod 31 października 2021 r.)
 • Słowenia ( obszar wysokiego ryzykaod 26 września 2021 r.)
 • Czechy ( obszar wysokiego ryzykaod 14 listopada 2021 r.)
 • Turcja ( obszar wysokiego ryzykaod 17 sierpnia 2021 r.)
 • Ukraina ( obszar wysokiego ryzykaod 10 października 2021 r.)
 • Węgry ( obszar wysokiego ryzykaod 14 listopada 2021 r.)
 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w tym Wyspa Man, a także wszystkie Wyspy Normandzkie i wszystkie brytyjskie terytoria zamorskie (obszar wysokiego ryzyka od 7 lipca 2021 r.)

Sytuacja w poszczególnych landach nieustannie się zmienia. Przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia w niemieckich regionach:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

MASECZKI

– nowe zasady obowiązują od 25. stycznia 2021 r.;

– każdy kraj związkowy określił szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju maseczek.

– za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty w wysokości od 250 do 500 euro w zależności od landu;

– maseczek nie należy zakładać w pojeździe (z uwagi na trudniejszą identyfikację kierowcy w razie złamania przepisów).

NORWEGIA

– kierowcy zawodowi zwolnieni są z konieczności okazywania negatywnego wyniku testu,

– przed wjazdem należy jednak zarejestrować się na stronie https://reg.entrynorway.no/

–  Z obowiązku rejestracji podróży zwolnione są tylko osoby z certyfikatem COVID.

PORTUGALIA

Portugalia wprowadziła nowe obostrzenia dla osób przybywających do kraju po 1 grudnia 2021 bez ważnych testów na SARS-CoV-2.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, wszystkie osoby powyżej 12 roku życia przybywające do Portugalii bez testów antygenowych lub PCR będą podlegały karze od 300 do 800 euro.

Z karami za zlekceważenie przepisów muszą liczyć się firmy transportowe, lotnicze, oraz morskie.

1 grudnia w Portugalii został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Premier Portugalii zapowiada surowe kary dla przewoźników lotniczych oraz morskich, które zapłacą od 20 do 40 tys. euro za każdego pasażera, który nie będzie posiadał aktualnych dokumentów. Stan klęski żywiołowej będzie obowiązywać od 1 grudnia 2021 do 20 marca 2022 r.

Rząd przekazał, że w najbliższym czasie podejmie działania w zakresie doprecyzowania ogłoszonych przepisów, na razie nie wskazano jednoznacznie, czy wymóg posiadania testu przy wjeździe dotyczy również kierowców zawodowych. O kolejnych wytycznych będziemy informować.

Aktualizacja: od środy, 1.12.2021 na granicy z Hiszpanią mają być kontrolowane wszystkie pojazdy – aby wjechać do Portugalii pasażerowie będą musieli przedstawić aktualny test na Covid-19, zaświadczenie o przechorowaniu podczas ostatnich 6 miesięcy lub certyfikat szczepienia. Ten ostatni ma być honorowany tylko w przypadku osób przybywających do Portugalii z regionów o niskim ryzyku zakażeń koronawirusem. Obecnie taka sytuacja występuje w UE jedynie na terenie niewielkiej części Hiszpanii, Francji, Szwecji oraz w kilku regionach Włoch.

Zaświadczenie dla kierowców – Portugalia

RUMUNIA

Od północy 14.11.2021 r. Polska została umieszczona na tzw. rumuńskiej czerwonej liście.

W przypadku podróży do Rumunii z krajów z czerwonej listy z kwarantanny zwalniane są:

 1. Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID) minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki.
 2. Osoby posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni.
 3. Osoby powyżej 16 rż. posiadające negatywny wynik testu PCRwykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii – przy pobycie w Rumunii trwającym maks. do 72h. W przypadku dzieci od 12 do 16 rż. negatywny wynik testu zwalania z kwarantanny niezależnie od długości pobytu w Rumunii.
 4. Dzieci do 12 rż.

Osoby odbywające podróż tranzytową trwającą max. 24h (kierowcom zawodowym sprawdzane są CMRki, żeby zweryfikować, czy podróż ma charakter tranzytowy).

Docierają do nas informacje, że przy wjeździe do Rumunii wyrywkowo sprawdzane są certyfikaty Covidowe. Kontrolowani są również kierowcy pojazdów ciężarowych.

SŁOWACJA

– o północy z 24/25 listopada wprowadzono lockdown i stan wyjątkowy, mogą pojawić się wyrywkowe kontrole na granicach

– kierowcy transportu towarowego oraz kierowcy autobusów wjeżdżający na terytorium Słowacji zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19

na Słowacji istnieje możliwość wykonania bezpłatnego, szybkiego testu antygenowego dla wszystkich chętnych (również polskich obywateli). Wystarczy dowód osobisty. Na wynik należy poczekać około 15-20 min. Wykaz miejsc dostępny na stronie: https://www.health.gov.sk/?ag-mom (druga tabelka). – słowacki rząd zdecydował, że testy antygenowe mają być przeprowadzane odpłatnie.

– z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych wykonujący transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów (…) przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes).

Obecnie wszystkie przejścia graniczne ze Słowacją pozostają otwarte zarówno dla ruchu towarowego jak i osobowego.

 SŁOWENIA

Od 15 września 2021 r.  Słowenia zaostrzyła zasady mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się Covid-19. Przy korzystaniu z absolutnie wszystkich usług wymagany jest certyfikat PCT. Przy wejściu do centrów handlowych, banków, transportu publicznego, lokali gastronomicznych, instytucji medycznych, hoteli, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, instytucji kulturalnych, muzeów itp. są każdorazowo sprawdzane certyfikaty covidowe.

Słowenia zlikwidowała natomiast do odwołania wymóg PCT (zaświadczenie ozdrowieńca, certyfikat szczepienia, test) dla osób podróżujących tranzytem i w transporcie międzynarodowym.

Kierowcy w transporcie międzynarodowym przejeżdżający przez Słowenię tranzytem (do 12 godz.) są zwolnieni z wymogu PCT tylko w przypadku świadczenia pracy (załadunek lub rozładunek towaru itp.) w ramach usługi transportu międzynarodowego i podczas korzystania z pilnych usług na stacji benzynowych (tankowanie paliwa, zakup niezbędnych produktów, korzystanie z toalety, korzystanie z kompresora itp.), nie mogą natomiast bez spełnienia kryterium PCT udać się do baru/kawiarni/restauracji prowadzonej przez stację benzynową.

SZWAJCARIA

Od 4 grudnia 2021 r. w celu wjazdu do Szwajcarii należy spełnić łącznie następujące wymogi:

 • obowiązek rejestracji za pomocą formularza elektronicznego, który należy wypełnić przed przyjazdem do Szwajcarii (dla podróżujących wszystkimi rodzajami transportu);
 • obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 (musi to być test PCR wykonany z próbki pobranej w ciągu ostatnich 72 godzin przed przyjazdem do Szwajcarii).

Obowiązek wykonania testu przed wjazdem do Szwajcarii dotyczy wszystkich podróżnych powyżej 16 roku życia. Z obowiązku wykonania testu nie zwalnia posiadanie certyfikatu covidowego.

Z obowiązku wypełnienia formularza zgłoszeniowego zwolnione są następujące osoby:

 • Osoby, które w ramach swojej pracy przewożą towary lub pasażerów przez granicę;

 Wyjątki od ogólnych wymagań testowych

Następujące osoby są zwolnione z obowiązku poddania się badaniu:

 • Osoby, które w ramach swojej pracy przewożą pasażerów lub towary przez granicę;

UWAGA: Otrzymaliśmy informację, że kierowcy zawodowi zostają zatrzymywani przez szwajcarskie służby, wymagany jest green-pass w wersji papierowej. KPV weryfikuje tę kwestię, zwróciliśmy się z mailowym zapytaniem do Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego.

 WĘGRY

– obecnie wjazd na Węgry osób podróżujących w ramach transportu międzynarodowego odbywa się bez ograniczeń.

WIELKA BRYTANIA

Od  godz. 4:00 1 listopada br. wszystkie kraje, które do tej pory znajdowały się na czerwonej liście w UK zostają z niej usunięte.

Władze brytyjskie będą dokonywać przeglądu czerwonej listy co 3 tygodnie i nakładać ograniczenia w celu ochrony zdrowia publicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Link do oficjalnej informacji: Travel update: all countries removed from the UK’s red list

 Wyjątki od obowiązku kwarantanny:

Poszczególne grupy osób są zwolnione z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Należą do nich m.in.: kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym, osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa, sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie. 

Pełna lista osób zwolnionych z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii znajduje się na stronach internetowych dedykowanych: AngliiIrlandii PółnocnejSzkocji i Walii.

Zwolnienie z obowiązku przedstawienia testu następujących kategorii osób:

Obowiązek nie będzie dotyczył m.in. kierowców ciężarówek przewożących towary, załóg samolotów, promów i pociągów ,marynarzy, pracowników kanału La Manche oraz Eurotunnelu, osób przybywających w celu wykonywania obowiązków służbowych w dziedzinie bezpieczeństwa granic, osób przybywających do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia nagłego leczenia medycznego oraz osób im towarzyszących, osób przybywających z Republiki Irlandii, Wyspy Man i Wysp Normandzkich.

https://www.gov.pl/

WŁOCHY

We Włoszech obowiązuje obecnie wymóg okazywania certyfikatu unijnego potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką szczepionki (co najmniej 14 dni wcześniej) /lub fakt bycia ozdrowieńcem (przechorowanie Covid -19 maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)/lub negatywny wynik testu) do korzystania m.in. ze stolików wewnątrz restauracji i barów, wstępu do placówek kultury, obiektów sportowych i targowych.

Posiadanie ww. certyfikatu unijnego jest również wymagane w miejscu świadczenia pracy w przypadku każdej osoby podejmującej jakąkolwiek aktywność zawodową w sektorze publicznym lub prywatnym na terytorium Włoch (niezależnie od podstawy prawnej i kraju zatrudnienia).

Wytyczne dla kierowców zawodowych

14 października 2021 r. – Ministerstwo Infrastruktury i Zrównoważonej Mobilności oraz Ministerstwo Zdrowia wydały notę wyjaśniającą w sprawie przepisów dotyczących unijnego certyfikatu Covid-19 dla sektora transportu morskiego i drogowego.

Tekst wskazuje, że do 31 grudnia 2021 r. obowiązywać będą przepisy zawarte w DPCM z 2 marca br. (uregulowania dotyczące zapobiegania Covid-19) oraz doprecyzowuje niektóre aspekty związane z transportem morskim i drogowym.

W szczególności w odniesieniu do drogowego transportu rzeczy, w związku z wjazdami na terytorium Włoch przewoźników drogowych z zagranicy, aneks precyzuje, że kierowcy, którzy nie posiadają certyfikatu unijnego Covid-19 (lub innych zaświadczeń o szczepieniach uznanych za równoważne przez Ministerstwo Zdrowia), będą mieli dostęp tylko do miejsc wyznaczonych do załadunku/rozładunku towarów pod warunkiem wykonywania czynności załadunkowych/rozładunkowych przez inny personel

Opracowanie,

Anna Sikora,

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPewny zwrot niemieckiego MYTA od 2017 r. do 28.10.2020 r. – zapadł długo oczekiwany wyrok!
Następny artykułWielka Brytania zaostrza wytyczne covidowe dla kierowców zawodowych
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj