Strona główna Aktualności Dnia Obostrzenia Covid dla kierowców – aktualna sytuacja w Europie /20.08.2021 r./

Obostrzenia Covid dla kierowców – aktualna sytuacja w Europie /20.08.2021 r./

753
0
5/5 (2)

UWAGA – Oprócz oświadczeń/formularzy wymaganych w poszczególnych krajach, kierowca powinien mieć przy sobie druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej – nie dotyczy Wlk. Brytanii.

Do pobrania w różnych językach na stronie Komisji Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)

(należy kliknąć w ikonę pdf. pod wybranym językiem – formularz znajduje się na ostatniej stronie pobranego dokumentu)

AUSTRIA

Nie obowiązuje godzina policyjna. Od 12 maja 2021 roku do 11 listopada 2021 roku wprowadzono kontrole graniczne na granicy Austrii ze Słowenią i Węgrami.

Kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.

Okoliczność podróżowania powinna być uwiarygodniona podczas ewentualnej kontroli przez okazanie dokumentów, takich jak rachunki czy roczna winieta. Ostateczną decyzję o tym, czy przyjazd do Austrii został uwiarygodniony będzie podejmował organ kontrolujący.

wyjątki dla kierowców obowiązują tylko wtedy, jeśli ich wyjazd z Austrii jest zagwarantowany – przykładowo należy wykazać, że spełnione są wymogi wjazdu do kraju docelowego

ostateczną decyzję o tym, czy okoliczności wjazdu do Austrii zostały uprawdopodobnione lub wykazane podejmie organ kontrolujący.

MASECZKI

w Austrii od 25.01.2021 r. obowiązuje używanie maseczek filtrujących FFP2 w miejscach publicznych (m. in. sklepy, komunikacja miejska, stacje benzynowe) – maski przeznaczone są do użytku wielokrotnego, jednak nie należy ich prać;

maski można zakupić w supermarketach, sprzedawane są w przystępnych cenach;

zamiast maski FFP2 można korzystać z maski oddechowej z filtrem oraz masek chirurgicznych (OP-Maske, Typ I, II oraz IIR).

BELGIA

Pracownicy sektora transportowego lub dostawcy usług transportowych, w tym kierowcy podróżujący w ramach transportu międzynarodowego oraz tranzytu, są zwolnieni z przedstawiania formularzy lokalizacji (https://www.info-coronavirus.be/fr/faq)

maseczki są obowiązkowe w środkach transportu publicznego (w tym na przystankach i stacjach), w sklepach i centrach handlowych, itp.

CZECHY

obowiązek noszenia masek typu FFP2, KN95, masek wykonanych z nanowłókien lub dwóch nałożonych na siebie maseczek chirurgicznych w sklepach i środkach komunikacji miejskiej

pracownicy transportu międzynarodowego zostali zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19, nadal jednak muszą mieć przy sobie wypełniony odpowiedni formularz – certyfikat dla personelu transportu międzynarodowego (do pobrania poniżej)

zabronione jest przewożenie w kabinie pojazdu osób trzecich, które nie są związane z wykonywaniem transportu. Wszystkie takie przypadki mają być szczegółowo weryfikowane przez osoby kontrolujące.

Certyfikat dla kierowców https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

nazwa dokumentu, który należy pobrać – Vzor potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (CZ / EN)

PUNKTY WYMAZOWE NA TERYTORIUM REP. CZESKIEJ:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

ESTONIA

przewoźnicy towarowi bez żadnych objawów nie muszą okazywać testu przy wjeździe do kraju. Brak ograniczeń w przemieszczaniu się dotyczy przewoźników towarowych, którzy nie mają objawów choroby.

Kwarantanna nie dotyczy oraz osób zajmujących się międzynarodowym przewozem towarów i pasażerów. Jeśli kierowca ma jakiekolwiek objawy choroby, musi pozostać w izolacji przez co najmniej 10 dni i skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

każda osoba, która przekracza granice Estonii powinna wypełnić formularz https://iseteenindus.terviseamet.ee/ Dotyczy to również osób zwolnionych z kwarantanny – w tym kierowców.

FRANCJA

Godzina policyjna została całkowicie zniesiona.

Kierowcy podróżujący do Francji i wykonujący obowiązki w ramach transportu drogowego, powinni posiadać przy sobie zaświadczenie o wykonywaniu swojego zawodu w formacie UE. Dokument wydaje pracodawca. Aktualny formularz do pobrania TU

Testy wymagane są dla kierowców przybywających do Francji drogą morską – nie dotyczy podróży z UE i Wlk Brytanii.

MASECZKI

zalecane maseczki: FFP2, chirurgiczne oraz materiałowe – ale tylko te zgodne ze standardami kategorii 1

HISZPANIA

Od 9 maja 2021 roku na terytorium Królestwa Hiszpanii nie obowiązuje już stan alarmowy oraz godzina policyjna

Nie przewidziane zostały żadne formularze dla kierowców, zaleca się jednak, aby mieli oni przy sobie dokumenty przewozowe, aby w razie kontroli móc je okazać.

HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

28 kwietnia zniesiona została godzina policyjna, w związku z tym nie jest już konieczne posiadanie przy sobie formularzy deklaracji własnej oraz oświadczenia pracodawcy

kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy podróżują do Holandii promem lub tunelem z Wielkiej Brytanii nie muszą posiadać negatywnego testu na Covid-19, muszą jednak wypełnić oświadczenie o kwarantannie. W oświadczeniu o kwarantannie stwierdza się, że należy przedstawić „dokumenty uzupełniające”, w tym kod 95 i list przewozowy. Dozwolonych będzie tutaj kilka rodzajów dokumentów, jeśli wykażą, że kierowca jest w drodze do przewozu towarów. https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/self-quarantine/mandatory-quarantine

LITWA

Od 22 lutego 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców i członków załóg zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów na Litwę.

Przed wjazdem na Litwę należy zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim:

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Istnieje możliwość pominięcia rubryki dotyczącej miejsca kwarantanny dla załóg i członków załogi przybywających na Litwę w ramach transportu międzynarodowego

Zgodnie z informacjami MSZ – TEST NIE OBOWIĄZUJE pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, jeżeli czas ich pobytu na Litwie jest krótszy niż 72 h. Pracownicy takich firm muszą się jednak izolować* od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia, ale nie dłużej niż 10 dni. Wyjątek stanowią przewoźnicy, zatrudnieni w międzynarodowym transporcie drogowym, przybywający na Litwę na kilka godzin. Chodzi m. in. o kierowców, dostarczających lub odbierających ładunki oraz osoby, także tych, którzy przez Litwę przejeżdżają tranzytem.

*kierowca opuszcza izolację udając się w dalszą drogę. W czasie izolacji można załatwiać formalności związane z załadunkiem/wyładunkiem, ale nie można np. wychodzić na zakupy. Jeśli kierowca przyjeżdża tylko na kilka godzin, izolacja go nie dotyczy.

ŁOTWA

od 12 października 2020 r. uruchomiono specjalną platformę oraz formularz, który należy wypełnić on-line przed każdym wjazdem na teren Łotwy (dotyczy również tranzytu).

Zgłoszenie możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie COVIDpass. https://covidpass.lv/ Formalności należy dopełnić w ciągu 48h przed przekroczeniem granicy Republiki Łotewskiej. Po rejestracji zostaje wygenerowany kod QR, który należy zachować i okazać na żądanie straży granicznej.

Dane osobowe usuwane są z systemu automatycznie po 30 dniach od przesłania formularza. Za brak zgłoszenia przewidziano karę administracyjną w wysokości od 10 do 2000 EUR.

Do rejestracji zobowiązani są również kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz towarów i osób – zgłoszenie upływa po 72 godzinach. W tym przypadku należy również okazać dokument potwierdzający zatrudnienie.

Posiadanie testu na obecność COVID19 nie jest wymagane, gdy spełniony jest jeden z warunków:

jeżeli przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu
– jeżeli czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego (lista publikowana jest co piątek tu:
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

LUKSEMBURG

obowiązek wykonania testu dotyczy tylko pasażerów przybywających do Luksemburga drogą powietrzną. Odnosi się to do osób, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych.

brak formularzy zgłoszeniowych

NIEMCY

Od 1 sierpnia 2021 r. od północy weszło w życie znowelizowane rozporządzenie dotyczące ograniczeń w podróżowaniu do Niemiec.

Od tego momentu, ze względu na rosnącą ogólnoświatową dystrybucję nowych wariantów SARS-CoV-2 (zwłaszcza wariant Delta), obowiązuje ogólny obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów przy wjeździe.

W związku z powyższym, osoby w wieku 12 lat i starsze muszą posiadać negatywny wynik testu, dowód szczepienia lub dowód potwierdzający status ozdrowieńca. Ogólny obowiązek przedstawienia dowodów ma zastosowanie niezależnie od rodzaju środka transportu i bez względu na to, czy poprzedni pobyt miał miejsce na obszarze wysokiego ryzyka lub na obszarze z wariantami wirusa. Przy wjeździe z obszarów wariantów wirusa – z bardzo ograniczonymi wyjątkami – obowiązuje zakaz przewozu pasażerów pociągiem, autobusem, statkiem i samolotem bezpośrednio z tych krajów.

Od 1 sierpnia 2021 r. obszary ryzyka zostały sklasyfikowane tylko w dwóch kategoriach: obszary wysokiego ryzyka i obszary z wariantami wirusa. Zrezygnowano z kategorii „prostych” obszarów ryzyka. Pominięcie kategorii „prostych” obszarów ryzyka nie oznacza, że nie ma już żadnego zagrożenia dla tych obszarów.

Aktualne wymagania dla kierowców:

Wjazd z obszaru wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet)

TESTY

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

  • dzieci do 12 r. życia;
  • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
  • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
  • osoby przewożące zawodowo ludzi lub towary.

REJESTRACJA/KWARANTANNA

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowi rejestracji i kwarantannie nie podlegają:

  • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
  • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;

(…)

Wjazd z obszaru występowania mutacji (Virusvariantengebiet)

Osoby przewożące zawodowo osoby lub towary muszą posiadać negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h.

Niemcy uznają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe, które spełniają kryteria WHO – czułość 80%, swoistość 97%

WYKAZ PUNKTÓW TESTOWYCH W NIEMCZECH

Bawaria LINK

Brandenburgia LINK

Badenia-Wirtembergia LINK

Brema LINK

Berlin LINK

Hamburg LINK

Hesja LINK

Meklemburgia-Pomorze Przednie LINK

Nadrenia Północna-Westfalia LINK

Nadrenia-Palatynat LINK

Saara LINK

Saksonia LINK

Saksonia-Anhalt LINK

Szelzwik Holsztyn LINK

UWAGA – wykonanie szybkich testów antygenowych możliwe jest w niektórych aptekach

NIEMCY – OBSZARY RYZYKA, TESTY I ZGŁOSZENIA

w niektórych przypadkach konieczne jest okazanie negatywnego testu oraz zgłoszenie wjazdu (również przez kierowców).

zaleca się, aby dokonywać zgłoszeń za pomocą formularza elektronicznego

https://www.einreiseanmeldung.de/#/1

Dopiero w przypadku, kiedy nie ma możliwości takiego zgłoszenia kierowcy w formie elektronicznej, można wykorzystać papierową deklarację –

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf

Aktualna lista poszczególnych obszarów dostępna jest na stronie Instytutu Roberta Kocha i aktualizowana na bieżąco:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=5B6E3B89F3BE996BC6941A9B432DE928.internet052?nn=2444038

Na chwilę obecną (20 sierpnia 2021 r.) lista poszczególnych obszarów europejskich przedstawia się następująco:

Poniższa klasyfikacja obowiązuje od niedzieli 15 sierpnia 2021 r. od godz. 0:00.

UWAGA: Nowo wyznaczony „obszar wysokiego ryzyka” – Turcja – obowiązuje od wtorku 17 sierpnia 2021 r. od godz. 12:00.

1. Następujące kraje są obecnie uważane za obszary wariantów wirusów:

brak europejskich obszarów na liście

2. Następujące kraje są obecnie uważane za obszary wysokiego ryzyka:

Andora ( obszar wysokiego ryzyka od 1 sierpnia 2021 r.)

Francja – następujące regiony i francuskie terytoria zamorskie są uważane za obszary wysokiego ryzyka :

Oksytania ( obszar wysokiego ryzyka od 8 sierpnia 2021 r.)

Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże ( obszar wysokiego ryzyka od 8 sierpnia 2021 r.)

Korsyka ( obszar wysokiego ryzyka od 8 sierpnia 2021 r.)

Czarnogóra ( obszar wysokiego ryzyka od 15 sierpnia 2021 r.)

Portugalia – następujące regiony są uważane za obszary wysokiego ryzyka :

Algarve ( obszar wysokiego ryzyka od 7 lipca 2021 r.)

Lizbona ( obszar wysokiego ryzyka od 7 lipca 2021 r.)

Federacja Rosyjska ( obszar wysokiego ryzyka od 7 lipca 2021 r.)

Hiszpania, w tym Baleary i Wyspy Kanaryjskie ( obszar wysokiego ryzyka od 27 lipca 2021; obszar zwykłego ryzyka od 11 lipca 2021 do 26 lipca 2021);

Turcja ( obszar wysokiego ryzyka od 17 sierpnia 2021 r.)

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w tym Wyspa Man, a także wszystkie Wyspy Normandzkie i wszystkie brytyjskie terytoria zamorskie (obszar wysokiego ryzyka od 7 lipca 2021 r.)

Cypr ( obszar wysokiego ryzyka od 11 lipca 2021 r.)

Sytuacja w poszczególnych landach nieustannie się zmienia. Przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia w niemieckich regionach:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

MASECZKI

nowe zasady obowiązują od 25. stycznia 2021 r.;

każdy kraj związkowy określił szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju maseczek. Poniżej tabela przedstawiająca maseczki akceptowalne w poszczególnych landach:

FFP2

KN95/N95

OP

MASECZKA CHIRURGICZNA

Badenia-Wirtembergia

Bawaria

Berlin

KN95

Brandemburgia

Brema

Hamburg

Hesja

Maklemburgia-Pomorze Przednie

Dolna Saksonia

Nadrenia Północna-Westfalia

Nadrenia-Palatynat

Saara

Saksonia

Saksonia-Anhalt

Szelzwik-Holsztyn

Turyngia*

* od 26 stycznia 2021 r. /nie określono rodzaju maseczki/

za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty w wysokości od 250 do 500 euro w zależności od landu;

maseczek nie należy zakładać w pojeździe (z uwagi na trudniejszą identyfikację kierowcy w razie złamania przepisów).

NORWEGIA

– kierowcy zawodowi zwolnieni są z konieczności okazywania negatywnego wyniku testu,

– przed wjazdem należy jednak zarejestrować się na stronie https://reg.entrynorway.no/

Z obowiązku rejestracji podróży zwolnione są tylko osoby z certyfikatem COVID.

PORTUGALIA

Kierowcy mogą bez przeszkód poruszać się po terytorium całej Portugalii. Muszą być oni jednak wyposażeni w oświadczenie, sporządzone w języku portugalskim, które podpisane jest przez pracodawcę. W oświadczeniu tym, zawarta jest informacja o wykonywaniu czynności zawodowych

Zaświadczenie dla kierowców – Portugalia

SŁOWACJA

kierowcy transportu towarowego oraz kierowcy autobusów wjeżdżający na terytorium Słowacji zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19

na Słowacji istnieje możliwość wykonania bezpłatnego, szybkiego testu antygenowego dla wszystkich chętnych (również polskich obywateli). Wystarczy dowód osobisty. Na wynik należy poczekać około 15-20 min. Wykaz miejsc dostępny na stronie: https://www.health.gov.sk/?ag-mom (druga tabelka). – słowacki rząd zdecydował, że testy antygenowe mają być przeprowadzane odpłatnie.

z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych wykonujący transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów (…) przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes).

Obecnie wszystkie przejścia graniczne ze Słowacją pozostają otwarte zarówno dla ruchu towarowego jak i osobowego

SŁOWENIA

Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym przez władze Słowenii, od 15.7.2021 r. warunkiem wjazdu do Słowenii jest posiadanie unijnego certyfikatu COVID. Warunek ten będzie od 22 sierpnia br. dotyczył również osób podróżujących tranzytem i w transporcie międzynarodowym.

Osoby, które nie posiadają unijnego certyfikatu COVID (ew. równoważnego dokumentu z kodem QR zawierającym co najmniej równoważne informacje) będą mogły wjechać pod warunkiem, że na granicy okażą:

nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania).

albo

zaświadczenie, że są ozdrowieńcami, czyli okażą pozytywny wynik testu RT‐PCR wykonanego w czasie od 10 dni do 180 dni przed planowanym wjazdem lub zaświadczenie lekarskie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 10 dni i mniej niż 180 dni poprzedzających wyjazd.

albo

potwierdzenie lekarskie, że od przyjęcia

  • drugiej dawki szczepionki Biontech/Pfizer upłynęło co najmniej 7 dni,
  • drugiej dawki szczepionki Moderna upłynęło co najmniej 14 dni,
  • pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca upłynęło co najmniej 21 dni,
  • dawki szczepionki COVID-19 Johnson in Johnson/Janssen-Cilag upłynęło co najmniej 14 dni,
  • pierwszej dawki szczepionki Serum Institute of India/AstraZeneca upłynęło co najmniej 21 dni,
  • drugiej dawki szczepionki Sputnik V upłynęło co najmniej 14 dni,
  • drugiej dawki szczepionki Sinovac Biotech upłynęło co najmniej 14 dni,
  • drugiej dawki szczepionki Sinopharm upłynęło co najmniej 14 dni,

albo

zaświadczenie lekarskie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 8 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19,

albo

potwierdzenie przyjęcia dawki szczepionki Pfizer lub Moderna w terminie od 28 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca

albo

w przypadku szczepienia dwoma różnymi preparatami wskazanymi w rozporządzeniu potwierdzenie, że od przyjęcia drugiej dawki upłynął wymagany czas.

Do 22 sierpnia br. osoby podróżujące tranzytem (nieprzekraczalny czas na tranzyt to 12 godzin bez zbędnych postojów i noclegu) oraz przekraczające granicę w związku z pracą w transporcie towarowym są zwolnione z obowiązku spełniania kryterium PCT tj. bycia zaszczepionym, ozdrowieńcem lub legitymowania się negatywnym wynikiem testu PCR (nie starszy niż 72h) lub HAG (nie starszy niż 48h).

SZWAJCARIA

Osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni przebywały w którymś z państw uznawanych za obszary występowania mutacji koronawirusa, muszą posiadać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, a po przyjeździe zgłosić w ciągu dwóch dni swój przyjazd władzom kantonalnym i poddać się kwarantannie. Z kwarantanny zwolnione są osoby, które:

– w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostały zaszczepione pełnym cyklem szczepionki (z reguły dwiema dawkami) dopuszczonej do stosowania przez Unię Europejską lub Szwajcarię,

– w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zachorowały na COVID-19 i wyzdrowiały.

Nie ma znaczenia obywatelstwo osoby wjeżdżającej do Szwajcarii, o obowiązku kwarantanny decyduje wyłącznie to, w jakich państwach dana osoba przebywała w ciągu ostatnich 10 dni.

Polska nie jest aktualnie zaliczana przez Szwajcarię do państw, w których występuje mutacja koronawirusa, a zatem osoby przyjeżdżające z Polski nie podlegają kwarantannie, chyba że w ciągu 10 dni poprzedzających przyjazd do Szwajcarii przebywały co najmniej 24 godziny w państwie znajdującym się na aktualnie obowiązującej liście.

Lista takich państw jest ustalana przez Federalny Urząd ds. Zdrowia i regularnie aktualizowana.

WĘGRY

na chwilę obecną wjazd na Węgry osób podróżujących w ramach transportu międzynarodowego odbywa się bez ograniczeń.

WIELKA BRYTANIA

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, które obowiązują od wtorku, 6 kwietnia br., kierowcy wjeżdżający do kraju będą musieli mieć wykonane testy w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy. Jeśli pozostaną w Wielkiej Brytanii dłużej, zobligowani są do robienia kolejnych testów co 72 godziny. Testy można wykonywać bezpłatnie w ponad 40 punktach wymazowych.

Osoby, które nie zastosują się do powyższych wytycznych mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 2 tys. Funtów. Kierowcy zobligowani są ponadto do wypełnienia specjalnego formularza lokalizacyjnego

Obowiązki kierowcy pojazdu ciężarowego:

przed podróżą do Wielkiej Brytanii należy wypełnić formularz lokalizacji pasażerów https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

konieczny test

nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

Obowiązki kierowcy autokaru/autobusu:

wypełnienie formularza lokalizacji pasażerów przed podróżą do Wielkiej Brytanii, jeśli podróż będzie odbywała się w tej części pojazdu, która jest dostępna dla każdego pasażera na dowolnym etapie podróży https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

konieczny test

nie ma konieczności przechodzenia kwarantanny

należy wykazać, że podróż jest częścią pracy – przedłożyć wypis z licencji wspólnotowej, list przewozowy, zaświadczenie od pracodawcy

WŁOCHY

Kierowcy zwolnieni zostali z wszelkich obostrzeń, takich jak kwarantanna czy wymóg przedstawienia aktualnego testu na COVID-19. Obowiązkiem kierowcy, jest jednak posiadanie wypełnionego oświadczenia własnego, podczas przekraczania granicy:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf

Nie należy wypełniać przedostatniego punktu oświadczenia, w którym wskazane są informacje na temat odbytych testów i informacje dotyczące kwarantanny – nie dotyczą one bowiem kierowców.

Kierowca powinien posiadać to oświadczenie w kabinie pojazdu, w dwóch egzemplarzach.

Jednocześnie oświadczenie to, musi być każdorazowo zgłaszane do poszczególnych jednostek sanitarnych ASL. Zgłoszenie może być dokonane zarówno w formie mailowej, jak i w formie telefonicznej.

Lista jednostek ASL:

Ventimiglia – ASL Imperia – 0184 536 683 – d.franco@asl1.liguria.it

Brennero – ASL Alto Adige – 0471 909 202 – igiene.bx@asdaa.it

Tarvisio – ASL Medio Friuli – 0432 553 264 – tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it

Trieste – ASL Trieste – 040 399 7490 – profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

Gorizia – ASL Gorizia – 0481 592 876 – infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta – igiene.pubblica@ausl.vda.it

Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como) – 031 370 111 – aianim@ats-insubria.ituocpsal.co@ats-insubria.it

Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola – sisp.vb@aslvco.it

Frejus – ASL Torino3 – 011 955 1752 – nsuma@aslto3.piemonte.it

Jeżeli kierowcy w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Włoch, przebywali w Wielkiej Brytanii, muszą oni w ciągu 48 godzin od przekroczenia włoskiej granicy, wykonać test na COVID-19.

Opracowanie,

Anna Sikora

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

Poprzedni artykułHolandia – od 16 sierpnia nowe zasady kontroli danych z tachografów
Następny artykułE TOLL – NAJLEPSZA OFERTA NA RYNKU ! Pozostało zaledwie 30 dni roboczych na zakup i montaż nowego systemu !
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj